U bent hier:

PPS 'Groen op zaad'

De zaadbehandeling is een efficiënte vorm van gewasbescherming om zaailingen te beschermen tegen schimmelziekten en insectenvraat. Echter, het aanbod van chemische zaadbehandelingsmiddelen neemt snel af, wat een bedreiging kan vormen voor bepaalde teelten. Om alternatieve biologische oplossingen te vinden, heeft Vertify samen met de zaadsector het project 'Groen op Zaad' opgezet, waarbij 18 bedrijven uit de zaadindustrie betrokken zijn. Vertify zal de komende jaren verschillende producten testen om de groei te bevorderen en ziekten en plagen te bestrijden. Het project loopt tot eind 2024.
Bekijk ook de website van het project.

Lees de meest recente nieuwsbrieven: