Artemis

Weerbare planten en teeltsystemen in de land- en tuinbouw met biologie als basis  

Het laatste nieuws

2023 05 26 WERKBEZOEK STICHTING NATUUR EN MILIEU AAN ARTEMIS 1 01-06-2023

Werkbezoek Stichting Natuur en Milieu aan Artemis

Afgelopen vrijdag hebben Rob van Tilburg, directeur van Stichting Natuur & Milieu (SN&M), en Berthe Brouwer, Programmaleider duurzame landbouw SN&M, een werkbezoek gebracht aan Artemis.

Mirka Macel 2023 05 24 at 19.52.15 4 24-05-2023

Lector Weerbare Planten Aeres Hogeschool Almere

Het is belangrijk om planten op een ecologische duurzame manier te beschermen en weerbaar te maken. Aeres Hogeschool Almere heeft daarvoor nu een speciale lector ‘Weerbare Planten’. 

Biostimulanten 24-05-2023

Deel 3 publieke commentaarronde normen Biostimulanten beschikbaar!

Per direct is het laatste deel van de publieke commentaarronde voor biostimulanten opengesteld. Dit laatste deel betreft 3 normen, die een aanvulling zijn op de eerder gecommuniceerde commentaarronde deel 1 en deel 2. 

KNPV Helma 4 3 17-05-2023

Helma Verberkt bestuurslid KNPV

Helma Verberkt, directeur Artemis, is benoemd tot bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging (KNPV).

Wij streven naar Een Gezond en weerbaar gewas

20111007 M056 13

gewasbescherming

Waarom kunnen we eigenlijk niet zonder gewasbescherming?

20130924 GW056 13

biocontrol

De verzamelnaam voor de bestrijding van ziekten en plagen met behulp van natuurlijke vijanden en natuurlijke stoffen.

nieuws

biostimulanten

Een groep van stoffen die een positief effect heeft op zowel opbrengst als kwaliteit

Samen met onze leden

...maken we ons sterk voor een duurzame land- en tuinbouw. Met kennis en producten helpen onze leden ondernemers hun gewas gezond en weerbaar te maken tegen ziekten en plagen.

Bekijk onze leden

IMG 00111

biologische middelen

De consument wil groenten en fruit van goede kwaliteit, dat voedselveilig is geproduceerd en duurzaam is voor het milieu. Supermarkten stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van die producten. Daarom moeten we afscheid nemen van de huidige methoden van gewasbescherming die nog worden gebruikt. Temeer omdat er een goed alternatief is: gewasbescherming met biologische middelen. Dat zijn middelen van natuurlijke oorsprong zoals van planten, dieren, micro-organismen of mineralen of nagemaakte middelen, identiek aan een natuurlijke stof, die een laag risico hebben. Er is inmiddels een groot aantal producten op de markt, dat telers in staat stelt ook zonder chemie een goed en veilig product te telen.

bacteria

TRANSITIE BEGELEIDEN EN VERSNELLEN

In 2030 moet Nederland de ommezwaai hebben gemaakt naar weerbare gewassen en teeltsystemen. Om die transitie te begeleiden en te versnellen is Artemis actief op een breed terrein. Van het overleg met alle stakeholders in de keten tot en met onderzoek, van praktijkproeven tot communicatie.

20130206 M306 13