U bent hier:

GLB-projectsubsidies voor praktijkleernetwerken en demonstratiebedrijven

In het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) werken we samen aan de verduurzaming van de landbouw. Belangrijke manieren daardoor zijn: door te leren van elkaar en door kennis te delen tussen agrariër, adviseur en agrarisch bedrijf. Om daarbij te ondersteunen, stellen we 2 subsidies voor kennisoverdracht open.

Praktijkleernetwerken
Geeft u trainingen, workshops, coaching, voorlichting of demonstratieactiviteiten? Dan kunt u, als kennisaanbieder, hier een bijdrage voor krijgen. De bijeenkomsten zijn voor agrariërs met als doel samen het bedrijf te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. U vormt bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden, zoals praktijknetwerken of lerende netwerken. Klik hier voor meer informatie over GLB-projectsubsidie praktijkleernetwerken.

Deze subsidieregeling heette voorheen SABE-kennisprojecten. Voorbeelden van kennisplatforms en praktijkleernetwerken uit die regeling kunt u ter inspiratie vinden op:  SABE projecten op Groen Kennisnet.

 

Demonstratiebedrijven
Is uw agrarisch bedrijf al omgeschakeld naar duurzame landbouw? En wilt u andere agrariërs inspireren uw kennis en ervaring delen? Dan kunt u een aanvraag doen om een bijdrage te krijgen vanuit Demonstratieprojecten op een landbouwbedrijf. En zo kunnen andere agrariërs leren over innovatie of een andere soort bedrijfsvoering. Klik hier voor meer informatie over de GLB-projectsubsidie demonstratiebedrijf.

Wilt u meer weten over demonstratiebedrijven? Bestaande voorbeelden vindt u op de website: Demobedrijven | Groeien naar morgen.

Webinar op 21 september
Heeft u interesse om een aanvraag in te dienen?

In een webinar geven medewerkers van RVO en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit uitleg over deze 2 subsidies voor kennisoverdracht. U krijgt antwoorden op de volgende vragen:

  • Wat houdt de GLB-projectsubsidie voor praktijkleernetwerken in?
  • Wat houdt de GLB-projectsubsidie voor demonstratiebedrijven in?
  • Wie kunnen deze subsidies aanvragen?
  • Hoe werkt het aanvraagproces om deze subsidies te ontvangen?

Tijdens het webinar krijgt u meer informatie over de regelingen en kunt u vragen stellen. In het aanmeldingsformulier kunt u ook vooraf vragen aan ons stellen.