U bent hier:

Kick-off NWO onderzoek Trips in Prei

Onlangs is de kick-off bijeenkomst gehouden van het NWO project ‘TRIPS’ dat staat voor: Thrips Reduction In Production Systems. Het project richt zich op: ‘Verhogen van de boven- en ondergrondse biodiversiteit in de preiteelt om plaagbestrijding door natuurlijke vijanden te stimuleren’. Het project wordt geleid door professor Martijn Bezemer van de Universiteit Leiden.

Het project is ingedeeld in 3 fases. In het eerste jaar vindt inventarisatie van teeltmethode, trips aantasting, aanwezige biodiversiteit en opinie van telers plaats. Vervolgens vindt in 3 opeenvolgende jaren veldexperimenten plaats en uiteindelijke proeven met telers in de praktijk voor een goede implementatie van de oplossingen voor dit probleem. Binnen het project zijn er 5 werkpakketten (WP’s):

  1. Bepalen effectiviteit interventies op aantal trips, tripsschade en opbrengst en kwaliteit;
  2. Bovengrondse biodiversiteit stimuleren en diverse natuurlijke vijanden;
  3. Ondergrondse biodiversiteit en diverse natuurlijke vijanden;
  4. Sociale aspect: hoe vertrouwen opbouwen voor een nieuw systeem;
  5. Uitdragen van kennis opgedaan in het project;

Uiteindelijk gaat het erom een duurzame beheersing van trips in prei te realiseren met wellicht een uitstap naar ui, omdat in dat gewas de trips problematiek ook groot is.

Binnen dit NWO onderzoek zijn diverse kennis- en onderwijspartijen betrokken alsmede een brede inzet vanuit het agro bedrijfsleven. Artemis is bij dit project betrokken als mede participant. Helma Verberkt, directeur Artemis “Wij zijn verheugd bij te dragen aan nieuwe ontwikkelingen om de biodiversiteit te vergroten en de inzet van biologie te versterken om te komen tot weerbare teeltsystemen met perspectief voor tuinders en acceptatie vanuit de maatschappij”.