U bent hier:

Symposium 'Weerbare Teelten' 2024

Het jaar 2024 markeert het 30-jarig bestaan van Artemis, branchevereniging van producenten en distributeurs van biologische bestrijders en bestuivers, gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong en biostimulanten. In drie decennia is er veel gebeurd, van het reguleren van wetgeving rond biologische bestrijders en bestuivers tot de huidige uitdaging om weerbare plant- en teeltsystemen mogelijk te maken met de juiste producten, strategieën en passende wetgeving.

Vanuit nationaal en internationaal perspectief wordt ingegaan op de wet- en regelgeving in de transitie naar weerbare teelten. Dit omvat een focus op biologische gewasbescherming en biostimulanten en hun holistische benadering. Wij vernemen de inzichten van de overheid hierop en hoe het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030 hier een bijdrage aan levert. Ten slotte gaan wij in op de meerwaarde van duurzaam geproduceerde land- en tuinbouwproducten in de afzetketen. Het seminar wordt afgesloten met een forumdiscussie met belangrijke stakeholders vanuit de land- & tuinbouwsector, overheid en afzetketen. Dit biedt een platform voor dialoog over cruciale kwesties met ambitie en perspectief in de sector.

Het voorlopige dagprogramma:

12:30 uur: Ontvangst

13:00 uur: Opening door de dagvoorzitter
                 Speech van de bestuursvoorzitter van Artemis, Bart Sosef

13:30 uur: Gewasbescherming in internationaal perspectief
                 IBMA - Jennifer Lewis

14:00 uur: Biostimulanten in internationaal perspectief
                 EBIC – Elodie LeBastard

14:30 uur: Perspectief vanuit telers en markt
                 Tuinbouw/afzet -  Jelte van Kammen (Harvest House)                        
                 Open teelt: Petra Hissink (Cosun)

15:30 uur: pauze

15:00 uur: Nationaal perspectief weerbare plantsystemen               
                  Artemis - Helma Verberkt

16:00 uur: Toekomst visie Ministerie van LNV

16:20 uur: Podiumdiscussie met inleiders door externe gespreksleider
                 o.a. Helma Verberkt, ministerie (?), Jelte van Kammen, Petra Hissink

17:00 uur: Afronding door de bestuursvoorzitter van Artemis, Bart Sosef 

Aansluitend: Borrel

18:00 uur   Walking dinner

20:30 uur: Afronding