U bent hier:

Het actuele nieuws

 • Inzicht & Invloed: Werkgroep 'Biologische bestrijders en bestuivers' binnen Artemis 🔒

  Geplaatst: 24 januari 2024
  Dertig jaar geleden is Artemis gestart met biologische bestrijders en bestuivers als belangrijkste pijler. Deze vormen nog steeds een essentieel onderdeel van Artemis, samen met gewasbeschermingsmidde
  Lees meer
 • Bevordering van nuttige organismen voor plaagbestrijding en bestuiving in open teelten

  Geplaatst: 03 oktober 2023
  Binnen het Uitvoeringsprogramma UP Gewasbescherming 2030 zijn diverse acties uitgezet om de strategische doelen te realiseren. Een van de acties, waar Artemis trekker van is, betreft: ‘Het inventarise
  Lees meer
 • Bijenrichtsnoer 🔒

  Geplaatst: 07 september 2023
  De Europese Commissie (EC) heeft de EFSA gevraagd de risicobeoordeling voor honingbijen, hommels en solitaire bijen te herzien. Deze leidraad beschrijft hoe de risicobeoordeling voor bijen van gewasbe
  Lees meer
 • Vanaf 2024: Monitoring van bestuivers 🔒

  Geplaatst: 10 mei 2023
  In de Tweede Kamer is een motie aangenomen, die het kabinet verzoekt, om vanaf 2024 jaarlijks te rapporteren over de monitoring van bestuivers, en hierbij in te zetten op de indicator bijen-, hommel-
  Lees meer
 • Aanpassing exportcertificering biologische bestuivers per 1 maart 🔒

  Geplaatst: 27 februari 2023
  Voor de uitvoer uit Nederland naar andere EU-lidstaten van levende dieren, levende producten en specifieke risicomaterialen, of invoer in Nederland van dergelijke dieren of producten vanuit andere lid
  Lees meer
 • Nieuwe voorzitter werkgroep 'biologische bestrijders & bestuivers'

  Geplaatst: 01 december 2022
  Binnen Artemis zijn diverse werkgroepen actief, waaronder ‘Wet- & regelgeving biologische bestrijders en bestuivers’. Onder aanvoering van de nieuwe voorzitter Martin Wohlfarter is deze werkgroep onla
  Lees meer
  Martin-Wohlfarter_Koppert-Biological-Systems.jpg?1669883128644
 • Dank aan Johannette Klapwijk voor haar inzet voor Artemis!

  Geplaatst: 25 november 2022
  Sinds 15 jaar is Johannette Klapwijk met veel passie voorzitter van de werkgroep Biologische bestrijders en bestuivers. Nu draagt zij deze verantwoordelijkheid over aan haar opvolger. 
  Lees meer
  Johannette-Klapwijk.png?1669817793930
 • De kracht van biologische gewasbescherming en bestuivers nader uitgelegd 🔒

  Geplaatst: 27 september 2022
  In het programma ‘Onze boerderij en nu zelf’ laat Yvonne Jaspers zien wat er allemaal komt kijken bij het runnen van een boerderij. De vele uitdagingen om te komen tot gezonde aardappelen, groenten, b
  Lees meer