Weerbare planten en teeltsystemen in de Land- en tuinbouw, met biologie als basis

Artemis is de belangenvereniging van producenten en distributeurs van biologische bestrijders en bestuivers, gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong en biostimulanten.

Het laatste nieuws

Coccinella magnifica01 2 23-06-2022

Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen en biocontrol gepubliceerd

Op 22 juni heeft de Europese Commissie de verordening over het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen gepresenteerd. Al eerder zijn in de Green Deal ‘Farm to Fork’ ambitieuze doelstellingen opgenomen over reductie van gewasbeschermingsmiddelen met 50%. Dit zal op lidstaat niveau verder concreet ingevuld gaan worden. Binnen Nederland wordt via het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030, waarin Artemis participeert, reeds gewerkt aan de transitie naar weerbare teelten.

Tweede kamer 23-06-2022

Geluiden uit de Tweede Kamer

Onlangs is het Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen gehouden in de Tweede Kamer. Deze wordt gevoerd door de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) onder voorzitterschap van Jaco Geurts en vertegenwoordigers van LNV waaronder minister Staghouwer. Tien politieke partijen waren aanwezig bij dit debat. Voorafgaand aan het debat is er een position paper opgesteld door Artemis en gedeeld met een aantal Tweede Kamerleden.

markus spiske Cl r89XfJGE unsplash 21-06-2022

Weerbaar Plantgezond

Al vele jaren werkt universiteit Utrecht (UU) aan het ontrafelen van het immuunsysteem van planten. In deze tijd van transitie naar een weerbare land- en tuinbouw zeer actueel en van groot belang. Corné Pieterse, hoogleraar Plant-Microbe Interacties aan de Universiteit van Utrecht is een van de winnaars van de Spinozaprijs voor zijn baanbrekende en maatschappelijk relevante onderzoek naar het mechanismen van gewassen om zich te beschermen tegen ziekten en plagen. Vorig jaar heeft hij ook een zeer inspirerende inleiding gehouden op de kennisdag van Artemis.

Wij streven naar Een Gezond en weerbaar gewas

20111007 M056 13

gewasbescherming

Waarom kunnen we eigenlijk niet zonder gewasbescherming?

20130924 GW056 13

biocontrol

De verzamelnaam voor de bestrijding van ziekten en plagen met behulp van natuurlijke vijanden en natuurlijke stoffen.

nieuws

biostimulanten

Een groep van stoffen die een positief effect heeft op zowel opbrengst als kwaliteit

Samen met onze leden

...maken we ons sterk voor een duurzame land- en tuinbouw. Met kennis en producten helpen onze leden ondernemers hun gewas gezond en weerbaar te maken tegen ziekten en plagen.

Bekijk onze leden

IMG 00111

biologische middelen

De consument wil groenten en fruit van goede kwaliteit, dat voedselveilig is geproduceerd en duurzaam is voor het milieu. Supermarkten stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van die producten. Daarom moeten we afscheid nemen van de huidige methoden van gewasbescherming die nog worden gebruikt. Temeer omdat er een goed alternatief is: gewasbescherming met biologische middelen. Dat zijn middelen van natuurlijke oorsprong zoals van planten, dieren, micro-organismen of mineralen of nagemaakte middelen, identiek aan een natuurlijke stof, die een laag risico hebben. Er is inmiddels een groot aantal producten op de markt, dat telers in staat stelt ook zonder chemie een goed en veilig product te telen.

bacteria

TRANSITIE BEGELEIDEN EN VERSNELLEN

In 2030 moet Nederland de ommezwaai hebben gemaakt naar weerbare gewassen en teeltsystemen. Om die transitie te begeleiden en te versnellen is Artemis actief op een breed terrein. Van het overleg met alle stakeholders in de keten tot en met onderzoek, van praktijkproeven tot communicatie.

20130206 M306 13