U bent hier:

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een Nederlands initiatief dat tot doel heeft de biodiversiteit in Nederland te herstellen en te versterken. Het plan werd in 2018 gelanceerd en is een reactie op de alarmerende afname van biodiversiteit in Nederland en wereldwijd. Het plan is opgesteld door een breed scala aan belanghebbenden, waaronder overheden, natuurorganisaties, boeren, bedrijven en wetenschappers.

Enkele kernpunten in het kort:

 1. Samenwerking:
  Het Deltaplan bevordert samenwerking tussen verschillende belanghebbenden, omdat het erkent dat het herstellen van biodiversiteit vereist dat alle sectoren van de samenleving bijdragen aan de oplossing. Dit omvat agrariërs, bedrijven, natuurorganisaties en overheden.
 2. Concrete doelstellingen:
  Het plan stelt concrete doelen voor biodiversiteitsherstel op landbouwgronden, in natuurgebieden en in stedelijke gebieden. Deze doelen omvatten onder andere het vergroten van het aantal insecten, het herstellen van beschadigde ecosystemen en het verhogen van de diversiteit aan planten en dieren.
 3. Monitoring en evaluatie:
  Het Deltaplan omvat een systematische monitoring en evaluatie van de voortgang. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat de gestelde doelen worden bereikt en om aanpassingen aan het plan te kunnen maken als dat nodig is.
 4. Financiering:
  Het plan erkent dat financiering cruciaal is voor het bereiken van de doelstellingen. Er worden verschillende financieringsmechanismen voorgesteld, waaronder publieke en private investeringen, subsidies en beloningen voor boeren en bedrijven die bijdragen aan biodiversiteitsherstel.
 5. Bewustwording:
  Het Deltaplan streeft ernaar het bewustzijn over het belang van biodiversiteit te vergroten en de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten. Dit omvat educatieve initiatieven en communicatiecampagnes.
 6. Innovatie:
  Het plan moedigt innovatie aan, met name in de landbouwsector, om duurzame en biodiversiteitsvriendelijke praktijken te bevorderen.

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een ambitieus initiatief dat probeert de uitdagingen van biodiversiteitsverlies aan te pakken door middel van een brede en gezamenlijke aanpak. Het erkent dat biodiversiteit essentieel is voor de gezondheid van ecosystemen, voedselproductie, waterbeheer en onze algehele kwaliteit van leven, en het roept op tot actie om deze biodiversiteit te behouden en te herstellen.

Participatie Artemis

Artemis is trotse partner van dit project in de gezamenlijke inspanning om de biodiversiteit in Nederland te herstellen.
Bezoek de website om meer te ervaren over dit project.