U bent hier:

Ledenvergadering & ALV 2023

Graag willen wij de directies van alle leden van harte uitnodigen voor onze aankomende Algemene Ledenvergadering (ALV), een belangrijke gelegenheid waarin we samen kunnen komen om de koers van onze belangenvereniging te bespreken. Bekijk hier de volledige agenda (pdf).

Om beter stil te kunnen blijven staan bij diverse onderwerpen en dossiers, bestaat de vergadering dit jaar uit twéé delen:

I) Ledenbijeenkomst (voor alle medewerkers)

Voorafgaand aan de statutaire ALV zal er een ledenbijeenkomst worden gehouden die openstaat voor een breder scala van medewerkers per bedrijf. 

Datum:                         7 december 2023
Aanvang:                    13:00 uur
Einde:                          15:30 uur

Direct aanmelden  (met slechts 3 kliks)

-----------------------------------------------------------------

II) Algemene ledenvergadering 2023 (voor de directies)

Het tweede daggedeelte bevat de statutaire ALV. Deze is toegankelijk voor de directie van elk lid (max 2 deelnemers)

Datum:                         7 december 2023
Aanvang:                    16:00 uur
Einde:                          17:30 uur
Aansluitend diner:   tot ongeveer 19:30 uur

Direct aanmelden  (met slechts 3 kliks)

Bij de inschrijving kunt u aangeven, aan welke bijeenkomst u deel wilt nemen. 
______________________________________________________________________________

Programma:

Deel I: Ledenbijeenkomst (13:00 - 15:30 uur)

 1. Inleiding
 2. De positie van Artemis in Nederland en Europa
 3. Wet- en Regelgeving Gewasbescherming
  • Bioprotectants
  • Biologische bestrijders en bestuivers
 4. Wet- en Regelgeving Biostimulanten
 5. Kennis & Bewustwording
 6. Communicatie & Profilering: Ledencommunicatie en -interactie | politiek
 7. Conclusies
Dit daggedeelte is voor álle leden van Artemis toegankelijk, die zich willen informeren over de voortgang op de dossiers van Artemis. 
______________________________________________________________________________

Deel 2: Algemene Ledenvergadering 2023 (16:00 - 17:30 uur)

 1. Verslag van de ALV d.d. 16 november 2022
 2. Financieel jaarverslag 2022
  • Verslag controlecommissie 2022
  • Vaststelling jaarrekening 2022 
  • Benoeming controlecommissie 2023
 3. Begroting 2024
 4. Bestuursverkiezing
 5. Uitreiking ‘Artemis Award 2023’
Dit dagdeel is toegankelijk voor de directie of het managementteam van de aangesloten leden. De voorbereidingsdocumenten worden voorafgaand aan de bijeenkomst aan alle deelnemers verstuurd.