U bent hier:

Het actuele nieuws

 • Webinar EU IPM decisions and IPMWORKS project 🔒

  Geplaatst: 01 mei 2024
  Onlangs is een interessant webinar gehouden onder leiding van Rosemary Collier (Warwick Crop Centre) over 2 lopende EU projecten: IPM Decisions en IPMWORKS. Tijdens het webinar heeft Dr. Mark Ramsden
  Lees meer
 • EU-plantdebat 🔒

  Geplaatst: 22 april 2024
  Op 6 juni 2024 vinden de verkiezingen plaats voor de leden van het Europese Parlement. Het is belangrijk om te stemmen om mee te bepalen wie de komende 5 jaar lid is van het Europese Parlement. Daarme
  Lees meer
 • Onderzoek gebruik lijm voor monitoring en beheersing van plagen 🔒

  Geplaatst: 15 april 2024
  Onlangs is een rapport gepubliceerd van een onderzoek naar het gebruik van lijm voor het monitoren en beheersen van plagen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Nat
  Lees meer
 • Input IBMA & Artemis aan het ‘strategisch dialoog’ in de EU 🔒

  Geplaatst: 08 april 2024
  Eind januari heeft de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen het startsein gegeven voor de Strategische Dialoog over de toekomst van de landbouw, een nieuw forum dat een gedeelde vi
  Lees meer
 • Veel belangstelling voor ontwikkelingen Biocontrol & Biostimulanten in Brazilië 🔒

  Geplaatst: 03 april 2024
  Er was veel belangstelling voor het webinar ‘Wat kan Nederland leren van de snelst groeiende markt voor biocontrol & biostimulanten: Brazilië’ dat Artemis in samenwerking met de Nederlandse landbouwra
  Lees meer
 • Artemis neemt deel aan EBIC Experts Forum in Brussel 🔒

  Geplaatst: 03 april 2024
  De European Biostimulants Industry Council (EBIC) is de Europese koepelorganisatie die de belangen van de biostimulantensector behartigd op Europees niveau. EBIC ondersteunt de rol van de biostimulant
  Lees meer
 • Verwacht u problemen met het verplichte ‘Gesloten Vulsysteem’? 🔒

  Geplaatst: 19 maart 2024
  Innovatie bij de gewasbeschermingsmiddelen en -techniekleveranciers heeft geleid tot de ontwikkeling van een ‘Gesloten Vulsysteem’. Verwacht u problemen voor de introductie van dit systeem? Laat het o
  Lees meer
 • Kabinet bestemt €200 miljoen uit Groeifonds voor Holomicrobioom Instituut 🔒

  Geplaatst: 18 maart 2024
  Het Nederlandse kabinet heeft €200 miljoen uit het Nationaal Groeifonds toegekend aan een publiek-privaat consortium dat onderzoek gaat doen naar ‘microbiomen’ en economisch interessante toepassingen
  Lees meer
 • Afname van middelen zet door, ook nu SUR van tafel is

  Geplaatst: 20 februari 2024
  Onlangs verscheen een interview met Artemis directeur Helma Verberkt in het Vakblad voor de Bloemisterij: "Afname van middelen zet door, ook nu SUR van tafel is'" 
  Lees meer
 • Uitnodiging: Online kennis- & inspiratiesessie 'Biodiversiteit@Lidl' 🔒

  Geplaatst: 16 februari 2024
  Leden van Artemis zijn uitgenodigd voor een online Kennis- en Inspiratiesessie Biodiversiteitsbeleid in de praktijk bij Lidl
  Lees meer
 • Mogelijkheden voor inbreng groene middelen in PPS ‘De Groene tulp’ 🔒

  Geplaatst: 10 januari 2024
  Het vervolgproject ‘De Groene Tulp’ is onlangs van start gegaan bij Vertify. Verduurzaming van de teelt van tulpen staat daarbij centraal. In het onderzoek wordt gefocussed op het ontwikkelen van kans
  Lees meer
 • Workshop NMI technische documentatie voor EU-meststoffen waaronder biostimulanten 🔒

  Geplaatst: 18 december 2023
  Onlangs is er online workshop georganiseerd door het Nutriënten Management Instituut (NMI) over de leidraad voor het opstellen van de technische documentatie voor EU-meststoffen. De resultaten van de
  Lees meer
 • Ledenbijeenkomst Artemis succesvol, speerpunten Artemis benoemd 🔒

  Geplaatst: 18 december 2023
  Jaarlijks houdt Artemis haar ALV. Dit jaar is, mede op verzoek vanuit de leden, gekozen voor een iets andere opzet. Voorafgaand aan het officiële gedeelte van de ALV is er een inhoudelijke ledenbijeen
  Lees meer
 • Nieuw Veterinair Certificaat voor import nuttige insecten (biocontrol) 🔒

  Geplaatst: 29 november 2023
  Alle importen van niet-zoogdieren, zoals nuttige geleedpotigen (uitgezonderd bijen en hommels) van buiten de EU, naar Nederland moeten voortaan volgens de NVWA worden voorzien van een 'Veterinair cert
  Lees meer
 • Webinar ‘Gesloten vulsysteem en AgroCloser’ 🔒

  Geplaatst: 24 november 2023
  Het recente Artemis-webinar, geleid door Helma Verberkt, belichtte twee cruciale ontwikkelingen, namelijk het 'Gesloten Vulsysteem' en AgroCloser, die beide bijdragen aan de verduurzaming en digitalis
  Lees meer
 • Input voor evaluatie Europese meststoffenverordening (FPR) 🔒

  Geplaatst: 10 november 2023
  DG GROW (EC) heeft een verzoek ingediend met betrekking tot de evaluatie van de Europese meststoffenverordening (EU) Fertilizing Products Regulation (FPR) FPR 2019/1009 waaronder Biostimulanten vallen
  Lees meer
 • Uitnodiging: Ledenvergadering en ALV 🔒

  Geplaatst: 03 november 2023
  Artemis nodigt alle leden uit om samen te komen voor een terugblik op de successen en vooruitgang in 2023 in een ledenbijeenkomst, met ruimte voor feedback en discussie over specifieke onderwerpen en
  Lees meer
 • Workshop 'Gesloten Vulsysteem & AgroCloser'

  Geplaatst: 03 november 2023
  Het bedrijfsleven en de overheid werken samen aan veilig en emissieloos vullen van spuitmachines. Dankzij innovatie bij leveranciers van gewasbeschermingsmiddelen en -technieken is er nu een gesloten
  Lees meer
 • Zijn heffingen op gewasbeschermingsmiddelen zinvol? 🔒

  Geplaatst: 01 november 2023
  Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheid van heffingen op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, in het kader van het
  Lees meer
 • Acties en invloed van Artemis worden zichtbaar 🔒

  Geplaatst: 13 oktober 2023
  Opmerkelijk in het commissiedebat gewasbeschermingsmiddelen (10 oktober) in de Tweede Kamer was de uitspraak van demissionair minister Adema, dat er weinig alternatieven worden aangeboden door het bed
  Lees meer
 • ’Biostimulanten dragen bij aan weerbaarheid van planten‘ aldus demissionair minister Adema 🔒

  Geplaatst: 10 oktober 2023
  Tweede Kamer lid Bisschop (SGP) heeft vragen gesteld over de inzet van biostimulanten. Demissionair minister Adema benoemd in zijn reactie daarop voor het eerst duidelijk de bijdrage van Biostimulante
  Lees meer
 • Consultatie beleid vergelijkende evaluatie gewasbeschermingsmiddelen 🔒

  Geplaatst: 02 oktober 2023
  Het Ctgb is van plan om de werkwijze voor de vergelijkende evaluatie (comparative assessment) voor gewasbeschermingsmiddelen te wijzigen. De gewijzigde werkwijze zal worden vastgelegd in een beleidsre
  Lees meer
 • Seminar in de EU over de toelating en beschikbaarheid laag risico middelen 🔒

  Geplaatst: 28 september 2023
  De liberale fractie Renew Europe heeft een seminar georganiseerd dat gericht is op de toelating en beschikbaarheid van biologische en laag risico gewasbeschermingsmiddelen. Renew Europe is een fractie
  Lees meer
 • Gewasbeschermingsmonitor 🔒

  Geplaatst: 20 september 2023
  Al velen jaren is registratie van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland een verplichting voor tuinders. Voorheen werd dit gedaan via het gewasbeschermingsplan en vanaf 2015 via de gewasbeschermingsmo
  Lees meer
 • Transitie in de land- en tuinbouw wordt doorgezet 🔒

  Geplaatst: 19 september 2023
  In een Kamerbrief heeft demissionair Minister Adema toegelicht welke stappen hij de komende tijd nog zal zetten om te zorgen dat de transitie in de landbouw ondanks de demissionaire status van het kab
  Lees meer
 • Artemis ondersteunt 'versnellers' in de glastuinbouw om naar een weerbaar teeltsysteem te gaan 🔒

  Geplaatst: 31 juli 2023
  De 'voorlopers in de glastuinbouwsector' hebben Artemis en haar leden gevraagd om actief betrokken te zijn bij het strategische vraagstuk om gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van een weerbaar
  Lees meer
 • Nieuwe kennis en inzichten op het IOBC Symposium 🔒

  Geplaatst: 21 juni 2023
  Onderzoekers uit de hele wereld gaven presentaties over hun onderzoek naar nieuwe biologische mogelijkheden (biocontrol) voor het beheersen van ziekten op het symposium ‘Biocontrol needs and Challenge
  Lees meer
 • Nieuwe website van het 'Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming' 🔒

  Geplaatst: 08 juni 2023
  De website van het Uitvoeringsprogramma (UP) Toekomstvisie gewasbescherming 2030 is live. De website is bedoeld om iedereen die betrokken is bij of geïnteresseerd is in de Toekomstvisie gewasbeschermi
  Lees meer
  website-uitvoeringsprogramma-gewasbescherming.png?1686204377710
 • Artemis zet pilot-project op in gerbera 🔒

  Geplaatst: 08 juni 2023
  Tegen meeldauw in gerbera wordt door veel telers gebruik gemaakt van zwavelverdampers. De zwavelverdampers staan gemiddeld enkele uren per nacht aan. De zwavel doodt de sporen van de meeldauw schimmel
  Lees meer
 • Samen naar een circulaire Bollenstreek 🔒

  Geplaatst: 06 juni 2023
  In het project Samen naar een circulaire Bollenstreek werken ondernemers, bedrijven, lokale overheden en kennispartijen samen om bij te dragen aan een winstgevende, natuurinclusieve bollenteelt. Eerde
  Lees meer
 • Informatiebijeenkomst nieuwe verordening ‘Duurzaam gebruik Gewasbeschermingsmiddelen’ (SUR) 🔒

  Geplaatst: 12 april 2023
  Onlangs is een tweede informatiebijeenkomst georganiseerd door LNV over de EU verordening ‘Duurzaam gebruik Gewasbeschermingsmiddelen’. Deze concept verordening is in juni 2022 gepubliceerd en betreft
  Lees meer
 • Parlementaire behandeling 'gewasbescherming buiten de landbouw' 🔒

  Geplaatst: 06 april 2023
  Afgelopen jaar is tijdens de parlementaire behandeling van een voorstel tot wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden met betrekking tot het (particulier) gebruik van gewasbescherming
  Lees meer
 • 'Telers hebben alle opties nodig' 🔒

  Geplaatst: 27 maart 2023
  Onlangs verscheen een interview met Artemis directeur Helma Verberkt in 'Akkerwijzer': Een trage toelating van groen middelen, afwachtende telers, wisselende resultaten. Wat mogen wij verwachten van b
  Lees meer
  Helma-Akkerwijzer.png?1679929790660
 • De rol van Artemis in de discussie over de 'kennisinfrastructuur' 🔒

  Geplaatst: 17 maart 2023
  Begin maart heeft Minister Adema (LNV) door middel van een Kamerbrief aangekondigd, hoe “advies en verkoop van gewasbeschermingsmiddelen” in Nederland van elkaar gescheiden moeten worden. Artemis heef
  Lees meer
 • Kick-off Cropmix: Doorbraak transitie naar een duurzame akkerbouw 🔒

  Geplaatst: 13 maart 2023
  Onlangs heeft de Kick-off plaatsgevonden van het ambitieuze NWO programma ‘Cropmix’. Doel hiervan is om met heel veel partijen van akkerbouwers, natuurorganisaties, ketenpartijen, banken tot aan overh
  Lees meer
 • EU publiceert toolbox met ‘Good IPM Practices’ om minder chemische gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken 🔒

  Geplaatst: 01 maart 2023
  Het beheersen van onkruiden, ziekten, plagen is noodzakelijk om zowel de voedselzekerheid te waarborgen als om tuinders en boeren een levensvatbaar inkomen te garanderen voor hun productie.  
  Lees meer
  noun-link-1721079.png?1658995766947
 • "Kennisinfrastructuur versterken voor versnellen geïntegreerde gewasbescherming"

  Geplaatst: 23 februari 2023
  Minister Adema (LNV) wil de kennisinfrastructuur versterken om tot een versnelling te komen van de advisering over en toepassing van geïntegreerde gewasbescherming. De organisaties Agrodis, Artemis en
  Lees meer
 • Ctgb: nieuwe versie Evaluation Manual Biopesticides

  Geplaatst: 23 februari 2023
  Het Ctgb meld dat er een nieuwe versie van de Evaluation Manual (EM) Biopesticides ofwel bioprotectans is. Deze  beschrijft in detail de gegevensvereisten en risicobeoordeling voor biopesticiden. 
  Lees meer
 • Tussentijdse bevindingen in de EU op de SUR 🔒

  Geplaatst: 15 februari 2023
  Vanuit de vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Tweede Kamer zijn Thom van Campen (VVD) en mevrouw Vestering (PvdD) aangesteld als rapporteurs op het EU-voorstel verordening duur
  Lees meer
  noun-link-1721079.png?1658995766947
 • Achterbanraadpleging: Alternatieven voor Azolen 🔒

  Geplaatst: 30 januari 2023
  Ter beoordeling van een mogelijke projectdeelname, vraagt het bestuur aan alle leden, of er potentiele alternatieve voor azoolgebaseerde fungiciden in het assortiment of de pijpline zitten. 
  Lees meer
 • Kansen voor biocontrol tijdens de Grüne Woche 🔒

  Geplaatst: 26 januari 2023
  Deze week vindt de Grüne Woche plaats in Berlijn. Dit is een grote landbouwbeurs gericht op de consument. Duitsland is een belangrijk afzetland voor de Nederlandse land- en tuinbouw. Nederland exporte
  Lees meer
 • Webinar: How to promote mico-organisms & Biocontrol avoiding unnecessary regulatory hurdles? 🔒

  Geplaatst: 17 januari 2023
  Hoe kunnen micro-organismen en biocontrol bevorderd worden zonder onnodige hindernissen in de regelgeving? Deze vraag bediscussieert IBMA in een webinar.
  Lees meer
 • Algemene ledenvergadering 2022 🔒

  Geplaatst: 20 november 2022
  Op 16 november vond dit jaar de Algemene Ledenvergadering van de vereniging plaats. Na 2 jaar Corona onderbreking konden de woordvoerders van alle leden van Artemis weer in het echt bij elkaar komen. 
  Lees meer
 • Geef zelf feedback aan de EU over een drietal onderwerpen

  Geplaatst: 10 november 2022
  Er zijn verschillende initiatieven gepubliceerd of bijgewerkt op de portaalsite "Geef uw mening" van de Europese Commissie. Een aantal ervan raken direct of indirect uw bedrijfsvoering. Wij willen u a
  Lees meer
 • Geef uw mening: Lijst van dierlijke bijproducten in meststoffen en biostimulanten 🔒

  Geplaatst: 13 oktober 2022
  De consultatie van de Europese Commissie over de lijst van dierlijke bijproducten die zonder verdere officiële controles mogen worden gebruikt is sinds  26 sept jl. opengestelden loopt nog tot 24 okto
  Lees meer
 • Claims Biostimulant voor planten 🔒

  Geplaatst: 07 oktober 2022
  Sinds 16 juli 2022 is het mogelijk om biostimulanten onder Europese wet op de markt te brengen. De wet die dit mogelijk maakt is verordening (EU) 2019/1009 Fertilising Product Regulation (FPR), welke
  Lees meer
  NEN.png?1665139440656
 • Reactie Artemis op EU voorstel ‘Duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen’ SUR 🔒

  Geplaatst: 20 september 2022
  In afstemming met de Werkgroep Wet- & Regelgeving Bioprotectans binnen Artemis en de Europese koepel IBMA heeft Artemis haar reactie gegeven op het EU voorstel om de Sustainable Use of plant protectio
  Lees meer
 • Geef uw reactie: Consultatie 'SUR' ter vervanging van de richtlijn 'SUD' 🔒

  Geplaatst: 27 juli 2022
  In het verlengde van de Farm to Fork (F2F) strategie, met als ambitieuze doelstelling reductie met 50% van chemische gewasbeschermingsmiddelen in 2030, heeft de Europese Commissie op 22 juni het voors
  Lees meer
 • Toepassing van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw 🔒

  Geplaatst: 22 juli 2022
  De afgelopen periode zijn er diverse ontwikkelingen omtrent toepassing gewasbescherming buiten de landbouw. Er is een voorstel tot wetswijziging   in de maak. In juni heeft hieromtrent een debat in de
  Lees meer
 • Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen en biocontrol gepubliceerd 🔒

  Geplaatst: 23 juni 2022
  Lees meer
  Coccinella_magnifica01-2.jpg?1655982743004
 • Snelle aanpassing nationale Meststoffenwet vereist voor toepassing Biostimulanten in Nederland 🔒

  Geplaatst: 03 mei 2022
  Snelle aanpassing nationale Meststoffenwet vereist voor toepassing Biostimulanten in Nederland
  Lees meer
 • Doe mee: Artemis innoveert door participatie in onderzoek

  Geplaatst: 02 mei 2022
  Artemis en haar leden werken continu aan verdere vernieuwing van het pakket aan biologische oplossingen om bij te dragen aan weerbare teeltsystemen. Enerzijds binnen de eigen R&D-afdelingen van de led
  Lees meer
 • Product inventarisatie voor WUR-onderzoek "Akkerbouw op Zand" 🔒

  Geplaatst: 04 januari 2022
  Artemis-leden worden opgeroepen om potentiële producten op te geven voor het WUR-project 'Integrale aanpak gewasbescherming voor de akkerbouw op zand'. Heeft jouw bedrijf zo'n product? Geef het op en
  Lees meer
 • Nieuwe uitgave geeft compleet overzicht stand van zaken in micro-organismen 🔒

  Geplaatst: 08 december 2021
  Het is misschien geen boek voor onder de kerstboom. Maar leden van Artemis zullen het maar wát graag willen hebben: de uitgave ‘Microbial protectants for plant disease management’. Het boek laat een h
  Lees meer
 • Hoge opkomst tijdens de Artemis kennisdag 2021

  Geplaatst: 12 november 2021
  Op donderdag 11 november vond na één jaar pauze weer de jaarlijkse Artemis Kennisdag plaats. Dit jaar stond deze dag in het tegen van weerbare teeltsystemen in de akkerbouw en tuinbouw. 
  Lees meer
 • Toelating groene middelen: als Artemis-lid kun je het Ctgb helpen 🔒

  Geplaatst: 10 november 2021
  De toelating van groene middelen gaat nog lang niet voortvarend genoeg. Dat punt is ook in het Uitvoeringsprogramma ‘Gewasbescherming 2030’ geconstateerd. Het is vooral de regelgeving die ons in de we
  Lees meer
 • OPROEP: Doe mee met de Groene Graadmeter 2021! 🔒

  Geplaatst: 10 november 2021
  Om meer groene middelen (sneller) op de markt te kunnen brengen, moeten we kunnen aantonen dat het aanbod nu nog te klein is. Daarom participeert Artemis vanaf 2021 in de Groene Graadmeter. Alle Artem
  Lees meer
 • Algemene ledenvergadering Artemis op 24 november 2021 🔒

  Geplaatst: 08 november 2021
  Het bestuur heeft de directie van alle aangesloten leden van Artemis uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering , die dit jaar wordt gehouden op 24 november.
  Lees meer
 • Workshops voor Artemis leden ‘KPI ontwikkeling voor biodiversiteit’ 🔒

  Geplaatst: 20 oktober 2021
  Leden van Artemis zijn uitgenodigd voor de workshops ‘KPI ontwikkeling voor biodiversiteit’ in november en december. 
  Lees meer
 • Lobby Taskforce Microbial voor microbiële gewasbescherming in EU-verband

  Geplaatst: 20 oktober 2021
  Recent hebben zes bedrijven een Taskforce Microbial opgezet om gezamenlijk een sterke lobby in de EU te gaan starten. Doel: voorkomen dat bestaande microbiële gewasbeschermingsmiddelen hun toelating v
  Lees meer
 • Openstelling SABE regeling op 1 november 2021 🔒

  Geplaatst: 20 oktober 2021
  De Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe) gaat dit najaar opnieuw open. De Sabe is mede in het leven geroepen door de land- en tuinbouwsector om innovaties en kennis sneller t
  Lees meer
 • Lobby Taskforce Microbial voor microbiële gewasbescherming in EU-verband 🔒

  Geplaatst: 12 oktober 2021
  Recent hebben zes bedrijven een Taskforce Microbial [link: https://www.microbialppptaskforce.eu/] opgezet om gezamenlijk een sterke lobby in de EU te gaan starten. Doel: voorkomen dat bestaande microb
  Lees meer
 • Lobby voor biocontrol in de EU onder leiding van Frankrijk 🔒

  Geplaatst: 12 oktober 2021
  Frankrijk wil een rol als voortrekker gaan spelen bij de vergroening van de land- en tuinbouw in de EU. Daarbij moet biocontrol een belangrijke rol gaan spelen. Dat meldde de Franse IBMA-afvaardiging
  Lees meer
 • Webinar terugkijken? "Een weerbare landbouw met de biologie centraal - gaat dat lukken?" 🔒

  Geplaatst: 07 juli 2021
  "Een weerbare landbouw met de biologie centraal - gaat dat lukken?"
  Lees meer