Agenda en Onderwerpen webinar

- 19 mei 2022 -

 Download de presentaties (na afloop van het webinar)

onderwerp 1:  Wat is AgroCloSer?

Toelichting op het tracking & tracing initiatief van Nefyto in samenwerking met Agrodis. Hiermee wordt logistieke informatie in de keten gedigitaliseerd en gestandaardiseerd. Ook is een centrale hub ontwikkeld voor communicatie tussen de partijen die bij een bestelling en levering zijn betrokken. Agro CloSer maakt tracking & tracing op batchniveau mogelijk, waardoor een recall van een batch binnen 24 uur kan worden georganiseerd. 
 Meer weten? Lees alvast de achtergrondinformatie (externe link)

Spreker: Jan Verschoor (Directeur Nefyto) 

AgroCloser

onderwerp 2:  Een nieuwe STORL?

Sinds geruime tijd is er convenant tussen overheid en marktpartijen over de omgang met lege verpakkingen en resten van gewasbeschermingsmiddelen. Hieruit is een vergoedingsregeling voor het inleveren van resten voortgekomen die wordt uitgevoerd door de STORL. Nefyto spant zich in het kader van de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 in voor actualisering van het systeem dat aansluit op de maatschappelijke normen voor omgang met afvalstromen en aansluit bij de praktijk.
 Meer weten? Lees alvast de achtergrondinformatie (externe link)

Spreker: Jan Verschoor (Directeur Nefyto)

Afval blauwe container

onderwerp 3:  Gesloten vullen met easyconnect en easyflow?

De invoering van gesloten vulsystemen. Het gesloten vulsysteem betekent dat de blootstelling bij het vullen van spuitmachines verder wordt teruggedrongen. Omdat bij de toelatingsbeoordeling ook wordt gekeken naar de blootstelling van de toepasser, kan het systeem bijdragen aan het behoud van gewasbeschermingsmiddelen. De introductie van een gesloten vulsysteem is onderdeel van het Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten, dat weer onderdeel is van de Toekomstvisie gewasbescherming 2030.
 Meer weten? Lees alvast de achtergrondinformatie (externe link)

Spreker: Jo Ottenheim (Manager Verantwoord Gebruik en Distributie bij Nefyto)

Easyconnect3

Onderwerp 4:  Wat is Agro E-label en E-stewardship?

Nefyto heeft afgelopen december digitale etiketten via de gratis Agro E-label app gelanceerd. Met de kunnen gebruikers informatie over gewasbeschermingsmiddelen raadplegen en eenvoudig naar aanvullende toepassingsinformatie navigeren. Daarnaast is het E-stewardship project gestart, waarbij digitale informatie over de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen naar een volgend niveau wordt gebracht. Digitalisering van toepassingsinformatie heeft als voordeel dat een gebruiker op maat informatie kan ontvangen. Dat draagt bij aan goed gebruik en zou er in de toekomst toe kunnen leiden dat her-etikettering tot het verleden gaat behoren.
 Meer weten? Lees alvast de achtergrondinformatie (externe link)

Spreker: Jo Ottenheim (Manager Verantwoord Gebruik en Distributie bij Nefyto)

E label

 

Dit webinar is een samenwerking tussen Artemis, Nefyto en Agrodis.

Logo Nefyto klein2
Logo agrodis klein4 3
logo social