U bent hier:

Jaarverslag 2023 Ctgb

Het Ctgb is als beoordelingsautoriteit verantwoordelijk voor de beoordeling en veilige toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden in ons land. In 2023 beoordeelde het Ctgb 303 aanvragen. Van de 165 aanvragen voor gewasbeschermingsmiddelen werd 6% geheel afgewezen, bij 15% werd de aangevraagde toepassingen afgewezen en bij 45% de gebruiksvoorschriften aangescherpt. Van de 138 aangevraagde biociden werd 10% geheel afgewezen, bij 10% de toepassingen afgewezen en bij 77% de gebruiksvoorschriften aangescherpt. Het college doet dergelijke aanpassingen om een veilig gebruik van het betreffende middel te borgen.

Voor de beleidsperiode 2024-2027 stelde het Ctgb met inbreng van diverse relaties een nieuwe meerjarenstrategie vast. Daarin staan centraal het verkorten van de doorlooptijden, het verduurzamen van het stoffen- en middelenpakket en het verkrijgen van een beter inzicht in de lange termijn gezondheidseffecten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Als bijdrage aan een verdere verduurzaming van het middelenpakket opende het Ctgb eind 2023 een apart Verduurzamingsloket voor het versneld in behandeling nemen van gewasbeschermingsmiddelen die bijdragen aan een duurzamer teelt. Ook koos het Ctgb er voor het Europese beleid van de vergelijkende evaluatie verder aan te scherpen om middelen op de Europese lijst van ‘kandidaten voor vervanging’ sneller te vervangen door veiliger alternatieven.

Voor meer informatie? Kijk dan in het beknopte Jaarbeeld 2023 of in het uitgebreidere jaarverslag 2023