U bent hier:

Aardbeiendag: inspiratie voor gezond marktgericht ondernemen

Na twee afwezigheid kon dit jaar de Aardbeiendag weer fysiek plaatsvinden met naar schatting 750 bezoekers. Vier thema's stonden in de focus: teelt & innovatie, markt, plantgezondheid en ondernemerschap. Daarnaast waren er veel stands waar telers informatie konden verkrijgen op uiteenlopende onderwerpen.

Binnen het blok plantgezondheid stond het onderwerp plantweerbaarheid en hoe daar te komen centraal. Aanpassing van de bemestingsgift is volgens NovaCropControl een eerste stap om weerbaarder te telen. Dit wordt bevestigd in diverse onderzoeken, met name gericht op verlaging van de hoeveelheid nitraat (zie ook: iconfinder_right_arrow_next_forward_navigation_3994400.svg?1674030231598aardbeienmagazine pagina 46-47).

Vanuit Delphy werd een actueel overzicht gegeven van de ontwikkelingen in het middelenpakket in de aarbeienteelt (zie ook: iconfinder_right_arrow_next_forward_navigation_3994400.svg?1674030231598aardbeienmagazine pagina 56-59). De overstap naar biologische of groene gewasbeschermingsmiddelen is geen keuze meer, maar noodzakelijk om aan de maatschappelijke eisen te voldoen.

Vanuit Artemis, ging directeur Helma Verberkt in op de diverse mogelijkheden van biocontrol en biostimulanten als belangrijke pijlers onder weerbaar telen in aardbei (zie ook: iconfinder_right_arrow_next_forward_navigation_3994400.svg?1674030231598aardbeienmagazine pagina 50-53). De basis voor plantweerbaarheid is zorgen voor een goede biologische buffering die zowel a-biotische stress, bv warmte en droogte, als biotische stress, ziekten en plagen, kunnen opvangen. Uitgaan van een sterk gewas in combinatie met biologie & technologie zijn de sleutels in weerbaar telen.

Lees hier het AARDBEIENMAGAZINE 2023

De Aardbeiendag werd georganiseerd door Glastuinbouw Nederland, Delphy en ZLTO.