U bent hier:

Vanaf 1 sept: Subsidie voor bedrijfsmiddelen ter bevordering van duurzame gewasbescherming

Vanaf 1 september is de subsidie "Geïntegreerde gewasbescherming" beschikbaar via het RVO. Het doel van deze subsidie is het verminderen van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Deze subsidieregeling regeling ondersteunt de ontwikkeling en toepassing van preventieve en niet-chemische maatregelen tegen ziekten, plagen en onkruiden in de landbouw. De subsidie bestaat uit twee onderdelen:
De subsidie voor innovatieprojecten is bedoeld voor onderzoeksprojecten die helpen bij het verminderen van chemische gewasbeschermingsmiddelen, terwijl de subsidie voor investeringen gericht is op het verkrijgen van bedrijfsmiddelen om groenbemesters en vanggewassen te vernietigen, maaien, verhakselen, frezen of in te werken. Voorbeelden van dergelijke bedrijfsmiddelen zijn onder andere messenwals, schijveneg, rotorkopeg en ecoploeg.


> Lees alle details over deze subsidieregeling(en)
en de voorwaarden op de website van
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Samenwerking als voorwaarde voor subsidie

Eén van de gestelde voorwaardes om in aanmerking te komen voor deze subsidie(s) is een samenwerkingsverband met minimaal één andere (landbouw)onderneming. 

Aanvragen kunnen worden ingediend tussen 1 september en 29 september 2023, en het totale subsidiebudget wordt op volgorde van binnenkomst verdeeld. Deze subsidie maakt deel uit van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030.