U bent hier:

Het actuele nieuws

 • Inventarisatie nieuwe mogelijkheden tegen Fusarium in Gerbera 🔒

  Geplaatst: 05 maart 2024
  Artemis voert verschillende pilots uit om weerbare gewassen te ontwikkelen, waarbij nieuwe mogelijkheden en inzichten uit de praktijk worden toegepast. In de sierteeltpilot gerbera is het afgelopen ja
  Lees meer
 • Inzicht & Invloed: Werkgroep 'Biologische bestrijders en bestuivers' binnen Artemis 🔒

  Geplaatst: 24 januari 2024
  Dertig jaar geleden is Artemis gestart met biologische bestrijders en bestuivers als belangrijkste pijler. Deze vormen nog steeds een essentieel onderdeel van Artemis, samen met gewasbeschermingsmidde
  Lees meer
 • Bevordering van nuttige organismen voor plaagbestrijding en bestuiving in open teelten

  Geplaatst: 03 oktober 2023
  Binnen het Uitvoeringsprogramma UP Gewasbescherming 2030 zijn diverse acties uitgezet om de strategische doelen te realiseren. Een van de acties, waar Artemis trekker van is, betreft: ‘Het inventarise
  Lees meer
 • Impactanalyse voorstel Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen 🔒

  Geplaatst: 05 juli 2023
  Minister Adema heeft een impact assessment laten uitvoeren naar de financiële en administratieve gevolgen van het EU commissievoorstel 'Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen' (SUR) va
  Lees meer
 • Symposium 'Natuur-inclusieve Tuinbouw' - telers aan het woord

  Geplaatst: 30 juni 2023
  Het succesvolle symposium van Greenport West-Holland stond afgelopen week volledig in het teken van samenwerken met de natuur. Onder leiding van de dagvoorzitter Helma Verberkt, directeur van Artemis,
  Lees meer
 • Artemis zet pilot-project op in gerbera 🔒

  Geplaatst: 08 juni 2023
  Tegen meeldauw in gerbera wordt door veel telers gebruik gemaakt van zwavelverdampers. De zwavelverdampers staan gemiddeld enkele uren per nacht aan. De zwavel doodt de sporen van de meeldauw schimmel
  Lees meer
 • Vier pijlers voor de transitie naar duurzame teelten

  Geplaatst: 06 april 2023
  “De plantaardige sectoren onderschrijven de ambitie om hun teelten maximaal te verduurzamen – in lijn met de Europese regelgeving. Voor de plantaardige sectoren is het streven om zowel rendabel verse
  Lees meer
 • Compendium voor de leefomgeving: Indicator Biologische bestrijding van plagen in de glastuinbouw 2012-2020

  Geplaatst: 23 januari 2023
  In 2020 zijn plaaginsecten en spintmijten in negen glastuinbouwgewassen op 95 procent van het areaal op biologische wijze bestreden, door bijvoorbeeld sluipwespen of roofmijten.
  Lees meer
 • 'Vroegtijdig signalen opvangen van bedreigde planten'

  Geplaatst: 06 december 2022
  Op de kennisdag van Artemis heeft Kirsten Leiss (WUR) een interessante presentatie gegeven over nieuwe sensortechnieken om ziekten en plagen te detecteren. Hierbij het artikel uit Nieuwe Oogst van Hai
  Lees meer
  20221203---kennisdag---nieuwe-oogst-.png?1670335986389
 • Nieuwe voorzitter werkgroep 'biologische bestrijders & bestuivers'

  Geplaatst: 01 december 2022
  Binnen Artemis zijn diverse werkgroepen actief, waaronder ‘Wet- & regelgeving biologische bestrijders en bestuivers’. Onder aanvoering van de nieuwe voorzitter Martin Wohlfarter is deze werkgroep onla
  Lees meer
  Martin-Wohlfarter_Koppert-Biological-Systems.jpg?1669883128644
 • 'Een totaalpakket voor een gezonde teelt'

  Geplaatst: 01 december 2022
  De directeur van Agrodis, Conno de Ruijter, spreekt in een interview over toeleveranciers in de Nederlandse land- en tuinbouwsector en de rol van Integrated Crop Management.
  Lees meer
  lees hier het artikel
 • Dank aan Johannette Klapwijk voor haar inzet voor Artemis!

  Geplaatst: 25 november 2022
  Sinds 15 jaar is Johannette Klapwijk met veel passie voorzitter van de werkgroep Biologische bestrijders en bestuivers. Nu draagt zij deze verantwoordelijkheid over aan haar opvolger. 
  Lees meer
  Johannette-Klapwijk.png?1669817793930
 • Nieuwe regels voor Micro-organismen

  Geplaatst: 19 oktober 2022
  De Europese Commissie heeft vier uitvoeringsverordeningen aangenomen tot wijziging van de huidige voorschriften voor micro-organismen. De nieuwe voorschriften weerspiegelen de laatste wetenschappelijk
  Lees meer
 • De kracht van biologische gewasbescherming en bestuivers nader uitgelegd 🔒

  Geplaatst: 27 september 2022
  In het programma ‘Onze boerderij en nu zelf’ laat Yvonne Jaspers zien wat er allemaal komt kijken bij het runnen van een boerderij. De vele uitdagingen om te komen tot gezonde aardappelen, groenten, b
  Lees meer
 • CBS: Biologische bestrijding op 95% areaal glastuinbouwgewassen

  Geplaatst: 19 juli 2022
  Deze week zijn door het CBS voorlopige gegevens bekend gemaakt van de 4-jaarlijkse enquête over biologische gewasbescherming. Daaruit blijkt dat in 2020 plaaginsecten en spintmijten in de negen onderz
  Lees meer
 • Doe mee: Artemis innoveert door participatie in onderzoek

  Geplaatst: 02 mei 2022
  Artemis en haar leden werken continu aan verdere vernieuwing van het pakket aan biologische oplossingen om bij te dragen aan weerbare teeltsystemen. Enerzijds binnen de eigen R&D-afdelingen van de led
  Lees meer
 • LTO webinar bladluisbestrijding 🔒

  Geplaatst: 09 juli 2020
  Tijdens het webinar werd aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
  Lees meer