U bent hier:

Het actuele nieuws

 • Afname van middelen zet door, ook nu SUR van tafel is

  Geplaatst: 20 februari 2024
  Onlangs verscheen een interview met Artemis directeur Helma Verberkt in het Vakblad voor de Bloemisterij: "Afname van middelen zet door, ook nu SUR van tafel is'" 
  Lees meer
 • Kandidaten KNPV-prijs voordragen

  Geplaatst: 19 februari 2024
  Op 30 mei wordt de KNPV-prijs weer uitgereikt!  De prijs wordt toegekend aan een persoon of organisatie die een bijzondere of langdurige bijdrage heeft geleverd op het gebied van plantgezondheid en pl
  Lees meer
 • Demissionair minister Adema blijft zich inzetten voor een duurzame land- en tuinbouw

  Geplaatst: 19 februari 2024
  Onlangs heeft demissionair minister Adema, in een brief aan de Tweede Kamer, de gevolgen van het intrekken van het Commissievoorstel SUR aangegeven. Het kabinet is altijd voorstander geweest van het S
  Lees meer
 • Kennis & Bewustwording cruciaal om teelt te verduurzamen 🔒

  Geplaatst: 19 februari 2024
  Binnen Artemis wordt gewerkt aan innovaties gericht op verduurzaming van de land- en tuinbouw. Met regelmaat worden nieuwe bestrijders en gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong geïntroduc
  Lees meer
 • Vergoeding ecoregeling voor boeren veiliggesteld

  Geplaatst: 16 februari 2024
  De tienduizenden boeren die vorig jaar hebben deelgenomen aan de ecoregeling ontvangen alsnog de volledige vergoeding voor hun verduurzamingsactiviteiten. Door de zeer grote animo voor de nieuwe verdu
  Lees meer
 • Uitnodiging: Online kennis- & inspiratiesessie 'Biodiversiteit@Lidl' 🔒

  Geplaatst: 16 februari 2024
  Leden van Artemis zijn uitgenodigd voor een online Kennis- en Inspiratiesessie Biodiversiteitsbeleid in de praktijk bij Lidl
  Lees meer
 • Update Veterinair Certificaat voor import nuttige insecten (biocontrol) 🔒

  Geplaatst: 08 februari 2024
  Zoals eerder gemeld moeten alle importen van niet-zoogdieren, zoals nuttige geleedpotigen (uitgezonderd bijen en hommels) van buiten de EU, naar Nederland voortaan, volgens de NVWA, worden voorzien va
  Lees meer
 • Motie van voor inzet landbouwinnovaties in Brussel aangenomen

  Geplaatst: 08 februari 2024
  Tijdens het tweeminuten debat Landbouw- en Visserij in januari zijn diverse moties ingediend, waaronder een motie van Thom Van Campen (VVD). In de motie wordt de regering verzocht zich in te spannen v
  Lees meer
 • Europese commissie trekt de SUR in 🔒

  Geplaatst: 07 februari 2024
  De Europese Commissie heeft de Sustainable Use Regulation of pesticides (SUR) ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen maakte dit dinsdag bekend. Ze gaf aan dat er een gr
  Lees meer
 • Tuinplantenketen zet vergroening in gewasbescherming door

  Geplaatst: 07 februari 2024
  Met regelmaat laat Tuinbranche Nederland onderzoek doen naar residu van gewasbeschermingsmiddelen op tuinplanten. Het onderzoek werd uitgevoerd door CLM in samenwerking met Stichting Natuur & Milieu.
  Lees meer
 • Groeiende rol Bioprotectans in gewasbescherming 🔒

  Geplaatst: 05 februari 2024
  Door de snelle wegval van chemische gewasbeschermingsmiddelen worden gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong, ofwel bioprotectans, steeds belangrijker. Daarbij kun je denken aan natuurlijk
  Lees meer
 • Potentiële marktkansen organische meststoffen en bioprotectans in Egypte 🔒

  Geplaatst: 05 februari 2024
  Onlangs heeft er een hybride rondetafelgesprek plaats gevonden over de "Market Analysis of Biofertilizers and Biopesticides in Egypt: Opportunities and Challenges". Deze werd georganiseerd door het La
  Lees meer
 • DCM PEA-02® wint de Gouden Bernard Blum Award 2023 voor meest innovatieve biocontrole product

  Geplaatst: 02 februari 2024
  DCM, gespecialiseerd in plantenvoeding, plantweerbaarheid en biocontrole, heeft met DCM PEA-02® de Gouden Bernard Blum Award 2023 voor het meest innovatie biocontrole product gewonnen op de Annual Bio
  Lees meer
 • Artemis verwelkomt nieuw lid ProGrasS

  Geplaatst: 01 februari 2024
  Gras. Daar zijn we goed in.
  Lees meer
 • Netwerken en voedselstrategie centraal op Grune Woche 🔒

  Geplaatst: 31 januari 2024
  Jaarlijks vindt de Grune Woche in januari plaats in Berlijn. Dit is een grote landbouwbeurs gericht op de consument. Duitsland is een belangrijk afzetland voor de Nederlandse land- en tuinbouw en het
  Lees meer
 • Inzicht & Invloed: Werkgroep 'Biologische bestrijders en bestuivers' binnen Artemis 🔒

  Geplaatst: 24 januari 2024
  Dertig jaar geleden is Artemis gestart met biologische bestrijders en bestuivers als belangrijkste pijler. Deze vormen nog steeds een essentieel onderdeel van Artemis, samen met gewasbeschermingsmidde
  Lees meer
 • Winnaar 'beste innovatief product ter ondersteuning biologische bestrijding' Hightech vangplatenmonitoringsysteem Trap-Eye™

  Geplaatst: 23 januari 2024
  Jaarlijks wordt tijdens de Annual Biocontrol Industry Meeting (ABIM) de Bernard Blum Award uitgereikt. Prijswinnaar voor het beste innovatief product ter ondersteuning van biologische bestrijding is T
  Lees meer
 • Kennisinfrastructuur versterken door samenwerking voor versnellen geïntegreerde gewasbescherming 🔒

  Geplaatst: 19 januari 2024
  In de kamerbrief van deze maand gaat minister Adema (LNV) nader in op de verdere uitwerking van de loskoppeling van verkoop en advies. Dit sluit aan bij de kamerbrief van afgelopen jaar, waarin de min
  Lees meer
 • Fonds 'Kleine Toepassingen' wordt voortgezet

  Geplaatst: 19 januari 2024
  Demissionair minister Adema heeft naar aanleiding van het rapport getiteld “Advies vervolg Fonds Kleine toepassingen” en de aangenomen motie van het lid Grinwis c.s. besloten om het Fonds Kleine Topas
  Lees meer
 • Jaarplan UP Gewasbescherming 2024 gepresenteerd aan de Tweede Kamer

  Geplaatst: 17 januari 2024
  Onlangs is het nieuwe jaarplan 2024 van het UP 2030 aangeboden aan de Tweede Kamer met een een gedetailleerd overzicht van de prioritaire acties die de werkgroepen van het Uitvoeringsprogramma in dat
  Lees meer
 • STORL neemt nu ook resten middelen in

  Geplaatst: 15 januari 2024
  De vorig jaar vernieuwde STORL-regeling gaat een volgende fase in: vanaf nu worden ook resten van gewasbeschermingsmiddelen ingenomen. De STORL-regeling houdt in dat telers en loonwerkers kosteloos le
  Lees meer
 • Bronzen Bernard Blum Award voor biologische bestrijder Nezapar

  Geplaatst: 10 januari 2024
  Nezapar, van Koppert, heeft de Bronzen Bernard Blum Award gewonnen op de Annual Biocontrol Industry Meeting (ABIM). Deze prijs is een jaarlijkse erkenning van het meest innovatieve biocontrole product
  Lees meer
 • Themagroep Biostimulanten neemt duidelijk positie in binnen Artemis 🔒

  Geplaatst: 10 januari 2024
  Binnen Artemis groeit het aantal leden dat gericht is op biostimulanten gestaag. Om deze reden is in 2023 een aparte Themagroep Wet- en Regelgeving Biostimulanten opgericht met als nieuwe voorzitter e
  Lees meer
 • Mogelijkheden voor inbreng groene middelen in PPS ‘De Groene tulp’ 🔒

  Geplaatst: 10 januari 2024
  Het vervolgproject ‘De Groene Tulp’ is onlangs van start gegaan bij Vertify. Verduurzaming van de teelt van tulpen staat daarbij centraal. In het onderzoek wordt gefocussed op het ontwikkelen van kans
  Lees meer
 • Duurzame gewasbeschermingsmiddelen krijgen voorrang via Verduurzamingsloket

  Geplaatst: 08 januari 2024
  Helma Verberkt, directeur Artemis: Als Artemis zijn wij zeer verheugd met het initiatief van Ctgb om een verduurzamingsloket voor gewasbeschermingsmiddelen in te stellen. Veel nieuwe duurzame ontwikk
  Lees meer
 • Interactieve KNPV-werkgroep Fytobacteriologie met als thema 'Registratie van biologische middelen' 🔒

  Geplaatst: 22 december 2023
  In de goed bezochte en interactieve bijeenkomst van de KNPV-werkgroep Fytobacteriologie is de registratie van biologische middelen toegelicht. Daarbij is zowel ingegaan op gewasbeschermingsmiddelen al
  Lees meer
 • Artemis betrokken bij drie nieuwe NWO onderzoeken naar biodiversiteit en biotische stress in planten

  Geplaatst: 22 december 2023
  Drie NWO onderzoeksprojecten kunnen van start dankzij financiering binnen de KIC- Biodiversiteit en Biotische stress. De projecten focussen zich op systemen om de biodiversiteit van het Nederlandse pr
  Lees meer
 • Vewin-lijst van gewasbeschermingsmiddelen en biociden in oppervlaktewater geactualiseerd

  Geplaatst: 21 december 2023
  Vewin meldt jaarlijks bij het Ctgb een lijst van werkzame stoffen en metabolieten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden die op de innamepunten voor drinkwaterbereiding uit oppervlaktewater één of
  Lees meer
 • Toename Chinese moerasslakken

  Geplaatst: 19 december 2023
  Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek (BuRO) van de NVWA publiceert vandaag het advies over de Chinese moerasslak in Nederland. Deze Chinese moerasslak is bij hoge dichtheden een risico voor de biodive
  Lees meer
 • Workshop NMI technische documentatie voor EU-meststoffen waaronder biostimulanten 🔒

  Geplaatst: 18 december 2023
  Onlangs is er online workshop georganiseerd door het Nutriënten Management Instituut (NMI) over de leidraad voor het opstellen van de technische documentatie voor EU-meststoffen. De resultaten van de
  Lees meer
 • Breed gedragen manifest Tuinbouw

  Geplaatst: 18 december 2023
  Nu de verkiezingen achter de rug zijn wordt hard gewerkt aan het samenstellen van een nieuw kabinet. Welke richting het uitgaat blijft vooralsnog onduidelijk, ondanks dat verkenner Plasterk onlangs zi
  Lees meer
 • Ledenbijeenkomst Artemis succesvol, speerpunten Artemis benoemd 🔒

  Geplaatst: 18 december 2023
  Jaarlijks houdt Artemis haar ALV. Dit jaar is, mede op verzoek vanuit de leden, gekozen voor een iets andere opzet. Voorafgaand aan het officiële gedeelte van de ALV is er een inhoudelijke ledenbijeen
  Lees meer
 • Artemis eert Willem Ravensberg met award

  Geplaatst: 08 december 2023
  Artemis heeft voormalig bestuurslid Willem Ravensberg geëerd met de Artemis Award, die bedoeld is voor personen die een buitengewone bijdrage hebben geleverd aan de doelstellingen van Artemis. Willem
  Lees meer
 • Een leven in dienst van de biologische gewasbescherming

  Geplaatst: 07 december 2023
  Willem Ravensberg, aanvankelijk ontmoedigd van een carrière in de boomkwekerij, groeide uit tot een toonaangevende entomoloog en pleitbezorger van biologische gewasbescherming bij Koppert. Zijn levens
  Lees meer
 • KNPV bijeenkomst: Registratie van biologische middelen

  Geplaatst: 06 december 2023
  De eerstvolgende vergadering van de KNPV-werkgroep Fytobacteriologie heeft als thema 'Registratie van biologische middelen'. Artemis leden zijn van harte welkom om deel te nemen aan dit overleg. 
  Lees meer
 • Rapport “Samenstelling, Functioneren en Toepassing van Plantmicrobiomen in de Landbouw”

  Geplaatst: 29 november 2023
  NIOO-KNAW bracht onlangs, mede op initiatief van Artemis, het rapport “Samenstelling, Functioneren en Toepassing van Plantmicrobiomen in de Landbouw” uit. Dit rapport beschrijft het huidige wetenschap
  Lees meer
 • Nieuw Veterinair Certificaat voor import nuttige insecten (biocontrol) 🔒

  Geplaatst: 29 november 2023
  Alle importen van niet-zoogdieren, zoals nuttige geleedpotigen (uitgezonderd bijen en hommels) van buiten de EU, naar Nederland moeten voortaan volgens de NVWA worden voorzien van een 'Veterinair cert
  Lees meer
 • Ctgb maakt vergelijkende evaluatie effectiever en efficiënter

  Geplaatst: 27 november 2023
  In de novembervergadering besloot het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) de werkwijze voor de vergelijkende evaluatie aan te passen. De vergelijkende evaluatie
  Lees meer
 • ​​​​​​​EU-parlement stemt tegen de SUR

  Geplaatst: 24 november 2023
  Het Europees Parlement heeft de Sustainable Use Regulation of pesticides (SUR) afgewezen. Artemis betreurt deze beslissing omdat het voorstel gericht was op het verminderen van het gebruik en risico v
  Lees meer
 • Webinar ‘Gesloten vulsysteem en AgroCloser’ 🔒

  Geplaatst: 24 november 2023
  Het recente Artemis-webinar, geleid door Helma Verberkt, belichtte twee cruciale ontwikkelingen, namelijk het 'Gesloten Vulsysteem' en AgroCloser, die beide bijdragen aan de verduurzaming en digitalis
  Lees meer
 • Van 'grauwe schimmel' tot 'agressief snot'

  Geplaatst: 20 november 2023
  Nieuwe databank met meer dan 1700 Nederlandse namen van plantenziekten online en vrij toegankelijk!
  Lees meer
 • Terugblik succesvolle Artemis Kennisdag – 15 november 2023

  Geplaatst: 16 november 2023
  De Artemis Kennisdag was ook dit jaar weer een groot succes, met veel interessante sprekers en een zaal vol producenten, toeleveranciers, onderzoekers, adviseurs en telers. De kennisdag richtte zich d
  Lees meer
 • Akkoord natuurherstelwet bereikt

  Geplaatst: 13 november 2023
  Het Europees Parlement en de 27 EU-lidstaten hebben een akkoord bereikt over de natuurherstelwet van voormalig Eurocommissaris Frans Timmermans. Het doel van de wet is om aangetaste natuur in de Europ
  Lees meer
 • Input voor evaluatie Europese meststoffenverordening (FPR) 🔒

  Geplaatst: 10 november 2023
  DG GROW (EC) heeft een verzoek ingediend met betrekking tot de evaluatie van de Europese meststoffenverordening (EU) Fertilizing Products Regulation (FPR) FPR 2019/1009 waaronder Biostimulanten vallen
  Lees meer
 • Veel innovaties ingediend voor Bernard Blum Award

  Geplaatst: 10 november 2023
  Jaarlijks wordt tijdens de Annual Biocontrol Industry Meeting (ABIM) de Bernard Blum Award uitgereikt. Er zijn twee categorieën binnen de Bernard Blum Award waarvoor bedrijven innovaties kunnen indien
  Lees meer
 • ‘Alle hens aan dek voor beheersing Phytophthora in 2024’

  Geplaatst: 09 november 2023
  Afgelopen zomer is de Taskforce Phytophthora ingesteld door de stuurgroep van het Actieplan Plantgezondheid van BO Akkerbouw. Aanleiding was de grote ziektedruk en de beperkte mogelijkheden om  Phytop
  Lees meer
 • Presentaties inspiratie dag Praktijk Programma ‘Weerbaarheid in de praktijk' 🔒

  Geplaatst: 07 november 2023
  Het praktijkprogramma 'Weerbaarheid in de praktijk' is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en LTO Nederland en de sectoren. Binnen het programma zetten tel
  Lees meer
 • Uitnodiging: Ledenvergadering en ALV 🔒

  Geplaatst: 03 november 2023
  Artemis nodigt alle leden uit om samen te komen voor een terugblik op de successen en vooruitgang in 2023 in een ledenbijeenkomst, met ruimte voor feedback en discussie over specifieke onderwerpen en
  Lees meer
 • Workshop 'Gesloten Vulsysteem & AgroCloser'

  Geplaatst: 03 november 2023
  Het bedrijfsleven en de overheid werken samen aan veilig en emissieloos vullen van spuitmachines. Dankzij innovatie bij leveranciers van gewasbeschermingsmiddelen en -technieken is er nu een gesloten
  Lees meer
 • Herinnering: Feedback Concept 'Verduurzamingsloket voor Gewasbeschermingsmiddelen.'

  Geplaatst: 02 november 2023
  Graag vragen we opnieuw uw aandacht voor de concept-beleidsregel van het Ctgb voor de criteria verduurzamingsloket gewasbeschermingsmiddelen.
  Lees meer
 • Zijn heffingen op gewasbeschermingsmiddelen zinvol? 🔒

  Geplaatst: 01 november 2023
  Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheid van heffingen op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, in het kader van het
  Lees meer
 • ABIM: inspirerende discussies, inzichtelijke presentaties en innovatieve ideeën

  Geplaatst: 31 oktober 2023
  De Annual Biocontrol Industry Meeting (ABIM) 2023 in Basel verwelkomde dit jaar meer dan 1800 deelnemers uit 58 landen en benadrukte de essentiële rol die biocontrol speelt in het bieden van oplossing
  Lees meer
 • Artemis verwelkomt Microbac B.V. als nieuw lid!

  Geplaatst: 30 oktober 2023
  Artemis mag met het bedrijf Microbac het inmiddels 38e lid verwelkomen!
  Lees meer
 • Webinar-reeks: Landbouw met minder chemie, hoe dan?

  Geplaatst: 27 oktober 2023
  Om de komende jaren de overgang naar geïntegreerde gewasbescherming succesvol te maken, wordt veel gevraagd op het gebied van kennis en vakmanschap van telers en adviseurs. Gedurende dit winterseizoen
  Lees meer
 • De toekomst is biologische gewasbescherming! Een stap dichter bij SUR 🔒

  Geplaatst: 26 oktober 2023
  Deze week heeft ENVI met een meerderheid gestemd vóór het verslag van EP-lid Sarah Wiener over de Verordening inzake Duurzaam Gebruik van Gewasbeschermingsmiddelen (SUR). Deze stemming was cruciaal, o
  Lees meer
 • Ctgb opent verduurzamingsloket voor gewasbeschermingsmiddelen

  Geplaatst: 18 oktober 2023
  Vanaf 2024 wil het Ctgb een verduurzamingsloket voor gewasbeschermingsmiddelen inrichten. Via dat loket worden aanvragen versneld afgehandeld voor middelen die bijdragen aan een weerbare en duurzame t
  Lees meer
 • Moties Tweede Kamer voor daadwerkelijke doorbraken versnelling groene middelen

  Geplaatst: 17 oktober 2023
  Ondanks dat het commissiedebat over gewasbeschermingsmiddelen op 10 oktober werd gedomineerd door het onderwerp glyfosaat, zijn enkele essentiële thema's besproken uit het portfolio van Artemis die va
  Lees meer
 • Acties en invloed van Artemis worden zichtbaar 🔒

  Geplaatst: 13 oktober 2023
  Opmerkelijk in het commissiedebat gewasbeschermingsmiddelen (10 oktober) in de Tweede Kamer was de uitspraak van demissionair minister Adema, dat er weinig alternatieven worden aangeboden door het bed
  Lees meer
 • ’Biostimulanten dragen bij aan weerbaarheid van planten‘ aldus demissionair minister Adema 🔒

  Geplaatst: 10 oktober 2023
  Tweede Kamer lid Bisschop (SGP) heeft vragen gesteld over de inzet van biostimulanten. Demissionair minister Adema benoemd in zijn reactie daarop voor het eerst duidelijk de bijdrage van Biostimulante
  Lees meer
 • Uitnodiging: Artemis Kennisdag 15 november 2023

  Geplaatst: 10 oktober 2023
  De jaarlijkse Artemis Kennisdag voor alle specialisten & adviseurs gewasbescherming in de land- & tuinbouw vindt dit jaar plaats op woensdag 15 november 2023. 
  Lees meer
 • Bestrijdingsmiddelenatlas is geactualiseerd

  Geplaatst: 09 oktober 2023
  In de Atlas Bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater is te zien welke werkzame stoffen en metabolieten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden voorkomen in het Nederlandse oppervlaktewater, gebaseer
  Lees meer
 • Hightech plantenlab NPEC opent deuren in Utrecht

  Geplaatst: 04 oktober 2023
  Met hypermoderne robots, laserscanners, klimaatkamers en andere installaties in huis opende het Netherlands Plant Eco-phenotyping Centre (NPEC) afgelopen vrijdag de deuren in Utrecht. In dit lab kunne
  Lees meer
 • Artemis actief betrokken bij het Europese project SUPPORT

  Geplaatst: 04 oktober 2023
  De afkorting van het Europese project SUPPORT staat voor: Supporting Uptake Integrated Pest Management and Low-Risk Pesticide Use.
  Lees meer
 • Bevordering van nuttige organismen voor plaagbestrijding en bestuiving in open teelten

  Geplaatst: 03 oktober 2023
  Binnen het Uitvoeringsprogramma UP Gewasbescherming 2030 zijn diverse acties uitgezet om de strategische doelen te realiseren. Een van de acties, waar Artemis trekker van is, betreft: ‘Het inventarise
  Lees meer
 • Consultatie beleid vergelijkende evaluatie gewasbeschermingsmiddelen 🔒

  Geplaatst: 02 oktober 2023
  Het Ctgb is van plan om de werkwijze voor de vergelijkende evaluatie (comparative assessment) voor gewasbeschermingsmiddelen te wijzigen. De gewijzigde werkwijze zal worden vastgelegd in een beleidsre
  Lees meer
 • EBIC's webinar over biostimulanten en klimaatverandering 8 november 2023 🔒

  Geplaatst: 02 oktober 2023
  Hitte, droogte, overstroming - hoe biostimulanten boeren helpen zich aan te passen aan klimaatverandering.
  Lees meer
 • Seminar in de EU over de toelating en beschikbaarheid laag risico middelen 🔒

  Geplaatst: 28 september 2023
  De liberale fractie Renew Europe heeft een seminar georganiseerd dat gericht is op de toelating en beschikbaarheid van biologische en laag risico gewasbeschermingsmiddelen. Renew Europe is een fractie
  Lees meer
 • Terugblik ICM-velddag en vooruitblik komende jaren

  Geplaatst: 21 september 2023
  Dinsdag 5 september stond de proefboerderij in Vredepeel in het teken van de ICM-velddag. Deze dag is georganiseerd voor akkerbouwers, erfbetreders en andere belangstellenden. Tijdens deze dag werd ke
  Lees meer
 • Gewasbeschermingsmonitor 🔒

  Geplaatst: 20 september 2023
  Al velen jaren is registratie van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland een verplichting voor tuinders. Voorheen werd dit gedaan via het gewasbeschermingsplan en vanaf 2015 via de gewasbeschermingsmo
  Lees meer
 • Dit betekent de miljoenennota voor gewasbescherming

  Geplaatst: 20 september 2023
  Op Prinsjesdag, zoals gebruikelijk, is de miljoenennota gepresenteerd, zelfs nu er een demissionair kabinet is. Vanuit het Ministerie van Landbouw wordt benadrukt dat zij samen met de sector blijven w
  Lees meer
 • Transitie in de land- en tuinbouw wordt doorgezet 🔒

  Geplaatst: 19 september 2023
  In een Kamerbrief heeft demissionair Minister Adema toegelicht welke stappen hij de komende tijd nog zal zetten om te zorgen dat de transitie in de landbouw ondanks de demissionaire status van het kab
  Lees meer
 • Artemis verwelkomt Micosat Nederland bv als nieuw lid!

  Geplaatst: 11 september 2023
  Artemis groeit door en mag met Micosat haar inmiddels 37e lid verwelkomen! Een warm welkom aan de directie en alle medewerkers!
  Lees meer
 • GLB-projectsubsidies voor praktijkleernetwerken en demonstratiebedrijven

  Geplaatst: 08 september 2023
  In het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) werken we samen aan de verduurzaming van de landbouw. Belangrijke manieren daardoor zijn: door te leren van elkaar en door kennis te delen tussen a
  Lees meer
 • Bijenrichtsnoer 🔒

  Geplaatst: 07 september 2023
  De Europese Commissie (EC) heeft de EFSA gevraagd de risicobeoordeling voor honingbijen, hommels en solitaire bijen te herzien. Deze leidraad beschrijft hoe de risicobeoordeling voor bijen van gewasbe
  Lees meer
 • Position Paper Artemis aan politieke partijen aangeboden

  Geplaatst: 06 september 2023
  In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen heeft Artemis een Position Paper opgesteld om onze standpunten helder te presenteren en een oproep te doen aan de nieuwe regering.
  Lees meer
 • Versterking plantweerbaarheid door aanpassing plantmicrobioom

  Geplaatst: 04 september 2023
  Fundamentele kennis over werkingsmechanismen en interacties met de plant is nodig om meer grip te krijgen op de werkzaamheid van microbiologische middelen. Het plant-microbioom, dat alle microbiële le
  Lees meer
 • Ctgb: Publicatie update Centrale Zone Evaluation Manual Ecotoxicologie

  Geplaatst: 25 augustus 2023
  De centrale Zone Evaluation Manual Ecotoxicologie is geupdate. Aanleiding zijn nieuwe afspraken gemaakt in de Centrale Zone. De details staan in de editing log van de Evaluation Manual. Het betreft e
  Lees meer
 • Vanaf 1 sept: Subsidie voor bedrijfsmiddelen ter bevordering van duurzame gewasbescherming

  Geplaatst: 02 augustus 2023
  Vanaf 1 september is de subsidie "Geïntegreerde gewasbescherming" beschikbaar via het RVO. Het doel van deze subsidie is het verminderen van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen.
  Lees meer
 • Artemis verwelkomt QM Environmental Int. als nieuw lid!

  Geplaatst: 01 augustus 2023
  Artemis mag met QM Environmental International B.V. alweer het 36e lid verwelkomen. Een warm welkom aan de directie en alle medewerkers!
  Lees meer
 • Artemis ondersteunt 'versnellers' in de glastuinbouw om naar een weerbaar teeltsysteem te gaan 🔒

  Geplaatst: 31 juli 2023
  De 'voorlopers in de glastuinbouwsector' hebben Artemis en haar leden gevraagd om actief betrokken te zijn bij het strategische vraagstuk om gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van een weerbaar
  Lees meer
 • Gezamenlijk verkiezingsmanifest tuinbouwsector aan politieke partijen verstuurd

  Geplaatst: 31 juli 2023
  Artemis heeft samen met de diverse tuinbouwsectoren een breed afgestemd verkiezingsmanifest ondertekend en verstuurd naar alle politieke partijen.
  Lees meer
 • Tot 23 aug: Raadpleging over de herziening van de lijst van producten en stoffen voor biologische productie 🔒

  Geplaatst: 31 juli 2023
  Met regelmaat wordt de lijst van producten en stoffen die toegestaan zijn in biologische productie herzien om te voldoen aan de geldende wettelijke vereisten. Momenteel is er een openbare consultatie
  Lees meer
 • CE-markering meststoffen en biostimulanten 🔒

  Geplaatst: 27 juli 2023
  Kiwa VERIN en het EFCI-Register hebben beide toelichtingen gegeven aan de Themagroep 'Biostimulanten' van Artemis over de CE-markering in verband met de Fertilising Products Regulation (FPR) 2019/1009
  Lees meer
 • Natuurherstelwet: Controverses, Compromissen en Ongoing Onderhandelingen

  Geplaatst: 17 juli 2023
  Tijdens de plenaire zitting van het Europees Parlement in Straatsburg is de fel omstreden Natuurherstelwet van Frans Timmermans nipt door de leden van het Europees Parlement goedgekeurd.
  Lees meer
 • Reminder deadline 'Commentaarronde Biostimulanten' 24 juli 🔒

  Geplaatst: 12 juli 2023
  Een vriendelijke herinnering voor alle Artemis-leden: Je hebt nog enkele dagen de tijd om te reageren op 'Deel 3' van de publieke commentaarronde Biostimulanten voor de Nederlandse normcommissie Biost
  Lees meer
 • ‘SUR heeft geringe impact op voedselzekerheid en -productie’ (een update) 🔒

  Geplaatst: 11 juli 2023
  Het is alweer meer dan een jaar geleden dat het voorstel voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (SUR) in Europa is gepubliceerd. Vanuit verschillende lidstaten zijn reacties daarover binn
  Lees meer
 • Lelieteler in Drenthe mag wél gewasbescherming toepassen

  Geplaatst: 10 juli 2023
  Een uitspraak in hoger beroep over het verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de zaak van een lelieteler in Drenthe heeft de eerdere uitspraak van het kort geding vernietigd.
  Lees meer
 • Nieuwe website project 'CropMix'

  Geplaatst: 10 juli 2023
  De voortgang, nieuws en resultaten van het project CropMix zijn voortaan te volgen op de nieuwe website. Als een van de 35 partners is Artemis betrokken bij dit project.
  Lees meer
 • “Functionele agrobiodiversiteit (FAB) is de toekomst!”

  Geplaatst: 05 juli 2023
  Hoe kunnen wij in de akkerbouw ervoor zorgen, dat er voldoende voedsel wordt geproduceerd in een schone omgeving met behoud van natuur. Een nieuwe brochure beantwoord vragen van akkerbouwers over FAB.
  Lees meer
 • Impactanalyse voorstel Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen 🔒

  Geplaatst: 05 juli 2023
  Minister Adema heeft een impact assessment laten uitvoeren naar de financiële en administratieve gevolgen van het EU commissievoorstel 'Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen' (SUR) va
  Lees meer
 • Project 'Holomicrobioom' naar financeringsronde 3

  Geplaatst: 05 juli 2023
  Onlangs zijn de resultaten van het Nationaal Groeifonds bekend gemaakt, met hierin een reservering van 200 miljoen voor het Holomicrobiome Initiative. Een project, waarin ook Artemis participeert. 
  Lees meer
 • Symposium 'Natuur-inclusieve Tuinbouw' - telers aan het woord

  Geplaatst: 30 juni 2023
  Het succesvolle symposium van Greenport West-Holland stond afgelopen week volledig in het teken van samenwerken met de natuur. Onder leiding van de dagvoorzitter Helma Verberkt, directeur van Artemis,
  Lees meer
 • Transparantie biostimulanten gewenst bij deelnemers Food Compass 🔒

  Geplaatst: 29 juni 2023
  De onafhankelijke stichting Food Compass zet zich sinds 2003 in voor het bevorderen van de voedselveiligheid van verse, onbewerkte groenten, fruit en paddenstoelen. Op 8 juni j.l. werden de leden bijg
  Lees meer
 • Rapport 'Tuinbouwcijfers 2022'

  Geplaatst: 28 juni 2023
  Als vervolg op het rapport uit 2019 biedt het rapport Tuinbouwcijfers 2022, opgesteld op verzoek van de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en Greenports Nederland, een actueel overzicht van de e
  Lees meer
 • "Verdiepen, versnellen en verbeteren binnen het praktijkprogramma 🔒

  Geplaatst: 26 juni 2023
  “Verdiepen, versnellen en verbreden zijn de items die horen bij de invulling van het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’ van LTO Nederland in 2023” aldus programmamanager Bart Jan Wulfse.
  Lees meer
 • Terugblik Ctgb Relatiedag 2023

  Geplaatst: 22 juni 2023
  Bijna driehonderd bezoekers waren donderdag 15 juni aanwezig op onze Relatiedag. Uiteenlopende sprekers belichtten ieder vanuit hun eigen invalshoek elementen uit de keten toelaten|gebruiken|handhaven
  Lees meer
 • “Innovatie op wetgeving noodzakelijk voor versnelling” 🔒

  Geplaatst: 22 juni 2023
  Op het IOBC Symposium ‘Biocontrol needs and Challenges in future cropping systems’ is ook een aparte sessie georganiseerd over ‘Risk asessment and regulations’. Vanuit het Ctgb werd ingegaan op het ze
  Lees meer
  Jennifer Lewis
 • In Memoriam - Peter Koppert

  Geplaatst: 22 juni 2023
  Met droefheid hebben wij vernomen dat Peter Koppert op 20 juni op 73-jarige leeftijd is overleden. Als oprichter van Koppert heeft hij een onschatbare bijdrage geleverd aan onze sector. Zijn passie en
  Lees meer
 • Nieuwe kennis en inzichten op het IOBC Symposium 🔒

  Geplaatst: 21 juni 2023
  Onderzoekers uit de hele wereld gaven presentaties over hun onderzoek naar nieuwe biologische mogelijkheden (biocontrol) voor het beheersen van ziekten op het symposium ‘Biocontrol needs and Challenge
  Lees meer