U bent hier:

Akkoord natuurherstelwet bereikt

Het Europees Parlement en de 27 EU-lidstaten hebben een akkoord bereikt over de natuurherstelwet van voormalig Eurocommissaris Frans Timmermans. Het doel van de wet is om aangetaste natuur in de Europese Unie te herstellen. Ook staan er voorstellen in om de biodiversiteit op landbouwgrond te verbeteren. De wet is hard nodig, stelt de Europese Commissie, die becijferde dat 81 procent van de natuurgebieden in slechte staat is. De Europese Commissie wil nu dat de lidstaten in 2030 aan de slag zijn met het herstel van 30 procent van de natuur die in slechte staat verkeert. Natura2000-gebieden krijgen hierbij prioriteit. Het percentage gaat daarna stapsgewijs omhoog: in 2050 moeten de landen uiteindelijk met 90 procent van die gebieden bezig zijn.

Afgezwakt plan
Het plan dat er nu ligt, is een sterk afgezwakte versie van het oorspronkelijke plan van Timmermans. Oorspronkelijk schreef de natuurherstelwet ook een zogenaamd verslechteringsverbod voor waarin bepaald was dat de kwaliteit van bepaalde natuur niet verder achteruit mocht gaan. In het uiteindelijke compromis is dat verslechteringsverbod geschrapt en is er nu een inspanningsverplichting. De wet stelt ook doelen voor biodiversiteit in de landbouw, hier worden echter geen harde percentages aan gekoppeld. In het oorspronkelijke plan moest op 10 procent van de landbouwgrond de biodiversiteit worden verbeterd. In het compromis is ook een voorstel opgenomen, om een noodrem in te bouwen als de voedselprijzen te hard stijgen. Als er in het onwaarschijnlijke geval tekorten ontstaan door het verlies van landbouwgrond, worden de maatregelen uitgesteld. De volgende stap is dat overeenkomst moet worden goedgekeurd door de Europese Raad van ministers en in het Europese Parlement. Dat zou betekenen dat de wet begin volgend jaar kan ingaan.

Bijdrage tuinders en Artemis aan natuurlijk beheer en toename biodiversiteit
Nederlandse boeren en tuinders kunnen een grote bijdrage leveren aan de bescherming en beheren van de natuur. Artemis en haar leden kunnen hier een ondersteunende rol innemen om hun kennis en producten in te brengen. Dit geldt overigens ook richting provincies, gemeenten en consumenten. Biodiversiteit is van groot publiek belang en leidt tot een veerkrachtigere en mooiere omgeving.