U bent hier:

Het actuele nieuws

 • Seminar in de EU over de toelating en beschikbaarheid laag risico middelen 🔒

  Geplaatst: 28 september 2023
  De liberale fractie Renew Europe heeft een seminar georganiseerd dat gericht is op de toelating en beschikbaarheid van biologische en laag risico gewasbeschermingsmiddelen. Renew Europe is een fractie
  Lees meer
 • Terugblik ICM-velddag en vooruitblik komende jaren

  Geplaatst: 21 september 2023
  Dinsdag 5 september stond de proefboerderij in Vredepeel in het teken van de ICM-velddag. Deze dag is georganiseerd voor akkerbouwers, erfbetreders en andere belangstellenden. Tijdens deze dag werd ke
  Lees meer
 • Gewasbeschermingsmonitor 🔒

  Geplaatst: 20 september 2023
  Al velen jaren is registratie van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland een verplichting voor tuinders. Voorheen werd dit gedaan via het gewasbeschermingsplan en vanaf 2015 via de gewasbeschermingsmo
  Lees meer
 • Dit betekent de miljoenennota voor gewasbescherming

  Geplaatst: 20 september 2023
  Op Prinsjesdag, zoals gebruikelijk, is de miljoenennota gepresenteerd, zelfs nu er een demissionair kabinet is. Vanuit het Ministerie van Landbouw wordt benadrukt dat zij samen met de sector blijven w
  Lees meer
 • Transitie in de land- en tuinbouw wordt doorgezet 🔒

  Geplaatst: 19 september 2023
  In een Kamerbrief heeft demissionair Minister Adema toegelicht welke stappen hij de komende tijd nog zal zetten om te zorgen dat de transitie in de landbouw ondanks de demissionaire status van het kab
  Lees meer
 • Artemis verwelkomt Micosat Nederland bv als nieuw lid!

  Geplaatst: 11 september 2023
  Artemis groeit door en mag met Micosat haar inmiddels 37e lid verwelkomen! Een warm welkom aan de directie en alle medewerkers!
  Lees meer
 • GLB-projectsubsidies voor praktijkleernetwerken en demonstratiebedrijven

  Geplaatst: 08 september 2023
  In het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) werken we samen aan de verduurzaming van de landbouw. Belangrijke manieren daardoor zijn: door te leren van elkaar en door kennis te delen tussen a
  Lees meer
 • Bijenrichtsnoer 🔒

  Geplaatst: 07 september 2023
  De Europese Commissie (EC) heeft de EFSA gevraagd de risicobeoordeling voor honingbijen, hommels en solitaire bijen te herzien. Deze leidraad beschrijft hoe de risicobeoordeling voor bijen van gewasbe
  Lees meer
 • Position Paper Artemis aan politieke partijen aangeboden

  Geplaatst: 06 september 2023
  In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen heeft Artemis een Position Paper opgesteld om onze standpunten helder te presenteren en een oproep te doen aan de nieuwe regering.
  Lees meer
 • Versterking plantweerbaarheid door aanpassing plantmicrobioom

  Geplaatst: 04 september 2023
  Fundamentele kennis over werkingsmechanismen en interacties met de plant is nodig om meer grip te krijgen op de werkzaamheid van microbiologische middelen. Het plant-microbioom, dat alle microbiële le
  Lees meer
 • Ctgb: Publicatie update Centrale Zone Evaluation Manual Ecotoxicologie

  Geplaatst: 25 augustus 2023
  De centrale Zone Evaluation Manual Ecotoxicologie is geupdate. Aanleiding zijn nieuwe afspraken gemaakt in de Centrale Zone. De details staan in de editing log van de Evaluation Manual. Het betreft e
  Lees meer
 • Vanaf 1 sept: Subsidie voor bedrijfsmiddelen ter bevordering van duurzame gewasbescherming

  Geplaatst: 02 augustus 2023
  Vanaf 1 september is de subsidie "Geïntegreerde gewasbescherming" beschikbaar via het RVO. Het doel van deze subsidie is het verminderen van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen.
  Lees meer
 • Artemis verwelkomt QM Environmental Int. als nieuw lid!

  Geplaatst: 01 augustus 2023
  Artemis mag met QM Environmental International B.V. alweer het 36e lid verwelkomen. Een warm welkom aan de directie en alle medewerkers!
  Lees meer
 • Artemis ondersteunt 'versnellers' in de glastuinbouw om naar een weerbaar teeltsysteem te gaan 🔒

  Geplaatst: 31 juli 2023
  De 'voorlopers in de glastuinbouwsector' hebben Artemis en haar leden gevraagd om actief betrokken te zijn bij het strategische vraagstuk om gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van een weerbaar
  Lees meer
 • Gezamenlijk verkiezingsmanifest tuinbouwsector aan politieke partijen verstuurd

  Geplaatst: 31 juli 2023
  Artemis heeft samen met de diverse tuinbouwsectoren een breed afgestemd verkiezingsmanifest ondertekend en verstuurd naar alle politieke partijen.
  Lees meer
 • Tot 23 aug: Raadpleging over de herziening van de lijst van producten en stoffen voor biologische productie 🔒

  Geplaatst: 31 juli 2023
  Met regelmaat wordt de lijst van producten en stoffen die toegestaan zijn in biologische productie herzien om te voldoen aan de geldende wettelijke vereisten. Momenteel is er een openbare consultatie
  Lees meer
 • CE-markering meststoffen en biostimulanten 🔒

  Geplaatst: 27 juli 2023
  Kiwa VERIN en het EFCI-Register hebben beide toelichtingen gegeven aan de Themagroep 'Biostimulanten' van Artemis over de CE-markering in verband met de Fertilising Products Regulation (FPR) 2019/1009
  Lees meer
 • Natuurherstelwet: Controverses, Compromissen en Ongoing Onderhandelingen

  Geplaatst: 17 juli 2023
  Tijdens de plenaire zitting van het Europees Parlement in Straatsburg is de fel omstreden Natuurherstelwet van Frans Timmermans nipt door de leden van het Europees Parlement goedgekeurd.
  Lees meer
 • Reminder deadline 'Commentaarronde Biostimulanten' 24 juli 🔒

  Geplaatst: 12 juli 2023
  Een vriendelijke herinnering voor alle Artemis-leden: Je hebt nog enkele dagen de tijd om te reageren op 'Deel 3' van de publieke commentaarronde Biostimulanten voor de Nederlandse normcommissie Biost
  Lees meer
 • ‘SUR heeft geringe impact op voedselzekerheid en -productie’ (een update) 🔒

  Geplaatst: 11 juli 2023
  Het is alweer meer dan een jaar geleden dat het voorstel voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (SUR) in Europa is gepubliceerd. Vanuit verschillende lidstaten zijn reacties daarover binn
  Lees meer
 • Lelieteler in Drenthe mag wél gewasbescherming toepassen

  Geplaatst: 10 juli 2023
  Een uitspraak in hoger beroep over het verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de zaak van een lelieteler in Drenthe heeft de eerdere uitspraak van het kort geding vernietigd.
  Lees meer
 • Nieuwe website project 'CropMix'

  Geplaatst: 10 juli 2023
  De voortgang, nieuws en resultaten van het project CropMix zijn voortaan te volgen op de nieuwe website. Als een van de 35 partners is Artemis betrokken bij dit project.
  Lees meer
 • “Functionele agrobiodiversiteit (FAB) is de toekomst!”

  Geplaatst: 05 juli 2023
  Hoe kunnen wij in de akkerbouw ervoor zorgen, dat er voldoende voedsel wordt geproduceerd in een schone omgeving met behoud van natuur. Een nieuwe brochure beantwoord vragen van akkerbouwers over FAB.
  Lees meer
 • Impactanalyse voorstel Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen 🔒

  Geplaatst: 05 juli 2023
  Minister Adema heeft een impact assessment laten uitvoeren naar de financiële en administratieve gevolgen van het EU commissievoorstel 'Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen' (SUR) va
  Lees meer
 • Project 'Holomicrobioom' naar financeringsronde 3

  Geplaatst: 05 juli 2023
  Onlangs zijn de resultaten van het Nationaal Groeifonds bekend gemaakt, met hierin een reservering van 200 miljoen voor het Holomicrobiome Initiative. Een project, waarin ook Artemis participeert. 
  Lees meer
 • Symposium 'Natuur-inclusieve Tuinbouw' - telers aan het woord

  Geplaatst: 30 juni 2023
  Het succesvolle symposium van Greenport West-Holland stond afgelopen week volledig in het teken van samenwerken met de natuur. Onder leiding van de dagvoorzitter Helma Verberkt, directeur van Artemis,
  Lees meer
 • Transparantie biostimulanten gewenst bij deelnemers Food Compass 🔒

  Geplaatst: 29 juni 2023
  De onafhankelijke stichting Food Compass zet zich sinds 2003 in voor het bevorderen van de voedselveiligheid van verse, onbewerkte groenten, fruit en paddenstoelen. Op 8 juni j.l. werden de leden bijg
  Lees meer
 • Rapport 'Tuinbouwcijfers 2022'

  Geplaatst: 28 juni 2023
  Als vervolg op het rapport uit 2019 biedt het rapport Tuinbouwcijfers 2022, opgesteld op verzoek van de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en Greenports Nederland, een actueel overzicht van de e
  Lees meer
 • "Verdiepen, versnellen en verbeteren binnen het praktijkprogramma 🔒

  Geplaatst: 26 juni 2023
  “Verdiepen, versnellen en verbreden zijn de items die horen bij de invulling van het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’ van LTO Nederland in 2023” aldus programmamanager Bart Jan Wulfse.
  Lees meer
 • Terugblik Ctgb Relatiedag 2023

  Geplaatst: 22 juni 2023
  Bijna driehonderd bezoekers waren donderdag 15 juni aanwezig op onze Relatiedag. Uiteenlopende sprekers belichtten ieder vanuit hun eigen invalshoek elementen uit de keten toelaten|gebruiken|handhaven
  Lees meer
 • “Innovatie op wetgeving noodzakelijk voor versnelling” 🔒

  Geplaatst: 22 juni 2023
  Op het IOBC Symposium ‘Biocontrol needs and Challenges in future cropping systems’ is ook een aparte sessie georganiseerd over ‘Risk asessment and regulations’. Vanuit het Ctgb werd ingegaan op het ze
  Lees meer
  Jennifer Lewis
 • In Memoriam - Peter Koppert

  Geplaatst: 22 juni 2023
  Met droefheid hebben wij vernomen dat Peter Koppert op 20 juni op 73-jarige leeftijd is overleden. Als oprichter van Koppert heeft hij een onschatbare bijdrage geleverd aan onze sector. Zijn passie en
  Lees meer
 • Nieuwe kennis en inzichten op het IOBC Symposium 🔒

  Geplaatst: 21 juni 2023
  Onderzoekers uit de hele wereld gaven presentaties over hun onderzoek naar nieuwe biologische mogelijkheden (biocontrol) voor het beheersen van ziekten op het symposium ‘Biocontrol needs and Challenge
  Lees meer
 • Documentaire gepresenteerd aan Tweede Kamer

  Geplaatst: 21 juni 2023
  Op 27 juni wordt de filmdocumentaire ‘Onder het maaiveld’ gepresenteerd aan de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De film over een uiterst actueel thema laat de fascinerende we
  Lees meer
 • “Het proces om te komen tot een landbouwakkoord te komen eindigt nu”

  Geplaatst: 21 juni 2023
  Nadat LTO heeft besloten om uit het landbouw akkoord te stappen, kwamen zowel LTO als Minister Adama met een reactie.
  Lees meer
 • Symposium natuur-inclusieve tuinbouw op 29 juni

  Geplaatst: 19 juni 2023
  Heeft u ook wel eens gedacht hoe meer gebruik te maken van natuurlijke oplossingen in de teelt tegen o.a. ziekten en plagen, maar weet u niet goed hoe dat werkt, óf het wel werkt en wie daarvoor te be
  Lees meer
 • Uitspraak rechter heeft consequenties voor vergroening van de sector

  Geplaatst: 16 juni 2023
  De rechter van de rechtbank Noord-Nederland in Assen heeft een door omwonenden aangevraagd verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in een lelieveld toegewezen.
  Lees meer
 • Nieuwe website van het 'Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming' 🔒

  Geplaatst: 08 juni 2023
  De website van het Uitvoeringsprogramma (UP) Toekomstvisie gewasbescherming 2030 is live. De website is bedoeld om iedereen die betrokken is bij of geïnteresseerd is in de Toekomstvisie gewasbeschermi
  Lees meer
  website-uitvoeringsprogramma-gewasbescherming.png?1686204377710
 • Artemis zet pilot-project op in gerbera 🔒

  Geplaatst: 08 juni 2023
  Tegen meeldauw in gerbera wordt door veel telers gebruik gemaakt van zwavelverdampers. De zwavelverdampers staan gemiddeld enkele uren per nacht aan. De zwavel doodt de sporen van de meeldauw schimmel
  Lees meer
 • Ctgb focust op doorlooptijden, verduurzaming en meer inzicht in gezondheidseffecten

  Geplaatst: 07 juni 2023
  Het Ctgb heeft de speerpunten voor de meerjarenstrategie 2024-2027 vastgesteld. Op basis van verschillende onderzoeken en analyses komt het Ctgb tot de volgende drie prioriteiten voor de nieuwe beleid
  Lees meer
  Scherm-afbeelding-2023-06-07-om-13.05.26.png?1686135963545
 • Samen naar een circulaire Bollenstreek 🔒

  Geplaatst: 06 juni 2023
  In het project Samen naar een circulaire Bollenstreek werken ondernemers, bedrijven, lokale overheden en kennispartijen samen om bij te dragen aan een winstgevende, natuurinclusieve bollenteelt. Eerde
  Lees meer
 • Het perspectief van biologische landbouw 🔒

  Geplaatst: 05 juni 2023
  Middels een brief heeft minister Adema de Tweede Kamer het rapport ‘Het perspectief van biologische landbouw’ aangeboden.
  Lees meer
 • Werkbezoek Stichting Natuur en Milieu aan Artemis

  Geplaatst: 01 juni 2023
  Onlangs hebben Rob van Tilburg, directeur van Stichting Natuur & Milieu (SN&M), en Berthe Brouwer, Programmaleider duurzame landbouw SN&M, een werkbezoek gebracht aan Artemis.
  Lees meer
 • Lector Weerbare Planten Aeres Hogeschool Almere

  Geplaatst: 24 mei 2023
  Het is belangrijk om planten op een ecologische duurzame manier te beschermen en weerbaar te maken. Aeres Hogeschool Almere heeft daarvoor nu een speciale lector ‘Weerbare Planten’. 
  Lees meer
  Mirka-Macel.png?1685006009073
 • Publieke commentaarronde normen Biostimulanten 'deel 3' beschikbaar! 🔒

  Geplaatst: 24 mei 2023
  Per direct is deel 3 (tevens het laatste deel) van de publieke commentaarronde voor biostimulanten opengesteld. Dit laatste deel betreft 3 normen, die een aanvulling zijn op de eerder gecommuniceerde
  Lees meer
 • Helma Verberkt bestuurslid KNPV

  Geplaatst: 17 mei 2023
  Helma Verberkt, directeur Artemis, is benoemd tot bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging (KNPV).
  Lees meer
 • Artemis denkt mee in ontwikkeling tool voor ‘functionele agrobiodiversiteit’ 🔒

  Geplaatst: 15 mei 2023
  Hoe kunnen groenstroken zo ingericht worden, dat deze functioneel zijn en geen geen gevaar opleveren voor extra ziekten of plagen? Een nieuwe applicatie helpt de teler bij de keuze en inrichting. Arte
  Lees meer
 • Vanaf 2024: Monitoring van bestuivers 🔒

  Geplaatst: 10 mei 2023
  In de Tweede Kamer is een motie aangenomen, die het kabinet verzoekt, om vanaf 2024 jaarlijks te rapporteren over de monitoring van bestuivers, en hierbij in te zetten op de indicator bijen-, hommel-
  Lees meer
 • Webinar: Kick-off standaardisatie bodemgezondheid en bodembiodiversiteit

  Geplaatst: 10 mei 2023
  NEN organiseert op 1 juni van 13.00 tot 16.00 uur een webinar voor de kick-off van het standaardisatiewerk voor bodemgezondheid en bodembiodiversiteit. We nodigen alle belanghebbenden en geïnteresseer
  Lees meer
 • Verschillende moties aangenomen over gewasbescherming in de Tweede Kamer 🔒

  Geplaatst: 09 mei 2023
  Vier van de vijf ingediende moties tijdens twee-minuten debat op 19 april jl. zijn op 9 mei aangenomen. Artemis volgt de omzetting nauwlettend en werkt met anderen brancheorganisaties samen aan de ont
  Lees meer
 • Onderzoek SPNA & presentaties Biocontrol 🔒

  Geplaatst: 09 mei 2023
  Lees meer
  koolzaad.jpg?1683654761287
 • Webinar: International Day of Plant Health, 12 May

  Geplaatst: 08 mei 2023
  Plants are life – we depend on them for 80 percent of the food we eat and 98 percent of the oxygen we breathe. But international travel and trade has been associated with the introduction and spread o
  Lees meer
 • Ctgb: DROPLET versie 1.3.2 per direct ingevoerd

  Geplaatst: 02 mei 2023
  Het model DROPLET (DRinkwater uit OPpervlaktewater-Landbouwkundig gebruik Evaluatie Tool) wordt gebruikt om te beoordelen of werkzame stoffen uit gewasbeschermingsmiddelen de drinkwaternorm (0.1 µg/L)
  Lees meer
  Drinkwater-symboolfoto.jpg?1683005658739
 • 'Overvloed aan biologische gewasbeschermings-middelen in de pijplijn'

  Geplaatst: 28 april 2023
  Uit een onlangs gehouden inventarisatie van de International Biocontrol Manufacturers Association (IBMA), waar Artemis mee samenwerkt, blijkt dat er overvloed aan biologische gewasbeschermingsmiddelen
  Lees meer
 • Milieuvriendelijke technieken aanmelden voor de Milieulijst 2024

  Geplaatst: 26 april 2023
  Leveranciers van milieuvriendelijke technieken en ook andere partijen kunnen nieuwe technieken voorstellen voor de Milieulijst 2024. Voor een investering in een techniek op deze lijst betaalt een onde
  Lees meer
 • Ctgb jaarverslag 2022: Stappen naar duurzaamheid

  Geplaatst: 26 april 2023
  Deze week publiceerde het Ctgb het jaarverslag over 2022. Een blik loont in het bijzonder op de interactieve infographic, met verschillende onderwerpen, zoals de initiatieven voor duurzame landbouw of
  Lees meer
 • Veel Output uitvoeringsprogramma toekomstvisie gewasbescherming 2030 🔒

  Geplaatst: 20 april 2023
  Het jaarplan 2023 van het UP Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 is vastgesteld door de stuurgroep. Het jaarplan, dat mede met input van de diverse werkgroepen is opgesteld, bevat de acties waaraan in
  Lees meer
 • Ketenpartijen starten inzameling lege cans gewasverzorgingsproducten

  Geplaatst: 20 april 2023
  Stichting STORL, waarin vier koepelorganisaties binnen de landbouwsector samenwerken, introduceert een eigen inzameling van gereinigd fust. De fabrikanten, distributeurs, loonwerkers en telers introdu
  Lees meer
 • Zorgen over waterkwaliteit 🔒

  Geplaatst: 19 april 2023
  Vanuit diverse politieke partijen wordt de zorg geuit over de waterkwaliteit, met name in grondwaterbeschermingsgebieden, en het behalen van de doelen in de KRW. De minister geeft aan dat de waterkwal
  Lees meer
 • Congres: Biocontrol needs and challenges in future cropping systems

  Geplaatst: 19 april 2023
  Hoe kan biocontrol en de kennis over het microbioom ons helpen om betere gewassen te telen? Dat is de vraag die centraal staat tijdens het IOBC-WPRS 2023 congres "Biocontrol needs and challenges in fu
  Lees meer
 • Veel aandacht effecten gewasbeschermingsmiddelen op gezondheid mens 🔒

  Geplaatst: 19 april 2023
  De zorgen in de samenleving over de gezondheidsrisico’s van de blootstelling aan en het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen zijn groot. De huidige Europese goedkeuringsprocedure van gewasb
  Lees meer
 • Tussendoelen geïntegreerde gewasbescherming 🔒

  Geplaatst: 19 april 2023
  Minister Adema van LNV heeft onlangs de Tweede Kamer geïnformeerd over de tussendoelen gericht op geïntegreerde gewasbescherming en vallend binnen de afspraken in het coalitieakkoord. Binnen de geïnte
  Lees meer
 • Artemis ondersteunt ontwikkeling van een objectieve Milieu Indicator Gewasbescherming

  Geplaatst: 17 april 2023
  Het maatschappelijk debat over gewasbeschermingsmiddelengebruik wordt op vele fronten gevoerd. Dit heeft geleidt tot het ontwikkelen van een objectieve milieu-indicator voor gewasbeschermingsmiddelen
  Lees meer
 • Toekomstige trajecten naar duurzame gewassen

  Geplaatst: 17 april 2023
  Onderzoekers van de WUR hebben een analyse uitgevoerd van de gevolgen van het Europese toelatingsbeleid van gewasbeschermingsmiddelen binnen de context van de implementatie van de Farm-to-Fork Strateg
  Lees meer
 • Publieke commentaarronde 'normen Biostimulanten' (update) 🔒

  Geplaatst: 13 april 2023
  Momenteel is er een publieke commentaarronde voor 'normen voor biostimulanten', zoals deze opgenomen zijn in de nieuwe EU-verordening Fertilizer Product Regulation 2019/1009 (FPR). Je kunt tot 15 mei
  Lees meer
 • Oproep: Heb je ideeën voor een 'PPS' of 'KOM 'project?

  Geplaatst: 12 april 2023
  Artemis investeert jaarlijks in een aantal projecten die grote impact hebben op de omschakeling naar weerbare teelten met biologie als basis. Veelal betreft dit samenwerkingsprojecten in de vorm van P
  Lees meer
 • Informatiebijeenkomst nieuwe verordening ‘Duurzaam gebruik Gewasbeschermingsmiddelen’ (SUR) 🔒

  Geplaatst: 12 april 2023
  Onlangs is een tweede informatiebijeenkomst georganiseerd door LNV over de EU verordening ‘Duurzaam gebruik Gewasbeschermingsmiddelen’. Deze concept verordening is in juni 2022 gepubliceerd en betreft
  Lees meer
 • Vier pijlers voor de transitie naar duurzame teelten

  Geplaatst: 06 april 2023
  “De plantaardige sectoren onderschrijven de ambitie om hun teelten maximaal te verduurzamen – in lijn met de Europese regelgeving. Voor de plantaardige sectoren is het streven om zowel rendabel verse
  Lees meer
 • Parlementaire behandeling 'gewasbescherming buiten de landbouw' 🔒

  Geplaatst: 06 april 2023
  Afgelopen jaar is tijdens de parlementaire behandeling van een voorstel tot wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden met betrekking tot het (particulier) gebruik van gewasbescherming
  Lees meer
 • Aandringen op sturing milieu impact in de 'SUR' 🔒

  Geplaatst: 30 maart 2023
  De minister geeft in zijn recente reactie aan de Tweede Kamer  aan, dat de aanvullende impactanalyse van het EC voorstel ‘Duurzaam gebruik Gewasbeschermingsmiddelen’ (SUR) niet tot vertraging mag leid
  Lees meer
 • Goede intenties, maar geen doorbraak in gewasbeschermings-beleid 🔒

  Geplaatst: 30 maart 2023
  Het thema gewasbescherming blijft actueel in de Tweede Kamer. Vanuit de fracties van VVD, D66, CDA, SP, GroenLinks en PvdA, PvdD, ChristenUnie, SGP en BBB zijn schriftelijke vragen gesteld aan ministe
  Lees meer
 • Burg Group sluit zich aan bij Artemis

  Geplaatst: 28 maart 2023
  Artemis verwelkomt een nieuw lid BURG GROUP. Dit bedrijf heeft zich gespecialiseerd in het duurzaam produceren van natuurazijn en smaakvolle siroop. Met hun specialistische kennis en breed assortiment
  Lees meer
  Andrea-Bolhuis.png?1679999786345
 • 'Telers hebben alle opties nodig' 🔒

  Geplaatst: 27 maart 2023
  Onlangs verscheen een interview met Artemis directeur Helma Verberkt in 'Akkerwijzer': Een trage toelating van groen middelen, afwachtende telers, wisselende resultaten. Wat mogen wij verwachten van b
  Lees meer
  Helma-Akkerwijzer.png?1679929790660
 • Terugkijken: Webinar LTO Nederland - Sterk gewas met biologie is basis weerbare teelt

  Geplaatst: 23 maart 2023
  Lees meer
 • Reactie minister op schriftelijke vragen omtrent voorstel ontkoppeling verkoop en advies 🔒

  Geplaatst: 23 maart 2023
  Onlangs heeft minister Adema een brief   gestuurd naar de Tweede Kamer over zijn voornemen om verkoop en advies van gewasbeschermingsmiddelen los te koppelen en daarmee invulling te geven aan de afspr
  Lees meer
  noun-link-1721079.png?1659683725977
 • Reactie op Kamerbrief en de inbreng van Artemis 🔒

  Geplaatst: 17 maart 2023
  Artemis is zeer benieuwd, hoe de leden de discussie over de geplande scheiding tussen verkoop en advies gewasbeschermingsmiddelen zien. En welke aanbevelingen er zijn, voor de verdere inbreng van Arte
  Lees meer
 • De rol van Artemis in de discussie over de 'kennisinfrastructuur' 🔒

  Geplaatst: 17 maart 2023
  Begin maart heeft Minister Adema (LNV) door middel van een Kamerbrief aangekondigd, hoe “advies en verkoop van gewasbeschermingsmiddelen” in Nederland van elkaar gescheiden moeten worden. Artemis heef
  Lees meer
 • Webinar: De rol van Biocontrol en Biostimulanten

  Geplaatst: 16 maart 2023
  Het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’ van LTO Nederland organiseert drie webinars over geïntegreerde gewasbescherming. Hoe kunt u in de toekomst ziekten, plagen en onkruiden blijven behe
  Lees meer
 • Geactualiseerde instructie berekening drinkwatercriterium

  Geplaatst: 15 maart 2023
  Het Ctgb publiceert een nieuwe werkinstructie voor het berekenen van het 90-percentiel van de gemeten concentraties gewasbeschermingsmiddelen in drinkwater. Deze nieuwe werkinstructie is nodig, vanweg
  Lees meer
 • Rapportage screeningsonderzoek meeldauw op toetsgewas aardbei beschikbaar

  Geplaatst: 15 maart 2023
  In opdracht van Glastuinbouw Nederland heeft Vertify afgelopen najaar een screeningsonderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van verschillende gewasbeschermingsmiddelen op knelpunt meeldauw. In dit
  Lees meer
  strawberry-1994378.jpg?1678868885916
 • Kick-off Cropmix: Doorbraak transitie naar een duurzame akkerbouw 🔒

  Geplaatst: 13 maart 2023
  Onlangs heeft de Kick-off plaatsgevonden van het ambitieuze NWO programma ‘Cropmix’. Doel hiervan is om met heel veel partijen van akkerbouwers, natuurorganisaties, ketenpartijen, banken tot aan overh
  Lees meer
 • EU publiceert toolbox met ‘Good IPM Practices’ om minder chemische gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken 🔒

  Geplaatst: 01 maart 2023
  Het beheersen van onkruiden, ziekten, plagen is noodzakelijk om zowel de voedselzekerheid te waarborgen als om tuinders en boeren een levensvatbaar inkomen te garanderen voor hun productie.  
  Lees meer
  noun-link-1721079.png?1658995766947
 • Webinar: Het nieuwe GLB en de eco-regeling

  Geplaatst: 01 maart 2023
  Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is 1 januari 2023 ingegaan. Vanuit Groen Kenniswet wordt hier een webinar over gehouden. Remco Schreuder van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
  Lees meer
 • Aanpassing exportcertificering biologische bestuivers per 1 maart 🔒

  Geplaatst: 27 februari 2023
  Voor de uitvoer uit Nederland naar andere EU-lidstaten van levende dieren, levende producten en specifieke risicomaterialen, of invoer in Nederland van dergelijke dieren of producten vanuit andere lid
  Lees meer
 • "Kennisinfrastructuur versterken voor versnellen geïntegreerde gewasbescherming"

  Geplaatst: 23 februari 2023
  Minister Adema (LNV) wil de kennisinfrastructuur versterken om tot een versnelling te komen van de advisering over en toepassing van geïntegreerde gewasbescherming. De organisaties Agrodis, Artemis en
  Lees meer
 • Ctgb: nieuwe versie Evaluation Manual Biopesticides

  Geplaatst: 23 februari 2023
  Het Ctgb meld dat er een nieuwe versie van de Evaluation Manual (EM) Biopesticides ofwel bioprotectans is. Deze  beschrijft in detail de gegevensvereisten en risicobeoordeling voor biopesticiden. 
  Lees meer
 • Prioritering actiepunten 2023 🔒

  Geplaatst: 22 februari 2023
  Binnen de stuurgroep van het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming is afgesproken dat er een extra prioriteringsslag gemaakt wordt voor het behalen van de strategische doelen. Voor deze prioriteringss
  Lees meer
 • De Groene Tulp

  Geplaatst: 16 februari 2023
  ‘De Groene Tulp’ is een mooi voorbeeld van samenwerken aan verduurzaming binnen de bollensector. Volgens projectleider Michel Jansen is één van de belangrijke uitgangspunten daarbij: Hoe worden we als
  Lees meer
  20230216---Groene-Tulp-3.png?1676543066631
 • Tussentijdse bevindingen in de EU op de SUR 🔒

  Geplaatst: 15 februari 2023
  Vanuit de vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Tweede Kamer zijn Thom van Campen (VVD) en mevrouw Vestering (PvdD) aangesteld als rapporteurs op het EU-voorstel verordening duur
  Lees meer
  noun-link-1721079.png?1658995766947
 • BiodiversiteitsMonitor akkerbouw gelanceerd

  Geplaatst: 15 februari 2023
  Lees meer
  biodiversiteit-2.png?1676489663877
 • Werkbezoek VVD aan Artemis 🔒

  Geplaatst: 15 februari 2023
  Deze week mochten wij Thom van Campen en Peter Valstar de twee landbouw woordvoerders van VVD in de Tweede Kamer ontvangen voor een werkbezoek aan Artemis. 
  Lees meer
 • Terugkijken: Webinar IBMA 🔒

  Geplaatst: 08 februari 2023
  Lees meer
 • Nieuwe thema- en werkgroepen Artemis

  Geplaatst: 02 februari 2023
  Sinds kort is de nieuwe organisatiestructuur met 4 themagroepen van kracht. Om alle leden nog beter en sneller van de uitkomsten van deze thema- en werkgroepen te voorzien, is ook de communicatie verd
  Lees meer
 • Achterbanraadpleging: Alternatieven voor Azolen 🔒

  Geplaatst: 30 januari 2023
  Ter beoordeling van een mogelijke projectdeelname, vraagt het bestuur aan alle leden, of er potentiele alternatieve voor azoolgebaseerde fungiciden in het assortiment of de pijpline zitten. 
  Lees meer
 • Kansen voor biocontrol tijdens de Grüne Woche 🔒

  Geplaatst: 26 januari 2023
  Deze week vindt de Grüne Woche plaats in Berlijn. Dit is een grote landbouwbeurs gericht op de consument. Duitsland is een belangrijk afzetland voor de Nederlandse land- en tuinbouw. Nederland exporte
  Lees meer
 • Webinarreeks geïntegreerde gewasbescherming 🔒

  Geplaatst: 23 januari 2023
  Het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’ van LTO Nederland organiseert in februari en maart drie webinars over geïntegreerde gewasbescherming. Hoe kunt u in de toekomst ziekten, plagen en o
  Lees meer
 • Compendium voor de leefomgeving: Indicator Biologische bestrijding van plagen in de glastuinbouw 2012-2020

  Geplaatst: 23 januari 2023
  In 2020 zijn plaaginsecten en spintmijten in negen glastuinbouwgewassen op 95 procent van het areaal op biologische wijze bestreden, door bijvoorbeeld sluipwespen of roofmijten.
  Lees meer
 • Aardbeiendag: inspiratie voor gezond marktgericht ondernemen

  Geplaatst: 18 januari 2023
  Lees meer
 • Webinar: How to promote mico-organisms & Biocontrol avoiding unnecessary regulatory hurdles? 🔒

  Geplaatst: 17 januari 2023
  Hoe kunnen micro-organismen en biocontrol bevorderd worden zonder onnodige hindernissen in de regelgeving? Deze vraag bediscussieert IBMA in een webinar.
  Lees meer