U bent hier:

Rapport 'Tuinbouwcijfers 2022'

Als vervolg op het rapport uit 2019 biedt het rapport Tuinbouwcijfers 2022, opgesteld op verzoek van de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en Greenports Nederland, een actueel overzicht van de economische prestaties van bedrijven in de sector tuinbouw en uitgangsmaterialen.

De keten Tuinbouw en Uitgangsmaterialen is één van de tien topsectoren die Nederland heeft aangewezen: sectoren die kennisintensief zijn, en een bijdrage leveren aan het oplossen van belangrijke maatschappelijke vraagstukken wereldwijd. Binnen de topsectoren staat het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid centraal dat streeft naar het vergroten van economische kansen, maar wel door maatschappelijke uitdagingen op te lossen en te investeren in de sleuteltechnologieën (Topsectoren, z.d.). Om de impact van bijdrage van de tuinbouwketen aan de economie te kunnen volgen, publiceerden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Wageningen Economic Research (WEcR) – op verzoek van de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, Greenports Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) – in 2020 het rapport Tuinbouwcijfers 2019 (CBS en WEcR, 2020).

Dit rapport bouwde voort op de Monitor Topsectoren die in 2018 voor het laatst verscheen (CBS, 2018). Het onderhavige rapport Tuinbouwcijfers 2022 is samengesteld op verzoek van de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en Greenports Nederland. Het geeft, als vervolg op het 2019-rapport, een actueel beeld van de keten T&U en het gehele tuinbouwcomplex aan de hand van verschillende indicatoren.

Bekijk hier het Rapport Tuinbouwcijfers 2022