U bent hier:

Het actuele nieuws

 • Harmonisatie normen Biostimulanten voor vrij handelsverkeer binnen de EU 🔒

  Geplaatst: 20 juni 2024
  Bij de invoering in juli 2022 van de nieuwe EU-verordeling de Fertilizer Product Regulation 2019/1009 (FPR) zijn biostimulanten opgenomen. De EU definitie voor biostimulanten luidt: “Een product dat d
  Lees meer
 • De visie en doelen van Artemis in beeld

  Geplaatst: 20 juni 2024
  In de eerste maanden van 2024 heeft een team binnen Artemis gewerkt aan het visualiseren van de door het bestuur vastgestelde doelen. Dit heeft geresulteerd in een korte video die Artemis graag met ie
  Lees meer
 • Geen grote verschuivingen na Europese verkiezingen 🔒

  Geplaatst: 20 juni 2024
  Op 6 juni jl. vonden in Nederland de Europese verkiezingen plaats. Veel andere lidstaten volgden in de dagen erna. Het Europese parlement heeft in totaal 720 zetels, waarvan Nederland er 31 heeft. De
  Lees meer
 • Natuurherstelverordening alsnog aangenomen in Europa

  Geplaatst: 20 juni 2024
  De Europese natuurherstelverordening of -wet is bedoeld om de aangetaste natuur in Europa te herstellen. Het Europees Parlement nam eerder de veelbesproken verordening aan, die na boerenprotesten in v
  Lees meer
 • Handreiking weerbare rassen

  Geplaatst: 17 juni 2024
  Weerbare rassen zijn één bouwsteen voor het realiseren van weerbare teelsystemen. Plantum heeft daarom in het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 als actie opgenomen: ‘Als handrei
  Lees meer
 • Inspectieresultaten toepassing van gewasbeschermingsmiddelen 2023

  Geplaatst: 05 juni 2024
  De NVWA houdt toezicht op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Een onderdeel hiervan zijn onze toepassingsinspecties. Dat zijn onaangekondigde inspecties tijdens de bespuiting van de gewassen. I
  Lees meer
 • Innovatiemissie Brazilië Bio-inputs for Sustainable Agriculture

  Geplaatst: 05 juni 2024
  Op woensdag 26 juni van 15.00 tot 16.00 uur wordt er, in samenwerking met Artemis, een Infobriefing on Inputs Innovatiemissie naar Brazilië georganiseerd. Aanmelding voor deze innovatiemissie verloopt
  Lees meer
 • Telers pleiten voor snellere toelating groene middelen

  Geplaatst: 03 juni 2024
  De trage toelating van groene middelen remt de verduurzaming. Daarover was iedereen het eens op het jubileumcongres van Artemis, brancheorganisatie voor biologische gewasbescherming. 'Versnelling is k
  Lees meer
 • Jaarbeeld 2023 NVWA en zelfinspectietool Gewasbescherming

  Geplaatst: 03 juni 2024
  De NVWA heeft onlangs het jaarbeeld 2023 gepubliceerd. Ten aanzien van gewasbescherming is in 2023 een handhavingsaanpak ontwikkeld om in 2025 tot een naleving van 90% bij gebruik en toepassing van ge
  Lees meer
 • Weer veel moties bij commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen 🔒

  Geplaatst: 29 mei 2024
  Onlangs heeft het commissiedebat gewasbeschermingsmiddelen plaatsgevonden in de Tweede Kamer. Dit was de eerste keer dat de nieuwe leden van de Tweede Kamer aan dit debat deelnamen. De volgende politi
  Lees meer
 • Sfeerimpressie van EU-Plantdebat 2024

  Geplaatst: 24 mei 2024
  Onlangs kruisten acht (kandidaat) Europarlementariërs met elkaar de degens over de thema’s: water, innovatie, klimaat en handel. Tijdens het EU-Plantdebat 2024 in Aalsmeer werd gediscussieerd over ond
  Lees meer
 • Nieuwe inzichten in weerbaarheid

  Geplaatst: 24 mei 2024
  Middels onderzoek wordt steeds meer kennis ontwikkeld over plantweerbaarheid. Het gebruik van jasmonzuur in de teelt van tomaat zorgt voor een hogere plantweerbaarheid en voor een hoger gehalte planti
  Lees meer
 • Innovatiemissie naar Brazilië "Bio-inputs ter verduurzaming landbouw'

  Geplaatst: 20 mei 2024
  OPROEP: Bent u een ondernemer of onderzoeker en werkt u aan innovaties op het gebied van biologische gewasbescherming, biostimulanten of de productie of toepassing daarvan? Wilt u graag samenwerken me
  Lees meer
 • Bart Sosef: Inspiratie door perspectief

  Geplaatst: 20 mei 2024
  Het Artemis jubileumsymposium werd geopend door Bart Sosef, voorzitter Artemis, met een warm welkom aan alle genodigden (leden, stakeholders, onderzoek & onderwijs) die in groten getale aanwezig waren
  Lees meer
 • Jennifer Lewis pleit voor een specifieke EU toelatingsverordening voor Biocontrol

  Geplaatst: 20 mei 2024
  Jennifer Lewis, directeur van de International Biocontrol Manufactures association (IBMA) ging in haar presentatie nader in op de perspectiefvolle mogelijkheden om biocontrol* in de land- en tuinbouw
  Lees meer
 • Elodie LeBastard: Biostimulanten zijn essentieel voor weerbare teeltsystemen

  Geplaatst: 20 mei 2024
  Elodie Lebastard van de European Biostimulants Industry Council (EBIC) gaf een presentatie tijdens het jubileumsymposium van Artemis. De missie van EBIC is om biostimulanten te waarderen en te integre
  Lees meer
 • Jelte van Kammen: "Denk buiten bestaande paden om doel te bereiken"

  Geplaatst: 20 mei 2024
  Jelte van Kammen (Harvest House) vertelt over de projecten: ‘100% groen geteeld’ en ‘Stop the Foodfight, start the future’. Op het Artemis jubileiumsymposium schetste hij de evolutie van de teler van
  Lees meer
 • Cosun gaat voor samenwerken aan een toekomstige en duurzame teelt

  Geplaatst: 20 mei 2024
  De missie en inzet van Cosun op de duurzaamheidagenda werd middels een duo-presentatie toegelicht door Petra Hissink, Director Sustainability Cosun, en Gert Sikken, Director Agro Development Cosun. De
  Lees meer
 • Helma Verberkt: ‘Plant Health is Earth’s Wealth’ met biologie als basis !

  Geplaatst: 20 mei 2024
  Helma Verberkt, directeur Artemis, schetste in haar presentatie het nationaal perspectief van weerbare teeltsystemen. De vele mondiale en Europese ontwikkelingen hebben ook direct effect op de ontwikk
  Lees meer
 • Esther Veldhuis (LNV): maak op Europees niveau een kopgroep voor versnelling

  Geplaatst: 20 mei 2024
  Namens het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) nam Esther Veldhuis, directeur Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit, het woord. Zij feliciteerde, mede namens minister Adema
  Lees meer
 • Inspirerend en perspectiefvol 30 jarig jubileum Artemis

  Geplaatst: 17 mei 2024
  Artemis bestaat 30 jaar ! Er is veel gebeurd in die 30 jaar, van het reguleren van wetgeving rond biologische bestrijders en bestuivers tot de huidige uitdaging om weerbare plant- en teeltsystemen mog
  Lees meer
 • Levendige discussie op het EU-Plantdebat

  Geplaatst: 15 mei 2024
  Deze week vond het EU-Plantdebat plaats met diverse kandidaat Europarlementariërs. Op 6 juni 2024 vinden namelijk de verkiezingen plaats voor de leden van het Europese Parlement. Om mee te bepalen wie
  Lees meer
 • Jaarverslag 2023 Ctgb

  Geplaatst: 14 mei 2024
  Het Ctgb is als beoordelingsautoriteit verantwoordelijk voor de beoordeling en veilige toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden in ons land. In 2023 beoordeelde het Ctgb 303 aanvragen. Van
  Lees meer
 • Staat van Plantgezondheid 2023 🔒

  Geplaatst: 13 mei 2024
  Elke vijf jaar wordt de “staat van de Nederlandse plantgezondheid” uitgebracht, met daarin de state-of art, verwachte trends, en opgaven richting 2030 op het gebied van plantgezondheid. Onlangs is het
  Lees meer
 • Inzet demissionair minister Adema voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

  Geplaatst: 13 mei 2024
  In Nederland is het Ctgb zeer actief om alternatieven voor chemische gewasbescherming sneller beschikbaar te krijgen, bijvoorbeeld door het instellen van een verduurzamingsloket voor groene middelen.
  Lees meer
 • Kaderrichtlijn Water (KRW) en toelating

  Geplaatst: 10 mei 2024
  Vanuit de KRW ligt er met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater een grote opgave. De toepassing van gewasbeschermingsmiddelen behoort tot de grootste bronnen van KRW-normove
  Lees meer
 • Onderzoek mogelijkheid verbod gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden

  Geplaatst: 10 mei 2024
  Demissionair minister Adema heeft in twee delen een impactanalyse door Wageningen University & Research (WUR) laten uitvoeren om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebi
  Lees meer
 • Registratie van micro-organismen als biostimulant en voor biologische bestrijding

  Geplaatst: 08 mei 2024
  In de KNPV-werkgroep Fytobacteriologie is de registratie van micro-organismen met diverse deskundigen toegelicht en bediscussieerd. Daarbij is zowel ingegaan op registratie als biostimulant als op gew
  Lees meer
 • Aangescherpte strategie, missie en doelen Artemis

  Geplaatst: 01 mei 2024
  Artemis bestaat 30 jaar. Terugkijkend naar de afgelopen drie decennia is er veel gebeurd, van het reguleren van wetgeving rond biologische bestrijders en bestuivers tot de huidige uitdaging om weerbar
  Lees meer
 • Webinar EU IPM decisions and IPMWORKS project 🔒

  Geplaatst: 01 mei 2024
  Onlangs is een interessant webinar gehouden onder leiding van Rosemary Collier (Warwick Crop Centre) over 2 lopende EU projecten: IPM Decisions en IPMWORKS. Tijdens het webinar heeft Dr. Mark Ramsden
  Lees meer
 • Bestuivers cruciaal

  Geplaatst: 30 april 2024
  In Nederland komen 360 bijensoorten voor. Ze zijn onmisbaar voor de bestuiving van planten. Helaas blijkt de helft van de 360 soorten wilde bijen in Nederland momenteel een bedreigde status te hebben.
  Lees meer
 • Subsidiemogelijkheden vanuit het GLB voor verdere verduurzaming

  Geplaatst: 29 april 2024
  Onlangs is de nieuwe brochure uitgebracht met daarin een overzicht van alle mogelijkheden voor GLB-subsidies. Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB)  richt zich op het ondersteunen van toekomstbe
  Lees meer
 • Nieuwe dossierindeling voor aanvraag gewasbeschermingsmiddel

  Geplaatst: 23 april 2024
  Het Ctgb neemt binnenkort een vernieuwde zaakgerichte IT-werkomgeving in gebruik. Daarvoor is het noodzakelijk om gestandaardiseerde dossierindelingen en bestandsnamen te hanteren bij een aanvraag voo
  Lees meer
 • EU-plantdebat 🔒

  Geplaatst: 22 april 2024
  Op 6 juni 2024 vinden de verkiezingen plaats voor de leden van het Europese Parlement. Het is belangrijk om te stemmen om mee te bepalen wie de komende 5 jaar lid is van het Europese Parlement. Daarme
  Lees meer
 • Artemis bestaat 30 jaar !

  Geplaatst: 17 april 2024
  Het jaar 2024 markeert het 30-jarig bestaan van Artemis. In drie decennia is er veel gebeurd, van het reguleren van wetgeving rond biologische bestrijders en bestuivers tot de huidige uitdaging om wee
  Lees meer
 • ‘Middelen, mensen en milieu’ een informatieve podcast over gewasbeschermingsmiddelen en biociden

  Geplaatst: 16 april 2024
  Hoe worden gewasbeschermingsmiddelen en biociden beoordeeld voor de officiële toelating? Die vraag wordt vaak gesteld. Vragen naar deze boordeling gaan meestal over één stof of middel, een specifieke
  Lees meer
 • Pilots in de teelt van bloembollen

  Geplaatst: 16 april 2024
  In het kader van het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030 lopen er meerdere pilots vanuit Artemis en LTO in diverse sectoren. In de bloembollen zijn deze pilots gezwaluwstaart met als titel “Duu
  Lees meer
 • Onderzoek gebruik lijm voor monitoring en beheersing van plagen 🔒

  Geplaatst: 15 april 2024
  Onlangs is een rapport gepubliceerd van een onderzoek naar het gebruik van lijm voor het monitoren en beheersen van plagen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Nat
  Lees meer
 • Input IBMA & Artemis aan het ‘strategisch dialoog’ in de EU 🔒

  Geplaatst: 08 april 2024
  Eind januari heeft de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen het startsein gegeven voor de Strategische Dialoog over de toekomst van de landbouw, een nieuw forum dat een gedeelde vi
  Lees meer
 • Veel belangstelling voor ontwikkelingen Biocontrol & Biostimulanten in Brazilië 🔒

  Geplaatst: 03 april 2024
  Er was veel belangstelling voor het webinar ‘Wat kan Nederland leren van de snelst groeiende markt voor biocontrol & biostimulanten: Brazilië’ dat Artemis in samenwerking met de Nederlandse landbouwra
  Lees meer
 • Artemis neemt deel aan EBIC Experts Forum in Brussel 🔒

  Geplaatst: 03 april 2024
  De European Biostimulants Industry Council (EBIC) is de Europese koepelorganisatie die de belangen van de biostimulantensector behartigd op Europees niveau. EBIC ondersteunt de rol van de biostimulant
  Lees meer
 • Alleen nog nieuwe informatie over toelating melden bij Ctgb

  Geplaatst: 03 april 2024
  Het kan gebeuren dat de werkzaamheid van een toegelaten middel tegenvalt, dat er een onverwacht effect op planten of resistentieontwikkeling wordt geconstateerd. Vanaf 2024 moet de toelatinghouder all
  Lees meer
 • Inzet LNV in Europa

  Geplaatst: 03 april 2024
  Onlangs hebben de demissionaire ministers van LNV, Piet Adema en Christianne van der Wal, middels een brief de Tweede Kamer ingelicht over de inzet van LNV in Europa. In juni 2024 vinden de verkiezing
  Lees meer
 • 237,65 miljoen euro steun voor jonge boeren

  Geplaatst: 03 april 2024
  Het kabinet gaat jonge boeren en tuinders die een bedrijf beginnen of overnemen financieel ondersteunen. Minister Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) stelt hiervoor bijna 240 miljoen euro bes
  Lees meer
 • Webinar – EU IPM Decisions and IPMWORKS projects on Wednesday, 24th April, 5pm to 6pm (NL time)

  Geplaatst: 02 april 2024
  Webinar – EU IPM Decisions and IPMWORKS projects on Wednesday, 24th April, 4pm to 5pm (UK time) / 5pm to 6 pm (NL time) - in Microsoft Teams
  Lees meer
 • Subsidiemogelijkheden voor Onderzoeks- en Communicatie projecten Topsectoren

  Geplaatst: 02 april 2024
  Als Artemis investeren wij jaarlijks in een aantal onderzoeks- en communicatieprojecten die grote impact hebben op de omschakeling naar weerbare teelten met biologie als basis. Veelal betreft dit same
  Lees meer
 • Kick-off NWO onderzoek Trips in Prei

  Geplaatst: 21 maart 2024
  Onlangs is de kick-off bijeenkomst gehouden van het NWO project ‘TRIPS’ dat staat voor: Thrips Reduction In Production Systems. Het project richt zich op: ‘Verhogen van de boven- en ondergrondse biodi
  Lees meer
 • Veel inzet met effort Themagroep Communicatie & Profilering 🔒

  Geplaatst: 21 maart 2024
  Communicatie en profilering heeft in 2023 een duidelijke vlucht genomen. Dat betreft niet alleen de interne communicatie binnen de vereniging, maar ook de communicatie naar buiten zoals politie en maa
  Lees meer
 • Verwacht u problemen met het verplichte ‘Gesloten Vulsysteem’? 🔒

  Geplaatst: 19 maart 2024
  Innovatie bij de gewasbeschermingsmiddelen en -techniekleveranciers heeft geleid tot de ontwikkeling van een ‘Gesloten Vulsysteem’. Verwacht u problemen voor de introductie van dit systeem? Laat het o
  Lees meer
 • Kabinet bestemt €200 miljoen uit Groeifonds voor Holomicrobioom Instituut 🔒

  Geplaatst: 18 maart 2024
  Het Nederlandse kabinet heeft €200 miljoen uit het Nationaal Groeifonds toegekend aan een publiek-privaat consortium dat onderzoek gaat doen naar ‘microbiomen’ en economisch interessante toepassingen
  Lees meer
 • Doorontwikkeling Milieu-Indicator Gewasbescherming (MIG)

  Geplaatst: 18 maart 2024
  De afgelopen jaren is via een PPS ingezet op het ontwikkelen van de basis voor de Milieu Indicatie Gewasbescherming (MIG) door het agrobedrijfsleven en het ministerie van LNV. De MIG is een tool om de
  Lees meer
 • Kabinet stemt alsnog tegen de natuurherstelverordening

  Geplaatst: 13 maart 2024
  Demissionair minister Christianne van der Wal heeft via een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat het kabinet uitvoering geeft aan de motie Van der Plas, Hertzberger, die onlangs door de Tweede Kam
  Lees meer
 • Reactie van het demissionaire kabinet op de Agenda Natuurinclusief 2.0

  Geplaatst: 07 maart 2024
  In een brief van demissionair minister Christianne van der Wal is een reactie gegeven van het kabinet op de Agenda Natuurinclusief 2.0. Vanwege de demissionaire status betreft het een reactie vanuit b
  Lees meer
 • Stemming in Tweede Kamer over motie Europese Natuurherstelverordening 🔒

  Geplaatst: 06 maart 2024
  Op initiatief van de Boer Burger Beweging (BBB) vond op donderdag 29 februari jl. een debat plaats met demissionair minister Van der Wal over de procedure rond het sturen van een impact assessment in
  Lees meer
 • WEBINAR: Wat kan Nederland leren van de snelst groeiende markt voor biocontrol & biostimulanten: Brazilië

  Geplaatst: 06 maart 2024
  Graag nodigen we u uit voor een bijzonder webinar, georganiseerd door Artemis in samenwerking met de landbouwraad in Brazilië, waar we dieper ingaan op de opkomst van biocontrol en biostimulanten in d
  Lees meer
 • Webinar terugkijken: Biological solutions for sustainable crop protection 🔒

  Geplaatst: 05 maart 2024
  Recentelijk vond een webinar plaats waarin Dr. Roma Gwynn van Biorationale Ltd. en Dr. Dave Chandler spraken over biologische oplossingen voor het beheer van plagen, ziekten en onkruid.
  Lees meer
 • Inventarisatie nieuwe mogelijkheden tegen Fusarium in Gerbera 🔒

  Geplaatst: 05 maart 2024
  Artemis voert verschillende pilots uit om weerbare gewassen te ontwikkelen, waarbij nieuwe mogelijkheden en inzichten uit de praktijk worden toegepast. In de sierteeltpilot gerbera is het afgelopen ja
  Lees meer
 • Goedkeuring Europese Parlement natuurherstelwet

  Geplaatst: 04 maart 2024
  Het Europese Parlement (EP) heeft de EU-natuurherstelwet goedgekeurd. Dit zal volgens de Europese Commissie aangetaste ecosystemen in alle lidstaten herstellen, de klimaat- en biodiversiteitsdoelstell
  Lees meer
 • Afname van middelen zet door, ook nu SUR van tafel is

  Geplaatst: 20 februari 2024
  Onlangs verscheen een interview met Artemis directeur Helma Verberkt in het Vakblad voor de Bloemisterij: "Afname van middelen zet door, ook nu SUR van tafel is'" 
  Lees meer
 • Kandidaten KNPV-prijs voordragen

  Geplaatst: 19 februari 2024
  Op 30 mei wordt de KNPV-prijs weer uitgereikt!  De prijs wordt toegekend aan een persoon of organisatie die een bijzondere of langdurige bijdrage heeft geleverd op het gebied van plantgezondheid en pl
  Lees meer
 • Demissionair minister Adema blijft zich inzetten voor een duurzame land- en tuinbouw

  Geplaatst: 19 februari 2024
  Onlangs heeft demissionair minister Adema, in een brief aan de Tweede Kamer, de gevolgen van het intrekken van het Commissievoorstel SUR aangegeven. Het kabinet is altijd voorstander geweest van het S
  Lees meer
 • Kennis & Bewustwording cruciaal om teelt te verduurzamen 🔒

  Geplaatst: 19 februari 2024
  Binnen Artemis wordt gewerkt aan innovaties gericht op verduurzaming van de land- en tuinbouw. Met regelmaat worden nieuwe bestrijders en gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong geïntroduc
  Lees meer
 • Vergoeding ecoregeling voor boeren veiliggesteld

  Geplaatst: 16 februari 2024
  De tienduizenden boeren die vorig jaar hebben deelgenomen aan de ecoregeling ontvangen alsnog de volledige vergoeding voor hun verduurzamingsactiviteiten. Door de zeer grote animo voor de nieuwe verdu
  Lees meer
 • Uitnodiging: Online kennis- & inspiratiesessie 'Biodiversiteit@Lidl' 🔒

  Geplaatst: 16 februari 2024
  Leden van Artemis zijn uitgenodigd voor een online Kennis- en Inspiratiesessie Biodiversiteitsbeleid in de praktijk bij Lidl
  Lees meer
 • Update Veterinair Certificaat voor import nuttige insecten (biocontrol) 🔒

  Geplaatst: 08 februari 2024
  Zoals eerder gemeld moeten alle importen van niet-zoogdieren, zoals nuttige geleedpotigen (uitgezonderd bijen en hommels) van buiten de EU, naar Nederland voortaan, volgens de NVWA, worden voorzien va
  Lees meer
 • Motie van voor inzet landbouwinnovaties in Brussel aangenomen

  Geplaatst: 08 februari 2024
  Tijdens het tweeminuten debat Landbouw- en Visserij in januari zijn diverse moties ingediend, waaronder een motie van Thom Van Campen (VVD). In de motie wordt de regering verzocht zich in te spannen v
  Lees meer
 • Europese commissie trekt de SUR in 🔒

  Geplaatst: 07 februari 2024
  De Europese Commissie heeft de Sustainable Use Regulation of pesticides (SUR) ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen maakte dit dinsdag bekend. Ze gaf aan dat er een gr
  Lees meer
 • Tuinplantenketen zet vergroening in gewasbescherming door

  Geplaatst: 07 februari 2024
  Met regelmaat laat Tuinbranche Nederland onderzoek doen naar residu van gewasbeschermingsmiddelen op tuinplanten. Het onderzoek werd uitgevoerd door CLM in samenwerking met Stichting Natuur & Milieu.
  Lees meer
 • Groeiende rol Bioprotectans in gewasbescherming 🔒

  Geplaatst: 05 februari 2024
  Door de snelle wegval van chemische gewasbeschermingsmiddelen worden gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong, ofwel bioprotectans, steeds belangrijker. Daarbij kun je denken aan natuurlijk
  Lees meer
 • Potentiële marktkansen organische meststoffen en bioprotectans in Egypte 🔒

  Geplaatst: 05 februari 2024
  Onlangs heeft er een hybride rondetafelgesprek plaats gevonden over de "Market Analysis of Biofertilizers and Biopesticides in Egypt: Opportunities and Challenges". Deze werd georganiseerd door het La
  Lees meer
 • DCM PEA-02® wint de Gouden Bernard Blum Award 2023 voor meest innovatieve biocontrole product

  Geplaatst: 02 februari 2024
  DCM, gespecialiseerd in plantenvoeding, plantweerbaarheid en biocontrole, heeft met DCM PEA-02® de Gouden Bernard Blum Award 2023 voor het meest innovatie biocontrole product gewonnen op de Annual Bio
  Lees meer
 • Artemis verwelkomt nieuw lid ProGrasS

  Geplaatst: 01 februari 2024
  Gras. Daar zijn we goed in.
  Lees meer
 • Netwerken en voedselstrategie centraal op Grune Woche 🔒

  Geplaatst: 31 januari 2024
  Jaarlijks vindt de Grune Woche in januari plaats in Berlijn. Dit is een grote landbouwbeurs gericht op de consument. Duitsland is een belangrijk afzetland voor de Nederlandse land- en tuinbouw en het
  Lees meer
 • Inzicht & Invloed: Werkgroep 'Biologische bestrijders en bestuivers' binnen Artemis 🔒

  Geplaatst: 24 januari 2024
  Dertig jaar geleden is Artemis gestart met biologische bestrijders en bestuivers als belangrijkste pijler. Deze vormen nog steeds een essentieel onderdeel van Artemis, samen met gewasbeschermingsmidde
  Lees meer
 • Winnaar 'beste innovatief product ter ondersteuning biologische bestrijding' Hightech vangplatenmonitoringsysteem Trap-Eye™

  Geplaatst: 23 januari 2024
  Jaarlijks wordt tijdens de Annual Biocontrol Industry Meeting (ABIM) de Bernard Blum Award uitgereikt. Prijswinnaar voor het beste innovatief product ter ondersteuning van biologische bestrijding is T
  Lees meer
 • Kennisinfrastructuur versterken door samenwerking voor versnellen geïntegreerde gewasbescherming 🔒

  Geplaatst: 19 januari 2024
  In de kamerbrief van deze maand gaat minister Adema (LNV) nader in op de verdere uitwerking van de loskoppeling van verkoop en advies. Dit sluit aan bij de kamerbrief van afgelopen jaar, waarin de min
  Lees meer
 • Fonds 'Kleine Toepassingen' wordt voortgezet

  Geplaatst: 19 januari 2024
  Demissionair minister Adema heeft naar aanleiding van het rapport getiteld “Advies vervolg Fonds Kleine toepassingen” en de aangenomen motie van het lid Grinwis c.s. besloten om het Fonds Kleine Topas
  Lees meer
 • Jaarplan UP Gewasbescherming 2024 gepresenteerd aan de Tweede Kamer

  Geplaatst: 17 januari 2024
  Onlangs is het nieuwe jaarplan 2024 van het UP 2030 aangeboden aan de Tweede Kamer met een een gedetailleerd overzicht van de prioritaire acties die de werkgroepen van het Uitvoeringsprogramma in dat
  Lees meer
 • STORL neemt nu ook resten middelen in

  Geplaatst: 15 januari 2024
  De vorig jaar vernieuwde STORL-regeling gaat een volgende fase in: vanaf nu worden ook resten van gewasbeschermingsmiddelen ingenomen. De STORL-regeling houdt in dat telers en loonwerkers kosteloos le
  Lees meer
 • Bronzen Bernard Blum Award voor biologische bestrijder Nezapar

  Geplaatst: 10 januari 2024
  Nezapar, van Koppert, heeft de Bronzen Bernard Blum Award gewonnen op de Annual Biocontrol Industry Meeting (ABIM). Deze prijs is een jaarlijkse erkenning van het meest innovatieve biocontrole product
  Lees meer
 • Themagroep Biostimulanten neemt duidelijk positie in binnen Artemis 🔒

  Geplaatst: 10 januari 2024
  Binnen Artemis groeit het aantal leden dat gericht is op biostimulanten gestaag. Om deze reden is in 2023 een aparte Themagroep Wet- en Regelgeving Biostimulanten opgericht met als nieuwe voorzitter e
  Lees meer
 • Mogelijkheden voor inbreng groene middelen in PPS ‘De Groene tulp’ 🔒

  Geplaatst: 10 januari 2024
  Het vervolgproject ‘De Groene Tulp’ is onlangs van start gegaan bij Vertify. Verduurzaming van de teelt van tulpen staat daarbij centraal. In het onderzoek wordt gefocussed op het ontwikkelen van kans
  Lees meer
 • Duurzame gewasbeschermingsmiddelen krijgen voorrang via Verduurzamingsloket

  Geplaatst: 08 januari 2024
  Helma Verberkt, directeur Artemis: Als Artemis zijn wij zeer verheugd met het initiatief van Ctgb om een verduurzamingsloket voor gewasbeschermingsmiddelen in te stellen. Veel nieuwe duurzame ontwikk
  Lees meer
 • Interactieve KNPV-werkgroep Fytobacteriologie met als thema 'Registratie van biologische middelen' 🔒

  Geplaatst: 22 december 2023
  In de goed bezochte en interactieve bijeenkomst van de KNPV-werkgroep Fytobacteriologie is de registratie van biologische middelen toegelicht. Daarbij is zowel ingegaan op gewasbeschermingsmiddelen al
  Lees meer
 • Artemis betrokken bij drie nieuwe NWO onderzoeken naar biodiversiteit en biotische stress in planten

  Geplaatst: 22 december 2023
  Drie NWO onderzoeksprojecten kunnen van start dankzij financiering binnen de KIC- Biodiversiteit en Biotische stress. De projecten focussen zich op systemen om de biodiversiteit van het Nederlandse pr
  Lees meer
 • Vewin-lijst van gewasbeschermingsmiddelen en biociden in oppervlaktewater geactualiseerd

  Geplaatst: 21 december 2023
  Vewin meldt jaarlijks bij het Ctgb een lijst van werkzame stoffen en metabolieten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden die op de innamepunten voor drinkwaterbereiding uit oppervlaktewater één of
  Lees meer
 • Toename Chinese moerasslakken

  Geplaatst: 19 december 2023
  Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek (BuRO) van de NVWA publiceert vandaag het advies over de Chinese moerasslak in Nederland. Deze Chinese moerasslak is bij hoge dichtheden een risico voor de biodive
  Lees meer
 • Workshop NMI technische documentatie voor EU-meststoffen waaronder biostimulanten 🔒

  Geplaatst: 18 december 2023
  Onlangs is er online workshop georganiseerd door het Nutriënten Management Instituut (NMI) over de leidraad voor het opstellen van de technische documentatie voor EU-meststoffen. De resultaten van de
  Lees meer
 • Breed gedragen manifest Tuinbouw

  Geplaatst: 18 december 2023
  Nu de verkiezingen achter de rug zijn wordt hard gewerkt aan het samenstellen van een nieuw kabinet. Welke richting het uitgaat blijft vooralsnog onduidelijk, ondanks dat verkenner Plasterk onlangs zi
  Lees meer
 • Ledenbijeenkomst Artemis succesvol, speerpunten Artemis benoemd 🔒

  Geplaatst: 18 december 2023
  Jaarlijks houdt Artemis haar ALV. Dit jaar is, mede op verzoek vanuit de leden, gekozen voor een iets andere opzet. Voorafgaand aan het officiële gedeelte van de ALV is er een inhoudelijke ledenbijeen
  Lees meer
 • Artemis eert Willem Ravensberg met award

  Geplaatst: 08 december 2023
  Artemis heeft voormalig bestuurslid Willem Ravensberg geëerd met de Artemis Award, die bedoeld is voor personen die een buitengewone bijdrage hebben geleverd aan de doelstellingen van Artemis. Willem
  Lees meer
 • Een leven in dienst van de biologische gewasbescherming

  Geplaatst: 07 december 2023
  Willem Ravensberg, aanvankelijk ontmoedigd van een carrière in de boomkwekerij, groeide uit tot een toonaangevende entomoloog en pleitbezorger van biologische gewasbescherming bij Koppert. Zijn levens
  Lees meer
 • KNPV bijeenkomst: Registratie van biologische middelen

  Geplaatst: 06 december 2023
  De eerstvolgende vergadering van de KNPV-werkgroep Fytobacteriologie heeft als thema 'Registratie van biologische middelen'. Artemis leden zijn van harte welkom om deel te nemen aan dit overleg. 
  Lees meer
 • Rapport “Samenstelling, Functioneren en Toepassing van Plantmicrobiomen in de Landbouw”

  Geplaatst: 29 november 2023
  NIOO-KNAW bracht onlangs, mede op initiatief van Artemis, het rapport “Samenstelling, Functioneren en Toepassing van Plantmicrobiomen in de Landbouw” uit. Dit rapport beschrijft het huidige wetenschap
  Lees meer
 • Nieuw Veterinair Certificaat voor import nuttige insecten (biocontrol) 🔒

  Geplaatst: 29 november 2023
  Alle importen van niet-zoogdieren, zoals nuttige geleedpotigen (uitgezonderd bijen en hommels) van buiten de EU, naar Nederland moeten voortaan volgens de NVWA worden voorzien van een 'Veterinair cert
  Lees meer
 • Ctgb maakt vergelijkende evaluatie effectiever en efficiënter

  Geplaatst: 27 november 2023
  In de novembervergadering besloot het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) de werkwijze voor de vergelijkende evaluatie aan te passen. De vergelijkende evaluatie
  Lees meer
 • ​​​​​​​EU-parlement stemt tegen de SUR

  Geplaatst: 24 november 2023
  Het Europees Parlement heeft de Sustainable Use Regulation of pesticides (SUR) afgewezen. Artemis betreurt deze beslissing omdat het voorstel gericht was op het verminderen van het gebruik en risico v
  Lees meer
 • Webinar ‘Gesloten vulsysteem en AgroCloser’ 🔒

  Geplaatst: 24 november 2023
  Het recente Artemis-webinar, geleid door Helma Verberkt, belichtte twee cruciale ontwikkelingen, namelijk het 'Gesloten Vulsysteem' en AgroCloser, die beide bijdragen aan de verduurzaming en digitalis
  Lees meer
 • Van 'grauwe schimmel' tot 'agressief snot'

  Geplaatst: 20 november 2023
  Nieuwe databank met meer dan 1700 Nederlandse namen van plantenziekten online en vrij toegankelijk!
  Lees meer