U bent hier:

expertmeeting over 'Weerbare planten en teeltsystemen'

Expertmeeting over 'Weerbare planten en teeltsystemen'

Beste genodigde,

Het thema “weerbare planten en teeltsystemen ” is actueel en krijgt veel aandacht binnen alle schakels van de plantaardige productieketens. Ook zien we dat de partijen en netwerken binnen dit domein elkaar meer kunnen bieden om uiteindelijke versnellingen in de transities aan te brengen.

Dat is de reden om vanuit BO Akkerbouw, UP-LNV werkgroep weerbare teelt en Greenports Nederland dit jaar overstijgende en verbindende expert-sessies te organiseren. Daarbij streven we het volgende na.

  1. Het land- en tuinbouwnetwerk van specialisten periodiek bij elkaar brengen met als doel om nieuwe verbindingen, wederzijds begrip (over ieders rol,  mogelijkheden en beperkingen) en projecten te laten ontstaan, waardoor de transitie naar “weerbare teelten” nieuwe impulsen krijgt.
  2. Het inrichten van een onafhankelijk faciliterend platform van waaruit learned lessons ontsloten worden. Tevens kunnen de expertmeetings de basis vormen voor  verdere optimalisatie en toepassing van IPM/ICM om te komen tot weerbare teelten uitgaande van sterke gewassen, biologie en technologie.

Vooralsnog denken we aan het opzetten van 2 middag bijeenkomsten met een nazit waar “ halen en brengen “ van nieuwe kennis en ervaringen over “weerbare planten en teeltsystemen” centraal staan. De 1e keer met name kennis delen en ‘hiaten/witte vlekken’ identificeren, 2e keer met name vervolg agenderen en mensen activeren voor eigen maar vooral ook gezamenlijke acties.

Als organiserende partijen nodigen zij u uit voor expertmeeting “Weerbare planten en teeltsystemen”:

Datum: Woensdag 3 juli
Tijd: 14.00 uur tot 17.30 uur
Locatie: Grote zaal Hortiversum, Louis Pasteurlaan 6, Zoetermeer

Programma

  • 13.45 uur Inloop met koffie/thee
  • 14.00 uur Welkom en opening en kennismaking door de dagvoorzitter Rutger Lommerse
  • 14.30 uur Toelichting op de definitie “ weerbare teeltsystemen” door Kyra Broeders (zie bijlage definitie)
  • 14.40 uur Benadering vanuit de WUR , door Kirsten Leiss (Senior Researcher Plant Health ); wat is weerbaarheid in de context van het Nederlandse productie systeem.
  • 15.00 uur Inventarisatie bij de deelnemers aan de hand van 3 huiswerkvragen: 1) wat doet je organisatie binnen het onderwerp “plantweerbaarheid” en 2) op welk onderdeel wil je versnelling aanbrengen en 3) wat heb je daar voor nodig? Vul hier de vragen in. Stuur de antwoorden voor 10 juni as in, zodat we een overzicht krijgen.

15.45 uur Pauze

  • 16.00 uur Verdieping op de inventarisatie op basis van 4 gekozen thema’s
  • 16.45 uur Doorkijkje naar de volgende bijeenkomst en het maken van afspraken
  • 17.00 uur Afsluiting en netwerken

Namens de organiserende partijen,
UP Werkgroep weerbaarheid
BO Akkerbouw
Greenports Nederland, tafel Gezonde planten

Met vriendelijke groet, 

Rutger Lommerse 
Secretaris/Programmamanager Greenports Nederland

 

(Artemis is niet verantwoordelijk voor de organisatie van dit evenement en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verstrekte informatie en/of inschrijvingen)