U bent hier:

Het actuele nieuws

 • Seminar in de EU over de toelating en beschikbaarheid laag risico middelen 🔒

  Geplaatst: 28 september 2023
  De liberale fractie Renew Europe heeft een seminar georganiseerd dat gericht is op de toelating en beschikbaarheid van biologische en laag risico gewasbeschermingsmiddelen. Renew Europe is een fractie
  Lees meer
 • Gewasbeschermingsmonitor 🔒

  Geplaatst: 20 september 2023
  Al velen jaren is registratie van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland een verplichting voor tuinders. Voorheen werd dit gedaan via het gewasbeschermingsplan en vanaf 2015 via de gewasbeschermingsmo
  Lees meer
 • Transitie in de land- en tuinbouw wordt doorgezet 🔒

  Geplaatst: 19 september 2023
  In een Kamerbrief heeft demissionair Minister Adema toegelicht welke stappen hij de komende tijd nog zal zetten om te zorgen dat de transitie in de landbouw ondanks de demissionaire status van het kab
  Lees meer
 • Artemis ondersteunt 'versnellers' in de glastuinbouw om naar een weerbaar teeltsysteem te gaan 🔒

  Geplaatst: 31 juli 2023
  De 'voorlopers in de glastuinbouwsector' hebben Artemis en haar leden gevraagd om actief betrokken te zijn bij het strategische vraagstuk om gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van een weerbaar
  Lees meer
 • Nieuwe kennis en inzichten op het IOBC Symposium 🔒

  Geplaatst: 21 juni 2023
  Onderzoekers uit de hele wereld gaven presentaties over hun onderzoek naar nieuwe biologische mogelijkheden (biocontrol) voor het beheersen van ziekten op het symposium ‘Biocontrol needs and Challenge
  Lees meer
 • Nieuwe website van het 'Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming' 🔒

  Geplaatst: 08 juni 2023
  De website van het Uitvoeringsprogramma (UP) Toekomstvisie gewasbescherming 2030 is live. De website is bedoeld om iedereen die betrokken is bij of geïnteresseerd is in de Toekomstvisie gewasbeschermi
  Lees meer
  website-uitvoeringsprogramma-gewasbescherming.png?1686204377710
 • Artemis zet pilot-project op in gerbera 🔒

  Geplaatst: 08 juni 2023
  Tegen meeldauw in gerbera wordt door veel telers gebruik gemaakt van zwavelverdampers. De zwavelverdampers staan gemiddeld enkele uren per nacht aan. De zwavel doodt de sporen van de meeldauw schimmel
  Lees meer
 • Samen naar een circulaire Bollenstreek 🔒

  Geplaatst: 06 juni 2023
  In het project Samen naar een circulaire Bollenstreek werken ondernemers, bedrijven, lokale overheden en kennispartijen samen om bij te dragen aan een winstgevende, natuurinclusieve bollenteelt. Eerde
  Lees meer
 • Informatiebijeenkomst nieuwe verordening ‘Duurzaam gebruik Gewasbeschermingsmiddelen’ (SUR) 🔒

  Geplaatst: 12 april 2023
  Onlangs is een tweede informatiebijeenkomst georganiseerd door LNV over de EU verordening ‘Duurzaam gebruik Gewasbeschermingsmiddelen’. Deze concept verordening is in juni 2022 gepubliceerd en betreft
  Lees meer
 • Parlementaire behandeling 'gewasbescherming buiten de landbouw' 🔒

  Geplaatst: 06 april 2023
  Afgelopen jaar is tijdens de parlementaire behandeling van een voorstel tot wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden met betrekking tot het (particulier) gebruik van gewasbescherming
  Lees meer
 • 'Telers hebben alle opties nodig' 🔒

  Geplaatst: 27 maart 2023
  Onlangs verscheen een interview met Artemis directeur Helma Verberkt in 'Akkerwijzer': Een trage toelating van groen middelen, afwachtende telers, wisselende resultaten. Wat mogen wij verwachten van b
  Lees meer
  Helma-Akkerwijzer.png?1679929790660
 • De rol van Artemis in de discussie over de 'kennisinfrastructuur' 🔒

  Geplaatst: 17 maart 2023
  Begin maart heeft Minister Adema (LNV) door middel van een Kamerbrief aangekondigd, hoe “advies en verkoop van gewasbeschermingsmiddelen” in Nederland van elkaar gescheiden moeten worden. Artemis heef
  Lees meer
 • Kick-off Cropmix: Doorbraak transitie naar een duurzame akkerbouw 🔒

  Geplaatst: 13 maart 2023
  Onlangs heeft de Kick-off plaatsgevonden van het ambitieuze NWO programma ‘Cropmix’. Doel hiervan is om met heel veel partijen van akkerbouwers, natuurorganisaties, ketenpartijen, banken tot aan overh
  Lees meer
 • EU publiceert toolbox met ‘Good IPM Practices’ om minder chemische gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken 🔒

  Geplaatst: 01 maart 2023
  Het beheersen van onkruiden, ziekten, plagen is noodzakelijk om zowel de voedselzekerheid te waarborgen als om tuinders en boeren een levensvatbaar inkomen te garanderen voor hun productie.  
  Lees meer
  noun-link-1721079.png?1658995766947
 • "Kennisinfrastructuur versterken voor versnellen geïntegreerde gewasbescherming"

  Geplaatst: 23 februari 2023
  Minister Adema (LNV) wil de kennisinfrastructuur versterken om tot een versnelling te komen van de advisering over en toepassing van geïntegreerde gewasbescherming. De organisaties Agrodis, Artemis en
  Lees meer
 • Ctgb: nieuwe versie Evaluation Manual Biopesticides

  Geplaatst: 23 februari 2023
  Het Ctgb meld dat er een nieuwe versie van de Evaluation Manual (EM) Biopesticides ofwel bioprotectans is. Deze  beschrijft in detail de gegevensvereisten en risicobeoordeling voor biopesticiden. 
  Lees meer
 • Tussentijdse bevindingen in de EU op de SUR 🔒

  Geplaatst: 15 februari 2023
  Vanuit de vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Tweede Kamer zijn Thom van Campen (VVD) en mevrouw Vestering (PvdD) aangesteld als rapporteurs op het EU-voorstel verordening duur
  Lees meer
  noun-link-1721079.png?1658995766947
 • Achterbanraadpleging: Alternatieven voor Azolen 🔒

  Geplaatst: 30 januari 2023
  Ter beoordeling van een mogelijke projectdeelname, vraagt het bestuur aan alle leden, of er potentiele alternatieve voor azoolgebaseerde fungiciden in het assortiment of de pijpline zitten. 
  Lees meer
 • Kansen voor biocontrol tijdens de Grüne Woche 🔒

  Geplaatst: 26 januari 2023
  Deze week vindt de Grüne Woche plaats in Berlijn. Dit is een grote landbouwbeurs gericht op de consument. Duitsland is een belangrijk afzetland voor de Nederlandse land- en tuinbouw. Nederland exporte
  Lees meer
 • Webinar: How to promote mico-organisms & Biocontrol avoiding unnecessary regulatory hurdles? 🔒

  Geplaatst: 17 januari 2023
  Hoe kunnen micro-organismen en biocontrol bevorderd worden zonder onnodige hindernissen in de regelgeving? Deze vraag bediscussieert IBMA in een webinar.
  Lees meer
 • Algemene ledenvergadering 2022 🔒

  Geplaatst: 20 november 2022
  Op 16 november vond dit jaar de Algemene Ledenvergadering van de vereniging plaats. Na 2 jaar Corona onderbreking konden de woordvoerders van alle leden van Artemis weer in het echt bij elkaar komen. 
  Lees meer
 • Geef zelf feedback aan de EU over een drietal onderwerpen

  Geplaatst: 10 november 2022
  Er zijn verschillende initiatieven gepubliceerd of bijgewerkt op de portaalsite "Geef uw mening" van de Europese Commissie. Een aantal ervan raken direct of indirect uw bedrijfsvoering. Wij willen u a
  Lees meer
 • Geef uw mening: Lijst van dierlijke bijproducten in meststoffen en biostimulanten 🔒

  Geplaatst: 13 oktober 2022
  De consultatie van de Europese Commissie over de lijst van dierlijke bijproducten die zonder verdere officiële controles mogen worden gebruikt is sinds  26 sept jl. opengestelden loopt nog tot 24 okto
  Lees meer
 • Claims Biostimulant voor planten 🔒

  Geplaatst: 07 oktober 2022
  Sinds 16 juli 2022 is het mogelijk om biostimulanten onder Europese wet op de markt te brengen. De wet die dit mogelijk maakt is verordening (EU) 2019/1009 Fertilising Product Regulation (FPR), welke
  Lees meer
  NEN.png?1665139440656
 • Reactie Artemis op EU voorstel ‘Duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen’ SUR 🔒

  Geplaatst: 20 september 2022
  In afstemming met de Werkgroep Wet- & Regelgeving Bioprotectans binnen Artemis en de Europese koepel IBMA heeft Artemis haar reactie gegeven op het EU voorstel om de Sustainable Use of plant protectio
  Lees meer
 • Geef uw reactie: Consultatie 'SUR' ter vervanging van de richtlijn 'SUD' 🔒

  Geplaatst: 27 juli 2022
  In het verlengde van de Farm to Fork (F2F) strategie, met als ambitieuze doelstelling reductie met 50% van chemische gewasbeschermingsmiddelen in 2030, heeft de Europese Commissie op 22 juni het voors
  Lees meer
 • Toepassing van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw 🔒

  Geplaatst: 22 juli 2022
  De afgelopen periode zijn er diverse ontwikkelingen omtrent toepassing gewasbescherming buiten de landbouw. Er is een voorstel tot wetswijziging   in de maak. In juni heeft hieromtrent een debat in de
  Lees meer
 • Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen en biocontrol gepubliceerd 🔒

  Geplaatst: 23 juni 2022
  Lees meer
  Coccinella_magnifica01-2.jpg?1655982743004
 • Snelle aanpassing nationale Meststoffenwet vereist voor toepassing Biostimulanten in Nederland 🔒

  Geplaatst: 03 mei 2022
  Snelle aanpassing nationale Meststoffenwet vereist voor toepassing Biostimulanten in Nederland
  Lees meer
 • Doe mee: Artemis innoveert door participatie in onderzoek

  Geplaatst: 02 mei 2022
  Artemis en haar leden werken continu aan verdere vernieuwing van het pakket aan biologische oplossingen om bij te dragen aan weerbare teeltsystemen. Enerzijds binnen de eigen R&D-afdelingen van de led
  Lees meer
 • Product inventarisatie voor WUR-onderzoek "Akkerbouw op Zand" 🔒

  Geplaatst: 04 januari 2022
  Artemis-leden worden opgeroepen om potentiële producten op te geven voor het WUR-project 'Integrale aanpak gewasbescherming voor de akkerbouw op zand'. Heeft jouw bedrijf zo'n product? Geef het op en
  Lees meer
 • Nieuwe uitgave geeft compleet overzicht stand van zaken in micro-organismen 🔒

  Geplaatst: 08 december 2021
  Het is misschien geen boek voor onder de kerstboom. Maar leden van Artemis zullen het maar wát graag willen hebben: de uitgave ‘Microbial protectants for plant disease management’. Het boek laat een h
  Lees meer
 • Hoge opkomst tijdens de Artemis kennisdag 2021

  Geplaatst: 12 november 2021
  Op donderdag 11 november vond na één jaar pauze weer de jaarlijkse Artemis Kennisdag plaats. Dit jaar stond deze dag in het tegen van weerbare teeltsystemen in de akkerbouw en tuinbouw. 
  Lees meer
 • Toelating groene middelen: als Artemis-lid kun je het Ctgb helpen 🔒

  Geplaatst: 10 november 2021
  De toelating van groene middelen gaat nog lang niet voortvarend genoeg. Dat punt is ook in het Uitvoeringsprogramma ‘Gewasbescherming 2030’ geconstateerd. Het is vooral de regelgeving die ons in de we
  Lees meer
 • OPROEP: Doe mee met de Groene Graadmeter 2021! 🔒

  Geplaatst: 10 november 2021
  Om meer groene middelen (sneller) op de markt te kunnen brengen, moeten we kunnen aantonen dat het aanbod nu nog te klein is. Daarom participeert Artemis vanaf 2021 in de Groene Graadmeter. Alle Artem
  Lees meer
 • Algemene ledenvergadering Artemis op 24 november 2021 🔒

  Geplaatst: 08 november 2021
  Het bestuur heeft de directie van alle aangesloten leden van Artemis uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering , die dit jaar wordt gehouden op 24 november.
  Lees meer
 • Workshops voor Artemis leden ‘KPI ontwikkeling voor biodiversiteit’ 🔒

  Geplaatst: 20 oktober 2021
  Leden van Artemis zijn uitgenodigd voor de workshops ‘KPI ontwikkeling voor biodiversiteit’ in november en december. 
  Lees meer
 • Lobby Taskforce Microbial voor microbiële gewasbescherming in EU-verband

  Geplaatst: 20 oktober 2021
  Recent hebben zes bedrijven een Taskforce Microbial opgezet om gezamenlijk een sterke lobby in de EU te gaan starten. Doel: voorkomen dat bestaande microbiële gewasbeschermingsmiddelen hun toelating v
  Lees meer
 • Openstelling SABE regeling op 1 november 2021 🔒

  Geplaatst: 20 oktober 2021
  De Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe) gaat dit najaar opnieuw open. De Sabe is mede in het leven geroepen door de land- en tuinbouwsector om innovaties en kennis sneller t
  Lees meer
 • Lobby Taskforce Microbial voor microbiële gewasbescherming in EU-verband 🔒

  Geplaatst: 12 oktober 2021
  Recent hebben zes bedrijven een Taskforce Microbial [link: https://www.microbialppptaskforce.eu/] opgezet om gezamenlijk een sterke lobby in de EU te gaan starten. Doel: voorkomen dat bestaande microb
  Lees meer
 • Lobby voor biocontrol in de EU onder leiding van Frankrijk 🔒

  Geplaatst: 12 oktober 2021
  Frankrijk wil een rol als voortrekker gaan spelen bij de vergroening van de land- en tuinbouw in de EU. Daarbij moet biocontrol een belangrijke rol gaan spelen. Dat meldde de Franse IBMA-afvaardiging
  Lees meer
 • Webinar terugkijken? "Een weerbare landbouw met de biologie centraal - gaat dat lukken?" 🔒

  Geplaatst: 07 juli 2021
  "Een weerbare landbouw met de biologie centraal - gaat dat lukken?"
  Lees meer