U bent hier:

Jelte van Kammen: "Denk buiten bestaande paden om doel te bereiken"

Jelte van Kammen (Harvest House) vertelt over de projecten: ‘100% groen geteeld’ en ‘Stop the Foodfight, start the future’. Op het Artemis jubileiumsymposium schetste hij de evolutie van de teler van onderdanige tuinder, via zelfverzekerde ondernemer naar de huidige rol als bepalende speler & leider.

De essentiële thema’s voor de toekomst van de glastuinbouw zijn volgens Van Kammen 1. Klimaat, 2. Samenwerking met de natuur gericht op biodiversiteit, gewasbescherming en water en 3. Arbeid. In samenwerking met koplopers uit de Nederlandse glasgroentesector (Growers United, Harverst House, Oxin Growers, The Greenery en Zon Fruit & Vegetables) zijn zij de aanjagers en vernieuwers van de Nederlandse glasgroenteteelt. Zij willen zich hard maken om een gezonde toekomst van deze sector vorm te geven en bevorderen een actieve deelname aan het maatschappelijke debat.

Aanleiding van het project ‘100% groen geteeld’ is de groeiende maatschappelijke druk, snelle krimp van het aantal beschikbare middelen, beperkte beschikbaarheid alternatieven en het gevaar van afwachten. Het doel van dit project is gewassen rendabel te telen in een integraal weerbaar teeltsysteem met groene, biologische en technologische oplossingen. Het gaat daarbij om het gehele systeem, dus inclusief klimaat, substraat en water. De sector wilt schakelen van risicobeheersing naar weerbaarheid. Dat wil ook zeggen van curatief met chemische middelen naar preventieve inzet biologische bestrijders met curatief groene middelen. In diverse teelten zijn pilots gestart met 4 onderdelen:

  1. Gewasbeschermingsplan
  2. Escalatieladder
  3. Scout protocol en
  4. Registratie

Binnen het tweede project ‘Stop the Food Fight’ willen ze de gepolariseerde discussie rondom voedselproductie veranderen in een dialoog en met geloof in vooruitgang de uitdagingen aangaan om te komen tot het nieuwe duurzame voedselverhaal. Deze communicatie is gericht op drie doelgroepen: publiek, media en politiek, primair in Nederland, maar altijd met de blik op Europa en de wereld. Tot op heden is er al veel bereikt en vinden er diepgaande dialogen plaats met invloed op het maatschappelijk debat en de politiek. Volgens Van kammen zullen wij buiten bestaande paden moeten denken om het doel te bereiken.

Artemis dankt Jelte van Kammen voor zijn positieve presentie en is verheugd op de opportunistische insteek van de Federatie Vruchtgroente Organisaties (FVO): Kijk wat wel kan !