U bent hier:

Workshop 'Gesloten Vulsysteem & AgroCloser'

Het bedrijfsleven en de overheid werken samen aan veilig en emissieloos vullen van spuitmachines. Dankzij innovatie bij leveranciers van gewasbeschermingsmiddelen en -technieken is er nu een gesloten vulsysteem voor spuitappartuur ontwikkeld. Hiermee worden de gezondheidsrisico's voor de toepasser en de verontreiniging van het milieu aanzienlijk verminderd in vergelijking met de huidige praktijk.

Verplicht gebruik vóór januari 2025

Voor de invoering van dit gesloten vulsysteem streeft de overheid naar een aanpassing van het Besluit activiteiten leefomgeving. Het gebruik van het gesloten vulsysteem wordt verplicht gesteld vóór 1 januari 2025. Deze verplichting geldt voor vloeibare gewasbeschermingsmiddelen in verpakkingen van 1 tot 20 liter in open teelten. De eerste systemen voor het gesloten vullen van spuitapparatuur zijn al op de markt en beschikbaar als opbouw- en stand-alone systemen. Alle systemen zijn geschikt voor verpakkingen met de nieuwe easyconnect-dop.

AgroCloser

Daarnaast willen we deze middag ook aandacht besteden aan AgroCloser. Dit systeem maakt de traceerbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen op batchniveau in de hele keten mogelijk. Het draagt bij aan digitalisering en automatisering in de keten, nauwkeurig voorraadbeheer en, indien nodig, de mogelijkheid om binnen 24 uur een recall op batchniveau uit te voeren.

Om alle leden tijdig van relevante informatie over deze onderwerpen te voorzien, organiseren we op 21 november een webinar.

Programma:

  1. Opening (Helma Verberkt, directeur Artemis)
  2. Demonstratie ‘Gesloten vulsysteem’  (Klaas Jilderda, BASF/CroplifeNL)
  3. Toelichting Agrocloser (André van der Weijde, CAV Agrotheek)
  4. Vragen & Discussie

Deelname

Deelname is kosteloos voor Artemis en Agrodis-leden. Klik voor deelname via MS Teams op onderstaande button.

Online deelnemen