U bent hier:

Het actuele nieuws

 • Artemis eert Willem Ravensberg met award

  Geplaatst: 08 december 2023
  Artemis heeft voormalig bestuurslid Willem Ravensberg geëerd met de Artemis Award, die bedoeld is voor personen die een buitengewone bijdrage hebben geleverd aan de doelstellingen van Artemis. Willem
  Lees meer
 • Een leven in dienst van de biologische gewasbescherming

  Geplaatst: 07 december 2023
  Willem Ravensberg, aanvankelijk ontmoedigd van een carrière in de boomkwekerij, groeide uit tot een toonaangevende entomoloog en pleitbezorger van biologische gewasbescherming bij Koppert. Zijn levens
  Lees meer
 • KNPV bijeenkomst: Registratie van biologische middelen

  Geplaatst: 06 december 2023
  De eerstvolgende vergadering van de KNPV-werkgroep Fytobacteriologie heeft als thema 'Registratie van biologische middelen'. Artemis leden zijn van harte welkom om deel te nemen aan dit overleg. 
  Lees meer
 • Rapport “Samenstelling, Functioneren en Toepassing van Plantmicrobiomen in de Landbouw”

  Geplaatst: 29 november 2023
  NIOO-KNAW bracht onlangs, mede op initiatief van Artemis, het rapport “Samenstelling, Functioneren en Toepassing van Plantmicrobiomen in de Landbouw” uit. Dit rapport beschrijft het huidige wetenschap
  Lees meer
 • Nieuw Veterinair Certificaat voor import nuttige insecten (biocontrol) 🔒

  Geplaatst: 29 november 2023
  Alle importen van niet-zoogdieren, zoals nuttige geleedpotigen (uitgezonderd bijen en hommels) van buiten de EU, naar Nederland moeten voortaan volgens de NVWA worden voorzien van een 'Veterinair cert
  Lees meer
 • Ctgb maakt vergelijkende evaluatie effectiever en efficiënter

  Geplaatst: 27 november 2023
  In de novembervergadering besloot het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) de werkwijze voor de vergelijkende evaluatie aan te passen. De vergelijkende evaluatie
  Lees meer
 • ​​​​​​​EU-parlement stemt tegen de SUR

  Geplaatst: 24 november 2023
  Het Europees Parlement heeft de Sustainable Use Regulation of pesticides (SUR) afgewezen. Artemis betreurt deze beslissing omdat het voorstel gericht was op het verminderen van het gebruik en risico v
  Lees meer
 • Webinar ‘Gesloten vulsysteem en AgroCloser’ 🔒

  Geplaatst: 24 november 2023
  Het recente Artemis-webinar, geleid door Helma Verberkt, belichtte twee cruciale ontwikkelingen, namelijk het 'Gesloten Vulsysteem' en AgroCloser, die beide bijdragen aan de verduurzaming en digitalis
  Lees meer
 • Van 'grauwe schimmel' tot 'agressief snot'

  Geplaatst: 20 november 2023
  Nieuwe databank met meer dan 1700 Nederlandse namen van plantenziekten online en vrij toegankelijk!
  Lees meer
 • Terugblik succesvolle Artemis Kennisdag – 15 november 2023

  Geplaatst: 16 november 2023
  De Artemis Kennisdag was ook dit jaar weer een groot succes, met veel interessante sprekers en een zaal vol producenten, toeleveranciers, onderzoekers, adviseurs en telers. De kennisdag richtte zich d
  Lees meer
 • Akkoord natuurherstelwet bereikt

  Geplaatst: 13 november 2023
  Het Europees Parlement en de 27 EU-lidstaten hebben een akkoord bereikt over de natuurherstelwet van voormalig Eurocommissaris Frans Timmermans. Het doel van de wet is om aangetaste natuur in de Europ
  Lees meer
 • Input voor evaluatie Europese meststoffenverordening (FPR) 🔒

  Geplaatst: 10 november 2023
  DG GROW (EC) heeft een verzoek ingediend met betrekking tot de evaluatie van de Europese meststoffenverordening (EU) Fertilizing Products Regulation (FPR) FPR 2019/1009 waaronder Biostimulanten vallen
  Lees meer
 • Veel innovaties ingediend voor Bernard Blum Award

  Geplaatst: 10 november 2023
  Jaarlijks wordt tijdens de Annual Biocontrol Industry Meeting (ABIM) de Bernard Blum Award uitgereikt. Er zijn twee categorieën binnen de Bernard Blum Award waarvoor bedrijven innovaties kunnen indien
  Lees meer
 • ‘Alle hens aan dek voor beheersing Phytophthora in 2024’

  Geplaatst: 09 november 2023
  Afgelopen zomer is de Taskforce Phytophthora ingesteld door de stuurgroep van het Actieplan Plantgezondheid van BO Akkerbouw. Aanleiding was de grote ziektedruk en de beperkte mogelijkheden om  Phytop
  Lees meer
 • Presentaties inspiratie dag Praktijk Programma ‘Weerbaarheid in de praktijk' 🔒

  Geplaatst: 07 november 2023
  Het praktijkprogramma 'Weerbaarheid in de praktijk' is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en LTO Nederland en de sectoren. Binnen het programma zetten tel
  Lees meer
 • Uitnodiging: Ledenvergadering en ALV 🔒

  Geplaatst: 03 november 2023
  Artemis nodigt alle leden uit om samen te komen voor een terugblik op de successen en vooruitgang in 2023 in een ledenbijeenkomst, met ruimte voor feedback en discussie over specifieke onderwerpen en
  Lees meer
 • Workshop 'Gesloten Vulsysteem & AgroCloser'

  Geplaatst: 03 november 2023
  Het bedrijfsleven en de overheid werken samen aan veilig en emissieloos vullen van spuitmachines. Dankzij innovatie bij leveranciers van gewasbeschermingsmiddelen en -technieken is er nu een gesloten
  Lees meer
 • Herinnering: Feedback Concept 'Verduurzamingsloket voor Gewasbeschermingsmiddelen.'

  Geplaatst: 02 november 2023
  Graag vragen we opnieuw uw aandacht voor de concept-beleidsregel van het Ctgb voor de criteria verduurzamingsloket gewasbeschermingsmiddelen.
  Lees meer
 • 'Accepteer dat grenzen zijn bereikt en dat niet alles kan'

  Geplaatst: 02 november 2023
  Voor zijn belangrijke rol in de Nederlandse tuinbouw kreeg Willem Ravensberg de Artemis award uitgereikt. In deze column kijkt hij naar de uitdagingen waar verduurzaming en duurzaam telen mee te maken
  Lees meer
 • Zijn heffingen op gewasbeschermingsmiddelen zinvol? 🔒

  Geplaatst: 01 november 2023
  Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheid van heffingen op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, in het kader van het
  Lees meer
 • Mogelijkheden voor inbreng groene middelen in PPS ‘De Groene tulp’ 🔒

  Geplaatst: 01 november 2023
  Het vervolgproject ‘De Groene Tulp’ is onlangs van start gegaan bij Vertify. Verduurzaming van de teelt van tulpen staat daarbij centraal. In het onderzoek wordt gefocussed op het ontwikkelen van kans
  Lees meer
 • ABIM: inspirerende discussies, inzichtelijke presentaties en innovatieve ideeën

  Geplaatst: 31 oktober 2023
  De Annual Biocontrol Industry Meeting (ABIM) 2023 in Basel verwelkomde dit jaar meer dan 1800 deelnemers uit 58 landen en benadrukte de essentiële rol die biocontrol speelt in het bieden van oplossing
  Lees meer
 • Artemis verwelkomt Microbac B.V. als nieuw lid!

  Geplaatst: 30 oktober 2023
  Artemis mag met het bedrijf Microbac het inmiddels 38e lid verwelkomen!
  Lees meer
 • Webinar-reeks: Landbouw met minder chemie, hoe dan?

  Geplaatst: 27 oktober 2023
  Om de komende jaren de overgang naar geïntegreerde gewasbescherming succesvol te maken, wordt veel gevraagd op het gebied van kennis en vakmanschap van telers en adviseurs. Gedurende dit winterseizoen
  Lees meer
 • De toekomst is biologische gewasbescherming! Een stap dichter bij SUR 🔒

  Geplaatst: 26 oktober 2023
  Deze week heeft ENVI met een meerderheid gestemd vóór het verslag van EP-lid Sarah Wiener over de Verordening inzake Duurzaam Gebruik van Gewasbeschermingsmiddelen (SUR). Deze stemming was cruciaal, o
  Lees meer
 • Ctgb opent verduurzamingsloket voor gewasbeschermingsmiddelen

  Geplaatst: 18 oktober 2023
  Vanaf 2024 wil het Ctgb een verduurzamingsloket voor gewasbeschermingsmiddelen inrichten. Via dat loket worden aanvragen versneld afgehandeld voor middelen die bijdragen aan een weerbare en duurzame t
  Lees meer
 • Moties Tweede Kamer voor daadwerkelijke doorbraken versnelling groene middelen

  Geplaatst: 17 oktober 2023
  Ondanks dat het commissiedebat over gewasbeschermingsmiddelen op 10 oktober werd gedomineerd door het onderwerp glyfosaat, zijn enkele essentiële thema's besproken uit het portfolio van Artemis die va
  Lees meer
 • Acties en invloed van Artemis worden zichtbaar 🔒

  Geplaatst: 13 oktober 2023
  Opmerkelijk in het commissiedebat gewasbeschermingsmiddelen (10 oktober) in de Tweede Kamer was de uitspraak van demissionair minister Adema, dat er weinig alternatieven worden aangeboden door het bed
  Lees meer
 • ’Biostimulanten dragen bij aan weerbaarheid van planten‘ aldus demissionair minister Adema 🔒

  Geplaatst: 10 oktober 2023
  Tweede Kamer lid Bisschop (SGP) heeft vragen gesteld over de inzet van biostimulanten. Demissionair minister Adema benoemd in zijn reactie daarop voor het eerst duidelijk de bijdrage van Biostimulante
  Lees meer
 • Uitnodiging: Artemis Kennisdag 15 november 2023

  Geplaatst: 10 oktober 2023
  De jaarlijkse Artemis Kennisdag voor alle specialisten & adviseurs gewasbescherming in de land- & tuinbouw vindt dit jaar plaats op woensdag 15 november 2023. 
  Lees meer
 • Bestrijdingsmiddelenatlas is geactualiseerd

  Geplaatst: 09 oktober 2023
  In de Atlas Bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater is te zien welke werkzame stoffen en metabolieten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden voorkomen in het Nederlandse oppervlaktewater, gebaseer
  Lees meer
 • Hightech plantenlab NPEC opent deuren in Utrecht

  Geplaatst: 04 oktober 2023
  Met hypermoderne robots, laserscanners, klimaatkamers en andere installaties in huis opende het Netherlands Plant Eco-phenotyping Centre (NPEC) afgelopen vrijdag de deuren in Utrecht. In dit lab kunne
  Lees meer
 • Artemis actief betrokken bij het Europese project SUPPORT

  Geplaatst: 04 oktober 2023
  De afkorting van het Europese project SUPPORT staat voor: Supporting Uptake Integrated Pest Management and Low-Risk Pesticide Use.
  Lees meer
 • Bevordering van nuttige organismen voor plaagbestrijding en bestuiving in open teelten

  Geplaatst: 03 oktober 2023
  Binnen het Uitvoeringsprogramma UP Gewasbescherming 2030 zijn diverse acties uitgezet om de strategische doelen te realiseren. Een van de acties, waar Artemis trekker van is, betreft: ‘Het inventarise
  Lees meer
 • Consultatie beleid vergelijkende evaluatie gewasbeschermingsmiddelen 🔒

  Geplaatst: 02 oktober 2023
  Het Ctgb is van plan om de werkwijze voor de vergelijkende evaluatie (comparative assessment) voor gewasbeschermingsmiddelen te wijzigen. De gewijzigde werkwijze zal worden vastgelegd in een beleidsre
  Lees meer
 • EBIC's webinar over biostimulanten en klimaatverandering 8 november 2023 🔒

  Geplaatst: 02 oktober 2023
  Hitte, droogte, overstroming - hoe biostimulanten boeren helpen zich aan te passen aan klimaatverandering.
  Lees meer
 • Seminar in de EU over de toelating en beschikbaarheid laag risico middelen 🔒

  Geplaatst: 28 september 2023
  De liberale fractie Renew Europe heeft een seminar georganiseerd dat gericht is op de toelating en beschikbaarheid van biologische en laag risico gewasbeschermingsmiddelen. Renew Europe is een fractie
  Lees meer
 • Terugblik ICM-velddag en vooruitblik komende jaren

  Geplaatst: 21 september 2023
  Dinsdag 5 september stond de proefboerderij in Vredepeel in het teken van de ICM-velddag. Deze dag is georganiseerd voor akkerbouwers, erfbetreders en andere belangstellenden. Tijdens deze dag werd ke
  Lees meer
 • Gewasbeschermingsmonitor 🔒

  Geplaatst: 20 september 2023
  Al velen jaren is registratie van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland een verplichting voor tuinders. Voorheen werd dit gedaan via het gewasbeschermingsplan en vanaf 2015 via de gewasbeschermingsmo
  Lees meer
 • Dit betekent de miljoenennota voor gewasbescherming

  Geplaatst: 20 september 2023
  Op Prinsjesdag, zoals gebruikelijk, is de miljoenennota gepresenteerd, zelfs nu er een demissionair kabinet is. Vanuit het Ministerie van Landbouw wordt benadrukt dat zij samen met de sector blijven w
  Lees meer
 • Transitie in de land- en tuinbouw wordt doorgezet 🔒

  Geplaatst: 19 september 2023
  In een Kamerbrief heeft demissionair Minister Adema toegelicht welke stappen hij de komende tijd nog zal zetten om te zorgen dat de transitie in de landbouw ondanks de demissionaire status van het kab
  Lees meer
 • Artemis verwelkomt Micosat Nederland bv als nieuw lid!

  Geplaatst: 11 september 2023
  Artemis groeit door en mag met Micosat haar inmiddels 37e lid verwelkomen! Een warm welkom aan de directie en alle medewerkers!
  Lees meer
 • GLB-projectsubsidies voor praktijkleernetwerken en demonstratiebedrijven

  Geplaatst: 08 september 2023
  In het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) werken we samen aan de verduurzaming van de landbouw. Belangrijke manieren daardoor zijn: door te leren van elkaar en door kennis te delen tussen a
  Lees meer
 • Bijenrichtsnoer 🔒

  Geplaatst: 07 september 2023
  De Europese Commissie (EC) heeft de EFSA gevraagd de risicobeoordeling voor honingbijen, hommels en solitaire bijen te herzien. Deze leidraad beschrijft hoe de risicobeoordeling voor bijen van gewasbe
  Lees meer
 • Position Paper Artemis aan politieke partijen aangeboden

  Geplaatst: 06 september 2023
  In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen heeft Artemis een Position Paper opgesteld om onze standpunten helder te presenteren en een oproep te doen aan de nieuwe regering.
  Lees meer
 • Versterking plantweerbaarheid door aanpassing plantmicrobioom

  Geplaatst: 04 september 2023
  Fundamentele kennis over werkingsmechanismen en interacties met de plant is nodig om meer grip te krijgen op de werkzaamheid van microbiologische middelen. Het plant-microbioom, dat alle microbiële le
  Lees meer
 • Ctgb: Publicatie update Centrale Zone Evaluation Manual Ecotoxicologie

  Geplaatst: 25 augustus 2023
  De centrale Zone Evaluation Manual Ecotoxicologie is geupdate. Aanleiding zijn nieuwe afspraken gemaakt in de Centrale Zone. De details staan in de editing log van de Evaluation Manual. Het betreft e
  Lees meer
 • Vanaf 1 sept: Subsidie voor bedrijfsmiddelen ter bevordering van duurzame gewasbescherming

  Geplaatst: 02 augustus 2023
  Vanaf 1 september is de subsidie "Geïntegreerde gewasbescherming" beschikbaar via het RVO. Het doel van deze subsidie is het verminderen van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen.
  Lees meer
 • Artemis verwelkomt QM Environmental Int. als nieuw lid!

  Geplaatst: 01 augustus 2023
  Artemis mag met QM Environmental International B.V. alweer het 36e lid verwelkomen. Een warm welkom aan de directie en alle medewerkers!
  Lees meer
 • Artemis ondersteunt 'versnellers' in de glastuinbouw om naar een weerbaar teeltsysteem te gaan 🔒

  Geplaatst: 31 juli 2023
  De 'voorlopers in de glastuinbouwsector' hebben Artemis en haar leden gevraagd om actief betrokken te zijn bij het strategische vraagstuk om gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van een weerbaar
  Lees meer
 • Gezamenlijk verkiezingsmanifest tuinbouwsector aan politieke partijen verstuurd

  Geplaatst: 31 juli 2023
  Artemis heeft samen met de diverse tuinbouwsectoren een breed afgestemd verkiezingsmanifest ondertekend en verstuurd naar alle politieke partijen.
  Lees meer
 • Tot 23 aug: Raadpleging over de herziening van de lijst van producten en stoffen voor biologische productie 🔒

  Geplaatst: 31 juli 2023
  Met regelmaat wordt de lijst van producten en stoffen die toegestaan zijn in biologische productie herzien om te voldoen aan de geldende wettelijke vereisten. Momenteel is er een openbare consultatie
  Lees meer
 • CE-markering meststoffen en biostimulanten 🔒

  Geplaatst: 27 juli 2023
  Kiwa VERIN en het EFCI-Register hebben beide toelichtingen gegeven aan de Themagroep 'Biostimulanten' van Artemis over de CE-markering in verband met de Fertilising Products Regulation (FPR) 2019/1009
  Lees meer
 • Natuurherstelwet: Controverses, Compromissen en Ongoing Onderhandelingen

  Geplaatst: 17 juli 2023
  Tijdens de plenaire zitting van het Europees Parlement in Straatsburg is de fel omstreden Natuurherstelwet van Frans Timmermans nipt door de leden van het Europees Parlement goedgekeurd.
  Lees meer
 • Reminder deadline 'Commentaarronde Biostimulanten' 24 juli 🔒

  Geplaatst: 12 juli 2023
  Een vriendelijke herinnering voor alle Artemis-leden: Je hebt nog enkele dagen de tijd om te reageren op 'Deel 3' van de publieke commentaarronde Biostimulanten voor de Nederlandse normcommissie Biost
  Lees meer
 • ‘SUR heeft geringe impact op voedselzekerheid en -productie’ (een update) 🔒

  Geplaatst: 11 juli 2023
  Het is alweer meer dan een jaar geleden dat het voorstel voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (SUR) in Europa is gepubliceerd. Vanuit verschillende lidstaten zijn reacties daarover binn
  Lees meer
 • Lelieteler in Drenthe mag wél gewasbescherming toepassen

  Geplaatst: 10 juli 2023
  Een uitspraak in hoger beroep over het verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de zaak van een lelieteler in Drenthe heeft de eerdere uitspraak van het kort geding vernietigd.
  Lees meer
 • Nieuwe website project 'CropMix'

  Geplaatst: 10 juli 2023
  De voortgang, nieuws en resultaten van het project CropMix zijn voortaan te volgen op de nieuwe website. Als een van de 35 partners is Artemis betrokken bij dit project.
  Lees meer
 • “Functionele agrobiodiversiteit (FAB) is de toekomst!”

  Geplaatst: 05 juli 2023
  Hoe kunnen wij in de akkerbouw ervoor zorgen, dat er voldoende voedsel wordt geproduceerd in een schone omgeving met behoud van natuur. Een nieuwe brochure beantwoord vragen van akkerbouwers over FAB.
  Lees meer
 • Impactanalyse voorstel Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen 🔒

  Geplaatst: 05 juli 2023
  Minister Adema heeft een impact assessment laten uitvoeren naar de financiële en administratieve gevolgen van het EU commissievoorstel 'Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen' (SUR) va
  Lees meer
 • Project 'Holomicrobioom' naar financeringsronde 3

  Geplaatst: 05 juli 2023
  Onlangs zijn de resultaten van het Nationaal Groeifonds bekend gemaakt, met hierin een reservering van 200 miljoen voor het Holomicrobiome Initiative. Een project, waarin ook Artemis participeert. 
  Lees meer
 • Symposium 'Natuur-inclusieve Tuinbouw' - telers aan het woord

  Geplaatst: 30 juni 2023
  Het succesvolle symposium van Greenport West-Holland stond afgelopen week volledig in het teken van samenwerken met de natuur. Onder leiding van de dagvoorzitter Helma Verberkt, directeur van Artemis,
  Lees meer
 • Transparantie biostimulanten gewenst bij deelnemers Food Compass 🔒

  Geplaatst: 29 juni 2023
  De onafhankelijke stichting Food Compass zet zich sinds 2003 in voor het bevorderen van de voedselveiligheid van verse, onbewerkte groenten, fruit en paddenstoelen. Op 8 juni j.l. werden de leden bijg
  Lees meer
 • Rapport 'Tuinbouwcijfers 2022'

  Geplaatst: 28 juni 2023
  Als vervolg op het rapport uit 2019 biedt het rapport Tuinbouwcijfers 2022, opgesteld op verzoek van de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en Greenports Nederland, een actueel overzicht van de e
  Lees meer
 • "Verdiepen, versnellen en verbeteren binnen het praktijkprogramma 🔒

  Geplaatst: 26 juni 2023
  “Verdiepen, versnellen en verbreden zijn de items die horen bij de invulling van het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’ van LTO Nederland in 2023” aldus programmamanager Bart Jan Wulfse.
  Lees meer
 • Terugblik Ctgb Relatiedag 2023

  Geplaatst: 22 juni 2023
  Bijna driehonderd bezoekers waren donderdag 15 juni aanwezig op onze Relatiedag. Uiteenlopende sprekers belichtten ieder vanuit hun eigen invalshoek elementen uit de keten toelaten|gebruiken|handhaven
  Lees meer
 • “Innovatie op wetgeving noodzakelijk voor versnelling” 🔒

  Geplaatst: 22 juni 2023
  Op het IOBC Symposium ‘Biocontrol needs and Challenges in future cropping systems’ is ook een aparte sessie georganiseerd over ‘Risk asessment and regulations’. Vanuit het Ctgb werd ingegaan op het ze
  Lees meer
  Jennifer Lewis
 • In Memoriam - Peter Koppert

  Geplaatst: 22 juni 2023
  Met droefheid hebben wij vernomen dat Peter Koppert op 20 juni op 73-jarige leeftijd is overleden. Als oprichter van Koppert heeft hij een onschatbare bijdrage geleverd aan onze sector. Zijn passie en
  Lees meer
 • Nieuwe kennis en inzichten op het IOBC Symposium 🔒

  Geplaatst: 21 juni 2023
  Onderzoekers uit de hele wereld gaven presentaties over hun onderzoek naar nieuwe biologische mogelijkheden (biocontrol) voor het beheersen van ziekten op het symposium ‘Biocontrol needs and Challenge
  Lees meer
 • Documentaire gepresenteerd aan Tweede Kamer

  Geplaatst: 21 juni 2023
  Op 27 juni wordt de filmdocumentaire ‘Onder het maaiveld’ gepresenteerd aan de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De film over een uiterst actueel thema laat de fascinerende we
  Lees meer
 • “Het proces om te komen tot een landbouwakkoord te komen eindigt nu”

  Geplaatst: 21 juni 2023
  Nadat LTO heeft besloten om uit het landbouw akkoord te stappen, kwamen zowel LTO als Minister Adama met een reactie.
  Lees meer
 • Symposium natuur-inclusieve tuinbouw op 29 juni

  Geplaatst: 19 juni 2023
  Heeft u ook wel eens gedacht hoe meer gebruik te maken van natuurlijke oplossingen in de teelt tegen o.a. ziekten en plagen, maar weet u niet goed hoe dat werkt, óf het wel werkt en wie daarvoor te be
  Lees meer
 • Uitspraak rechter heeft consequenties voor vergroening van de sector

  Geplaatst: 16 juni 2023
  De rechter van de rechtbank Noord-Nederland in Assen heeft een door omwonenden aangevraagd verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in een lelieveld toegewezen.
  Lees meer
 • Nieuwe website van het 'Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming' 🔒

  Geplaatst: 08 juni 2023
  De website van het Uitvoeringsprogramma (UP) Toekomstvisie gewasbescherming 2030 is live. De website is bedoeld om iedereen die betrokken is bij of geïnteresseerd is in de Toekomstvisie gewasbeschermi
  Lees meer
  website-uitvoeringsprogramma-gewasbescherming.png?1686204377710
 • Artemis zet pilot-project op in gerbera 🔒

  Geplaatst: 08 juni 2023
  Tegen meeldauw in gerbera wordt door veel telers gebruik gemaakt van zwavelverdampers. De zwavelverdampers staan gemiddeld enkele uren per nacht aan. De zwavel doodt de sporen van de meeldauw schimmel
  Lees meer
 • Ctgb focust op doorlooptijden, verduurzaming en meer inzicht in gezondheidseffecten

  Geplaatst: 07 juni 2023
  Het Ctgb heeft de speerpunten voor de meerjarenstrategie 2024-2027 vastgesteld. Op basis van verschillende onderzoeken en analyses komt het Ctgb tot de volgende drie prioriteiten voor de nieuwe beleid
  Lees meer
  Scherm-afbeelding-2023-06-07-om-13.05.26.png?1686135963545
 • Samen naar een circulaire Bollenstreek 🔒

  Geplaatst: 06 juni 2023
  In het project Samen naar een circulaire Bollenstreek werken ondernemers, bedrijven, lokale overheden en kennispartijen samen om bij te dragen aan een winstgevende, natuurinclusieve bollenteelt. Eerde
  Lees meer
 • Het perspectief van biologische landbouw 🔒

  Geplaatst: 05 juni 2023
  Middels een brief heeft minister Adema de Tweede Kamer het rapport ‘Het perspectief van biologische landbouw’ aangeboden.
  Lees meer
 • Werkbezoek Stichting Natuur en Milieu aan Artemis

  Geplaatst: 01 juni 2023
  Onlangs hebben Rob van Tilburg, directeur van Stichting Natuur & Milieu (SN&M), en Berthe Brouwer, Programmaleider duurzame landbouw SN&M, een werkbezoek gebracht aan Artemis.
  Lees meer
 • Lector Weerbare Planten Aeres Hogeschool Almere

  Geplaatst: 24 mei 2023
  Het is belangrijk om planten op een ecologische duurzame manier te beschermen en weerbaar te maken. Aeres Hogeschool Almere heeft daarvoor nu een speciale lector ‘Weerbare Planten’. 
  Lees meer
  Mirka-Macel.png?1685006009073
 • Publieke commentaarronde normen Biostimulanten 'deel 3' beschikbaar! 🔒

  Geplaatst: 24 mei 2023
  Per direct is deel 3 (tevens het laatste deel) van de publieke commentaarronde voor biostimulanten opengesteld. Dit laatste deel betreft 3 normen, die een aanvulling zijn op de eerder gecommuniceerde
  Lees meer
 • Helma Verberkt bestuurslid KNPV

  Geplaatst: 17 mei 2023
  Helma Verberkt, directeur Artemis, is benoemd tot bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging (KNPV).
  Lees meer
 • Artemis denkt mee in ontwikkeling tool voor ‘functionele agrobiodiversiteit’ 🔒

  Geplaatst: 15 mei 2023
  Hoe kunnen groenstroken zo ingericht worden, dat deze functioneel zijn en geen geen gevaar opleveren voor extra ziekten of plagen? Een nieuwe applicatie helpt de teler bij de keuze en inrichting. Arte
  Lees meer
 • Vanaf 2024: Monitoring van bestuivers 🔒

  Geplaatst: 10 mei 2023
  In de Tweede Kamer is een motie aangenomen, die het kabinet verzoekt, om vanaf 2024 jaarlijks te rapporteren over de monitoring van bestuivers, en hierbij in te zetten op de indicator bijen-, hommel-
  Lees meer
 • Webinar: Kick-off standaardisatie bodemgezondheid en bodembiodiversiteit

  Geplaatst: 10 mei 2023
  NEN organiseert op 1 juni van 13.00 tot 16.00 uur een webinar voor de kick-off van het standaardisatiewerk voor bodemgezondheid en bodembiodiversiteit. We nodigen alle belanghebbenden en geïnteresseer
  Lees meer
 • Verschillende moties aangenomen over gewasbescherming in de Tweede Kamer 🔒

  Geplaatst: 09 mei 2023
  Vier van de vijf ingediende moties tijdens twee-minuten debat op 19 april jl. zijn op 9 mei aangenomen. Artemis volgt de omzetting nauwlettend en werkt met anderen brancheorganisaties samen aan de ont
  Lees meer
 • Onderzoek SPNA & presentaties Biocontrol 🔒

  Geplaatst: 09 mei 2023
  Lees meer
  koolzaad.jpg?1683654761287
 • Webinar: International Day of Plant Health, 12 May

  Geplaatst: 08 mei 2023
  Plants are life – we depend on them for 80 percent of the food we eat and 98 percent of the oxygen we breathe. But international travel and trade has been associated with the introduction and spread o
  Lees meer
 • Ctgb: DROPLET versie 1.3.2 per direct ingevoerd

  Geplaatst: 02 mei 2023
  Het model DROPLET (DRinkwater uit OPpervlaktewater-Landbouwkundig gebruik Evaluatie Tool) wordt gebruikt om te beoordelen of werkzame stoffen uit gewasbeschermingsmiddelen de drinkwaternorm (0.1 µg/L)
  Lees meer
  Drinkwater-symboolfoto.jpg?1683005658739
 • 'Overvloed aan biologische gewasbeschermings-middelen in de pijplijn'

  Geplaatst: 28 april 2023
  Uit een onlangs gehouden inventarisatie van de International Biocontrol Manufacturers Association (IBMA), waar Artemis mee samenwerkt, blijkt dat er overvloed aan biologische gewasbeschermingsmiddelen
  Lees meer
 • Milieuvriendelijke technieken aanmelden voor de Milieulijst 2024

  Geplaatst: 26 april 2023
  Leveranciers van milieuvriendelijke technieken en ook andere partijen kunnen nieuwe technieken voorstellen voor de Milieulijst 2024. Voor een investering in een techniek op deze lijst betaalt een onde
  Lees meer
 • Ctgb jaarverslag 2022: Stappen naar duurzaamheid

  Geplaatst: 26 april 2023
  Deze week publiceerde het Ctgb het jaarverslag over 2022. Een blik loont in het bijzonder op de interactieve infographic, met verschillende onderwerpen, zoals de initiatieven voor duurzame landbouw of
  Lees meer
 • Veel Output uitvoeringsprogramma toekomstvisie gewasbescherming 2030 🔒

  Geplaatst: 20 april 2023
  Het jaarplan 2023 van het UP Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 is vastgesteld door de stuurgroep. Het jaarplan, dat mede met input van de diverse werkgroepen is opgesteld, bevat de acties waaraan in
  Lees meer
 • Ketenpartijen starten inzameling lege cans gewasverzorgingsproducten

  Geplaatst: 20 april 2023
  Stichting STORL, waarin vier koepelorganisaties binnen de landbouwsector samenwerken, introduceert een eigen inzameling van gereinigd fust. De fabrikanten, distributeurs, loonwerkers en telers introdu
  Lees meer
 • Zorgen over waterkwaliteit 🔒

  Geplaatst: 19 april 2023
  Vanuit diverse politieke partijen wordt de zorg geuit over de waterkwaliteit, met name in grondwaterbeschermingsgebieden, en het behalen van de doelen in de KRW. De minister geeft aan dat de waterkwal
  Lees meer
 • Congres: Biocontrol needs and challenges in future cropping systems

  Geplaatst: 19 april 2023
  Hoe kan biocontrol en de kennis over het microbioom ons helpen om betere gewassen te telen? Dat is de vraag die centraal staat tijdens het IOBC-WPRS 2023 congres "Biocontrol needs and challenges in fu
  Lees meer
 • Veel aandacht effecten gewasbeschermingsmiddelen op gezondheid mens 🔒

  Geplaatst: 19 april 2023
  De zorgen in de samenleving over de gezondheidsrisico’s van de blootstelling aan en het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen zijn groot. De huidige Europese goedkeuringsprocedure van gewasb
  Lees meer
 • Tussendoelen geïntegreerde gewasbescherming 🔒

  Geplaatst: 19 april 2023
  Minister Adema van LNV heeft onlangs de Tweede Kamer geïnformeerd over de tussendoelen gericht op geïntegreerde gewasbescherming en vallend binnen de afspraken in het coalitieakkoord. Binnen de geïnte
  Lees meer
 • Artemis ondersteunt ontwikkeling van een objectieve Milieu Indicator Gewasbescherming

  Geplaatst: 17 april 2023
  Het maatschappelijk debat over gewasbeschermingsmiddelengebruik wordt op vele fronten gevoerd. Dit heeft geleidt tot het ontwikkelen van een objectieve milieu-indicator voor gewasbeschermingsmiddelen
  Lees meer