U bent hier:

Terugblik succesvolle Artemis Kennisdag – 15 november 2023

De Artemis Kennisdag was ook dit jaar weer een groot succes, met veel interessante sprekers en een zaal vol producenten, toeleveranciers, onderzoekers, adviseurs en telers. De kennisdag richtte zich dit jaar op weerbare teeltsystemen en biodiversiteit. Onderwerpen zoals het microbioom van planten, plaagbestrijding door teeltsysteemherontwerp en natuurinspiratie voor gewasbescherming stonden centraal. Zowel kasteelten als open grond teelten werden behandeld, met als doel nieuwe inzichten te verkrijgen. Helma Verberkt, directeur Artemis en dagvoorzitter, startte met de noodzaak van omschakeling naar een systeem aanpak voor weerbare teelten met biologie als basis.

Green Transformation

Volgens Peter Ravensbergen van WUR staan wij aan de vooravond van de ‘Green Transformation’. Er komt een verlegging van de focus op eisen van de markt naar de eisen van de maatschappij. Frank Verhoeven van ‘Boerenverstand’ voegde daaraan toe om meetbare KPI’s te hanteren gericht op doelsturing. Lector ‘Weerbare Planten’ Mirka Macel van Aeres Hogeschool Almere, schetste voorbeelden van effectieve vormen van duurzame gewasbescherming geïnspireerd door de natuur. In het middagprogramma werd ingezoomd op het belang van diversiteit biologische bestrijders en het microbioom. Gerben Messelink van WUR gaf aan dat er meer en meer gewerkt moet worden aan ecosysteemmanagement met veel variatie in biologische bestrijders, voedsel en schuilplekken voor een effectieve plaagbestrijding. Wietse de Boer (NIOO-KNAW) gaf aan dat de weerbaarheid van planten kan worden verhoogd via het aansturen van microbiomen. Sturing kan enerzijds via het toevoegen van micro-organismen aan de bodem en anderzijds door aanwezige micro-organismen gericht te stimuleren.

Geïntegreerde aanpak cruciaal voor een toekomstige bestendige land- en tuinbouw

De dag sloot af met een forumdiscussie over de toekomst van gewasbescherming in de land- en tuinbouw. Expert Johan Bremmer (WUR) gaf aan dat uit een impact analyse van het huidige gewasbeschermingsbeleid blijkt dat ca 25 tot 30% van het middelenpakket wegvalt in 2027. Dit kan leiden tot een opbrengstreductie van 20%. Inzetten op weerbare teelten en groene oplossingen is dus van belang. Kyra Broeders (Glastuinbouw Nederland) gaf, middels concrete voorbeelden aan wat ze onder weerbaarheid verstaat: Sterke planten in een gezonde omgeving. Onder plantweerbaarheid wordt verstaan het vermogen tot verdediging en herstel door de planten zelf van (a)biotische stress. Geert Pinxterhuis (BO Akkerbouw) gaf vervolgens het belang aan van ICM met als belangrijke pijlers (1) Gewasdiversiteit in ruimte en tijd, (2) Ras en teeltwijze, (3) Bodembeheer, (4) Gerichte bestrijding en (5) monitoring en evaluatie. De dag werd afgesloten door elkaar te verzoeken en aan te spreken op het belang van een geïntegreerde systeemaanpak gewasbescherming voor een toekomstbestendige land- en tuinbouw.


Meer fotoimpressies in het fotoalbum.