U bent hier:

Levendige discussie op het EU-Plantdebat

Deze week vond het EU-Plantdebat plaats met diverse kandidaat Europarlementariërs. Op 6 juni 2024 vinden namelijk de verkiezingen plaats voor de leden van het Europese Parlement. Om mee te bepalen wie de komende 5 jaar lid is van het Europese Parlement is het belangrijk om te gaan stemmen. Welke vruchtbare ideeën en vernieuwende plannen koesteren deze kandidaten voor de groei en bloei van de wondere plantenwereld?. In vier blokken werden de volgende thema’s besproken: water, innovatie, klimaat en handel. Een breed scala aan kandidaat Europarlementariërs gingen aan de hand van stellingen met elkaar het gesprek hierover aan en deelden hun visie op de toekomst van de plantaardige sector. De aanwezige kandidaat Europarlementariërs waren: Eveline Herben (BBB), Willemien Koning-Hoeve (CDA), Laura de Vries (D’66), Reinout van Malenstein (NSC), Lara Sibbens (PvdA/GroenLinks), Bert-Jan Ruissen (SGP), Anna Strolenberg (Volt), en Bart Millenaar (VVD).

Eén van de stellingen was gericht op de waterkwaliteit: 'Moeten er aanvullende regels komen om in 2027 aan de kaderrichtlijn water (KRW) te kunnen voldoen?’. De meningen liepen duidelijk uiteen. Lara Sibbings van PvdA/GroenLinks was het eens met de stelling,  Nederland is een waterland. Als koploper moet Nederland zich hier extra voor blijven inzetten. Bart Millenaar van de VVD was het niet eens met deze stelling. De afgelopen jaren zijn diverse inspanningen gedaan en is de waterkwaliteit verbeterd door de huidige maatregelen. Er moeten volgens hem vooral niet meer regels worden opgelegd vanuit de EU, maar focussen op het behalen van de bestaande doelen. Anna Strolenberg van Volt gaf aan dat er te vaak naar Europa gewezen wordt. De doelen zijn duidelijk, maar ze worden steeds vooruitgeschoven. Er moet dus strengere regelgeving komen volgens haar. Volgens Willemien Koning van het CDA heeft Europa de oplossing in handen door het sneller toelaten van groene gewasbeschermingsmiddelen. De toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen duurt nu veel te lang. Een versnelling zou zeker bijdragen aan een betere waterkwaliteit.

In het blok innovatie werd ingegaan op de mogelijkheden voor nieuwe plantveredelingstechnieken. Juist op dit punt waren de kandidaat Europarlementariërs het eens met elkaar. Door toepassingsmogelijkheden van nieuwe veredelingstechnieken kunnen sneller stappen gemaakt worden om te komen tot resistentie tegen ziekten en plagen. Duidelijk werd ook aangegeven dat dit niet de oplossing is maar een deeloplossing binnen de geïntegreerde aanpak van gewasbescherming.

Het EU-Plantdebat is georganiseerd door diverse partijen uit de plantaardige sector, waaronder Artemis: