U bent hier:

Bladbemesting

De snelste manier om nutriënten toe te dienen

Gezonde voeding is de basis voor een gezond gewas. Bladvoeding (ook wel bekend als bladmeststoffen) is een manier om de opbrengst van gewassen te maximaliseren, de kwaliteit te verhogen en tegelijkertijd de impact op het milieu te minimaliseren. Bladvoeding maakt een zeer efficiënte en snelle toediening van nutriënten mogelijk en is flexibel inzetbaar naar gelang de behoeften en omstandigheden.

Voorkomen van abiotische stress

Bladvoeding verbetert de fotosynthese, stimuleert de weerstand tegen abiotische stressfactoren zoals droogte en hitte, en levert nutriënten als de opname daarvan via de wortels onvoldoende is. Doordat de nutriënten rechtstreeks aan de planten worden toegediend, is er minder kans op uitspoeling ervan naar de bodem en het grondwater. Moderne bladvoeding is vaak ook biologisch afbreekbaar. De verwachting is dat bladvoeding in de nabije toekomst een grotere rol krijgt in nieuwe weerbare teeltsystemen, waarin meer moet worden bereikt met minder input.