U bent hier:

Motie van voor inzet landbouwinnovaties in Brussel aangenomen

Tijdens het tweeminuten debat Landbouw- en Visserij in januari zijn diverse moties ingediend, waaronder een motie van Thom Van Campen (VVD). In de motie wordt de regering verzocht zich in te spannen voor een routekaart met besluitvormingsmomenten voor toelating van landbouwinnovaties als uitkomst van de strategische dialoog, mede in het belang van voedselzekerheid binnen de Europese Unie.

Van Campen is van mening dat de Europese Commissie ruimte moet geven voor nieuwe innovaties die bijdragen aan een efficiënte en duurzame voedselproductie en verzoekt de regering om bij de dialoog expliciet het belang te benadrukken van:

  • spoedige toelating van noodzakelijke innovaties zoals kunstmestvervangers/RENURE;
  • een snellere en goedkopere toelatingsprocedure van groene gewasbeschermingsmiddelen;
  • nieuwe veredelingstechnieken te faciliteren en stimuleren;
  • hulp bieden aan nieuwe bedrijven die toelating verzoeken voor «novel foods»;

Dit is noodzakelijk om de tuinders de kans te geven om de Europese doelen te behalen. Deze motie is deze week in de Tweede Kamer na stemming (142 voor van de 150 stemmen) aangenomen. Als Artemis zijn wij verheugd met de grote ondersteuning vanuit de Tweede Kamer op het gebied van duurzame groene gewasbescherming.

Bekijk de motie Van Campen hier.