Artemis

Weerbare planten en teeltsystemen in de land- en tuinbouw met biologie als basis  

Het laatste nieuws

Boer en adviseur op het veld 17-03-2023

De rol van Artemis in de discussie over de 'kennisinfrastructuur'

Begin maart heeft Minister Adema (LNV) door middel van een Kamerbrief aangekondigd, hoe “advies en verkoop van gewasbeschermingsmiddelen” in Nederland van elkaar gescheiden moeten worden. Er is veel vooraf gegaan, om tot dit tussendoel te komen. Welke rol Artemis hierin heeft gehad, lichten wij graag toe.

Webinar 16-03-2023

Webinar: De rol van Biocontrol en Biostimulanten

Het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’ van LTO Nederland organiseert drie webinars over geïntegreerde gewasbescherming. Hoe kunt u in de toekomst ziekten, plagen en onkruiden blijven beheersen? Op woensdag 22 maart staat het webinar over Biocontrol en Biostimulanten op het programma.

Drinkwater symboolfoto 15-03-2023

Geactualiseerde instructie berekening drinkwatercriterium

Het Ctgb publiceert een nieuwe werkinstructie voor het berekenen van het 90-percentiel van de gemeten concentraties gewasbeschermingsmiddelen in drinkwater. Deze nieuwe werkinstructie is nodig, vanwege enkele wijzigingen in de naamgeving van innamepunten. 

Aardbei symboolfoto 15-03-2023

Rapportage screeningsonderzoek meeldauw op toetsgewas aardbei beschikbaar

In opdracht van Glastuinbouw Nederland heeft Vertify een screeningsonderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van verschillende gewasbeschermingsmiddelen op knelpunt meeldauw. Er zijn chemische (referentie)middelen en middelen van natuurlijke oorsprong (‘groene middelen’) meegenomen.

Wij streven naar Een Gezond en weerbaar gewas

20111007 M056 13

gewasbescherming

Waarom kunnen we eigenlijk niet zonder gewasbescherming?

20130924 GW056 13

biocontrol

De verzamelnaam voor de bestrijding van ziekten en plagen met behulp van natuurlijke vijanden en natuurlijke stoffen.

nieuws

biostimulanten

Een groep van stoffen die een positief effect heeft op zowel opbrengst als kwaliteit

Samen met onze leden

...maken we ons sterk voor een duurzame land- en tuinbouw. Met kennis en producten helpen onze leden ondernemers hun gewas gezond en weerbaar te maken tegen ziekten en plagen.

Bekijk onze leden

IMG 00111

biologische middelen

De consument wil groenten en fruit van goede kwaliteit, dat voedselveilig is geproduceerd en duurzaam is voor het milieu. Supermarkten stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van die producten. Daarom moeten we afscheid nemen van de huidige methoden van gewasbescherming die nog worden gebruikt. Temeer omdat er een goed alternatief is: gewasbescherming met biologische middelen. Dat zijn middelen van natuurlijke oorsprong zoals van planten, dieren, micro-organismen of mineralen of nagemaakte middelen, identiek aan een natuurlijke stof, die een laag risico hebben. Er is inmiddels een groot aantal producten op de markt, dat telers in staat stelt ook zonder chemie een goed en veilig product te telen.

bacteria

TRANSITIE BEGELEIDEN EN VERSNELLEN

In 2030 moet Nederland de ommezwaai hebben gemaakt naar weerbare gewassen en teeltsystemen. Om die transitie te begeleiden en te versnellen is Artemis actief op een breed terrein. Van het overleg met alle stakeholders in de keten tot en met onderzoek, van praktijkproeven tot communicatie.

20130206 M306 13