U bent hier:

Project 'Holomicrobioom' naar financeringsronde 3

Onlangs zijn de resultaten van het Nationaal Groeifonds bekend gemaakt, met hierin een reservering van 200 miljoen voor het Holomicrobiome Initiative. Een project, waarin ook Artemis participeert. 

Microbiomen zijn overal om ons heen aanwezige gemeenschappen van micro-organismen zoals bacteriën, schimmels en virussen. Zij hebben grote effecten op de gezondheid van mens, dier, plant en milieu.
In ons voedselsysteem vormen vele losse microbiomen samen één groot en hecht netwerk: een ‘holomicrobioom’.

Het project Holomicrobiome Initiative gaat het holomicrobioom nauwkeurig in kaart brengen en, met hulp van kunstmatige intelligentie, analyseren en voorspellen hoe alle onderdelen op elkaar inwerken. Dat gaat leiden tot nieuwe, betere producten en diensten voor de landbouw, de voedselproductie en de gezondheidszorg, en dus voor een samenleving met meer gezondheid en duurzaamheid.

Projectvoorstel

Het initiatief wil een strategische voorsprong nemen op een terrein dat de komende decennia wereldwijd groot, belangrijk én economisch vruchtbaar zal worden. Op basis van een eerste aanvraag voor een publieke investering uit het Nationaal Groeifonds heeft de Nederlandse regering €200 miljoen voor het initiatief gereserveerd.
Dit projectvoorstel bevindt zich nu in ronde 3 van de financerings aanvraag.

Samenwerking tussen veel partijen

Het Holomicrobioom Initiatief wordt ondersteund door een groot aantal kennisinstellingen, kennisorganisaties en bedrijven. Alle deelnemers en partners zijn betrokken bij kennis, onderzoek en innovatie rond microbiomen in afzonderlijke domeinen en zien het grote belang van een innovatieve doorbraak van de grenzen tussen die domeinen.

Participatie Artemis

Het Holomicrobioom initiatief zal Artemis en aangesloten leden belangrijk kansen bieden omdat middels meer kennis over het microbioom deze gerichter gestuurd kan worden op basis van biologische middelen voor een betere plantweerbaarheid en gezonde planten en daarmee een gezondere leefomgeving voor mens, dier en milieu.

Tip: Lees meer over andere projectparticipaties van Artemis.