U bent hier:

Position Paper Artemis aan politieke partijen aangeboden

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen heeft Artemis een Position Paper opgesteld om onze standpunten helder te presenteren en een oproep te doen aan de nieuwe regering.

Deze Position Paper is inmiddels aangeboden aan alle politieke partijen, waarmee de koers die Artemis heeft ingezet voor communicatie met de maatschappij en politiek wordt voortgezet.
Wij hopen hiermee de aandacht voor de ingezette koers hoog te houden.


Lees of download de Position Paper 2023:

Helma Verberkt: 
“Als vereniging moeten wij zichtbaar naar buiten treden. Wij hebben veel te bieden aan telers, maatschappij en milieu in de systeemaanpak naar weerbare teelten met biologie als basis”.