U bent hier:

​​​​​​​EU-parlement stemt tegen de SUR

Het Europees Parlement heeft de Sustainable Use Regulation of pesticides (SUR) afgewezen. Artemis betreurt deze beslissing omdat het voorstel gericht was op het verminderen van het gebruik en risico van chemische gewasbeschermingsmiddelen, het bevorderen van geïntegreerde gewasbescherming op grote schaal, en het toepassen van minder gevaarlijke en niet-chemische alternatieven, zoals biocontrol, bij de bestrijding van ziekten en plagen.

Een meerderheid van het Europees Parlement heeft op 22 november 2023 de SUR ofwel de voorstel verordening ‘Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen’ verworpen. Op hoofdlijnen ondersteunde Artemis dit voorstel en ondersteunt de doelstellingen. De SUR bevatte een EU-brede definitie van biologische bestrijding en bood opties voor een snellere toelating van alternatieven die essentieel zijn geïntegreerde gewasbescherming en een veerkrachtige land- en landbouw. Vanuit dat oogpunt betreuren wij deze beslissing van het EU Parlement mede door het verlies van een kans om de toegang tot innovatieve, op de natuur gebaseerde oplossingen te versnellen.

Middelenpakket neemt drastisch af, biocontrol van essentieel belang

De SUR bevatte ook omstreden punten, waaronder geen duidelijke target voor biocontrol, de berekening van de reductiedoelstellingen en gebruiksverboden in gevoelige gebieden. De uitfasering van chemische gewasbeschermingsmiddelen gaat volgens het huidige EU-toelatingsbeleid (gewasbeschermingsverordening (EG) 1107/2009) door middels het autonome proces van EFSA en Ctgb. Uit de impact analyse van WUR blijkt dat ongeveer 25 tot 30% van de middelen in 2027 wegvallen in de glastuinbouw. Dit kan doorgetrokken worden naar de open teelten en kan leiden tot opbrengst verliezen tot 20% of meer. Zoeken naar alternatieven in de vorm van biocontrol en nieuwe technologieën blijft dus essentieel. Wij zijn verheugd dat LTO Nederland de Europese Commissie vraagt om de afwijzing van het voorstel aan te grijpen om de focus te verleggen naar de brede ondersteuning van boeren en tuinders in de transitie naar duurzamere teeltsystemen.

Steun Europese commissie voor biocontrol

De inzet van biocontrol heeft substantiële steun gekregen vanuit de Europese commissie en zal duidelijk een belangrijke rol spelen in de toekomst van een duurzame land- en tuinbouw. De Europese koepel IBMA, waarmee wij nauw samenwerken als Artemis, kijkt mede naar andere manieren om ervoor te zorgen dat biocontrol snel beschikbaar komt en blijft voor tuinders. Tevens blijven wij pleiten dat onnodige obstakels en eindeloze vertragingen weggenomen worden voor toepassing van biocontrol. Tuinders, producenten en distributeurs van biocontrol mogen geen achterstandspositie krijgen in de EU ten opzichte van landen buiten de EU die een effectief en proportioneel regelgevend beoordelingsproces toepassen.