Actief op een breed terrein

Om de belangen van onze leden optimaal te behartigen, is Artemis actief op een breed terrein. 

DIT DOEN WE ALS VOLGT:

 • Op peil houden en vergroten van de wetenschappelijke kennis die er is over biologische oplossingen
 • Inspelen op problemen die zich in de praktijk voordoen.
 • Organiseren van studiedagen en bijeenkomsten waarin we zowel wetenschappelijke als praktijkgerichte kennis delen.
 • CreĆ«ren van een verantwoorde en werkbare situatie voor de branche in het geval van nieuwe of juist ontbrekende wet- en regelgeving.

Netwerken

Een goed netwerk is daarbij onmisbaar. Daarom onderhouden we goede contacten met uiteenlopende organisaties en instanties zoals:

 • Ministeries
 • Agrarische ondernemers (of hun vertegenwoordigers zoals LTO)
 • Voedsel- en warenautoriteit (NVWA)
 • Landbouwkundig onderzoek
 • Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM)
 • Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging (KNPV)
 • Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie (Nefyto)
 • Distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen (Agrodis)
 • Organisatoren van onderzoeksprojecten
 • Maatschappelijke organisaties als Natuur en Milieu
 • IBMA (internationale organisatie van biologische gewasbeschermingsproducenten)