U bent hier:

Rapport “Samenstelling, Functioneren en Toepassing van Plantmicrobiomen in de Landbouw”

NIOO-KNAW bracht onlangs, mede op initiatief van Artemis, het rapport “Samenstelling, Functioneren en Toepassing van Plantmicrobiomen in de Landbouw” uit. Dit rapport beschrijft het huidige wetenschappelijke inzicht ten aanzien van de samenstelling en het functioneren van microbiomen bij de teelt van gewassen en de mogelijkheden voor toepassingen om de weerbaarheid van gewassen te verhogen. Tevens worden in het rapport enkele aanbevelingen gedaan ten behoeve van mogelijke toekomstige stappen en aandachtspunten. Dit onderzoek leverde nieuwe inzichten op. Het daadwerkelijk benutten van het plantmicrobioom voor verhoging van de plantweerbaarheid en daarmee voor weerbare teeltsystemen, zit echter nog in de ontwikkelingsfase. Het onderzoek vormt wel een goede basis om te komen tot praktische toepassingen. Op de kennisdag van Artemis gaf prof. dr. Wietse de Boer hierover een inspirerende presentatie.

Het onderzoek is uitgevoerd binnen het UP Gewasbescherming 2030 waarvan Artemis trekker was van deze specifieke actie. Om te komen tot meer praktische toepassing wordt een vervolgonderzoek uitgevoerd. Artemis zal samen met andere actoren waaronder LTO en Plantum invulling geven aan dit vervolgonderzoek dat in eerste instantie gericht is op inventarisatie van lopend onderzoek naar plantmicrobiomen en wat nodig is om te komen tot praktijktoepassing.