U bent hier:

Het actuele nieuws

 • Innovatiemissie naar Brazilië "Bio-inputs ter verduurzaming landbouw'

  Geplaatst: 20 mei 2024
  OPROEP: Bent u een ondernemer of onderzoeker en werkt u aan innovaties op het gebied van biologische gewasbescherming, biostimulanten of de productie of toepassing daarvan? Wilt u graag samenwerken me
  Lees meer
 • Subsidiemogelijkheden voor Onderzoeks- en Communicatie projecten Topsectoren

  Geplaatst: 02 april 2024
  Als Artemis investeren wij jaarlijks in een aantal onderzoeks- en communicatieprojecten die grote impact hebben op de omschakeling naar weerbare teelten met biologie als basis. Veelal betreft dit same
  Lees meer
 • Verwacht u problemen met het verplichte ‘Gesloten Vulsysteem’? 🔒

  Geplaatst: 19 maart 2024
  Innovatie bij de gewasbeschermingsmiddelen en -techniekleveranciers heeft geleid tot de ontwikkeling van een ‘Gesloten Vulsysteem’. Verwacht u problemen voor de introductie van dit systeem? Laat het o
  Lees meer
 • Inventarisatie nieuwe mogelijkheden tegen Fusarium in Gerbera 🔒

  Geplaatst: 05 maart 2024
  Artemis voert verschillende pilots uit om weerbare gewassen te ontwikkelen, waarbij nieuwe mogelijkheden en inzichten uit de praktijk worden toegepast. In de sierteeltpilot gerbera is het afgelopen ja
  Lees meer
 • Mogelijkheden voor inbreng groene middelen in PPS ‘De Groene tulp’ 🔒

  Geplaatst: 10 januari 2024
  Het vervolgproject ‘De Groene Tulp’ is onlangs van start gegaan bij Vertify. Verduurzaming van de teelt van tulpen staat daarbij centraal. In het onderzoek wordt gefocussed op het ontwikkelen van kans
  Lees meer
 • Herinnering: Feedback Concept 'Verduurzamingsloket voor Gewasbeschermingsmiddelen.'

  Geplaatst: 02 november 2023
  Graag vragen we opnieuw uw aandacht voor de concept-beleidsregel van het Ctgb voor de criteria verduurzamingsloket gewasbeschermingsmiddelen.
  Lees meer
 • Consultatie beleid vergelijkende evaluatie gewasbeschermingsmiddelen 🔒

  Geplaatst: 02 oktober 2023
  Het Ctgb is van plan om de werkwijze voor de vergelijkende evaluatie (comparative assessment) voor gewasbeschermingsmiddelen te wijzigen. De gewijzigde werkwijze zal worden vastgelegd in een beleidsre
  Lees meer
 • Artemis ondersteunt 'versnellers' in de glastuinbouw om naar een weerbaar teeltsysteem te gaan 🔒

  Geplaatst: 31 juli 2023
  De 'voorlopers in de glastuinbouwsector' hebben Artemis en haar leden gevraagd om actief betrokken te zijn bij het strategische vraagstuk om gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van een weerbaar
  Lees meer
 • Tot 23 aug: Raadpleging over de herziening van de lijst van producten en stoffen voor biologische productie 🔒

  Geplaatst: 31 juli 2023
  Met regelmaat wordt de lijst van producten en stoffen die toegestaan zijn in biologische productie herzien om te voldoen aan de geldende wettelijke vereisten. Momenteel is er een openbare consultatie
  Lees meer
 • Reminder deadline 'Commentaarronde Biostimulanten' 24 juli 🔒

  Geplaatst: 12 juli 2023
  Een vriendelijke herinnering voor alle Artemis-leden: Je hebt nog enkele dagen de tijd om te reageren op 'Deel 3' van de publieke commentaarronde Biostimulanten voor de Nederlandse normcommissie Biost
  Lees meer
 • Publieke commentaarronde normen Biostimulanten 'deel 3' beschikbaar! 🔒

  Geplaatst: 24 mei 2023
  Per direct is deel 3 (tevens het laatste deel) van de publieke commentaarronde voor biostimulanten opengesteld. Dit laatste deel betreft 3 normen, die een aanvulling zijn op de eerder gecommuniceerde
  Lees meer
 • Publieke commentaarronde 'normen Biostimulanten' (update) 🔒

  Geplaatst: 13 april 2023
  Momenteel is er een publieke commentaarronde voor 'normen voor biostimulanten', zoals deze opgenomen zijn in de nieuwe EU-verordening Fertilizer Product Regulation 2019/1009 (FPR). Je kunt tot 15 mei
  Lees meer
 • Oproep: Heb je ideeën voor een 'PPS' of 'KOM 'project?

  Geplaatst: 12 april 2023
  Artemis investeert jaarlijks in een aantal projecten die grote impact hebben op de omschakeling naar weerbare teelten met biologie als basis. Veelal betreft dit samenwerkingsprojecten in de vorm van P
  Lees meer
 • Reactie op Kamerbrief en de inbreng van Artemis 🔒

  Geplaatst: 17 maart 2023
  Artemis is zeer benieuwd, hoe de leden de discussie over de geplande scheiding tussen verkoop en advies gewasbeschermingsmiddelen zien. En welke aanbevelingen er zijn, voor de verdere inbreng van Arte
  Lees meer
 • Achterbanraadpleging: Alternatieven voor Azolen 🔒

  Geplaatst: 30 januari 2023
  Ter beoordeling van een mogelijke projectdeelname, vraagt het bestuur aan alle leden, of er potentiele alternatieve voor azoolgebaseerde fungiciden in het assortiment of de pijpline zitten. 
  Lees meer
 • Geef zelf feedback aan de EU over een drietal onderwerpen

  Geplaatst: 10 november 2022
  Er zijn verschillende initiatieven gepubliceerd of bijgewerkt op de portaalsite "Geef uw mening" van de Europese Commissie. Een aantal ervan raken direct of indirect uw bedrijfsvoering. Wij willen u a
  Lees meer
 • Geef uw mening: Lijst van dierlijke bijproducten in meststoffen en biostimulanten 🔒

  Geplaatst: 13 oktober 2022
  De consultatie van de Europese Commissie over de lijst van dierlijke bijproducten die zonder verdere officiële controles mogen worden gebruikt is sinds  26 sept jl. opengestelden loopt nog tot 24 okto
  Lees meer
 • Geef uw reactie: Consultatie 'SUR' ter vervanging van de richtlijn 'SUD' 🔒

  Geplaatst: 27 juli 2022
  In het verlengde van de Farm to Fork (F2F) strategie, met als ambitieuze doelstelling reductie met 50% van chemische gewasbeschermingsmiddelen in 2030, heeft de Europese Commissie op 22 juni het voors
  Lees meer
 • 'Biostimulanten' - Diverse Europese consultaties (eerste deadline = 20 juli 2022) 🔒

  Geplaatst: 29 juni 2022
  Beste leden, Hierbij willen wij u attenderen op een drietal mogelijkheden om uw reactie te geven aangaande Europese wetgeving en de nieuwe meststoffen verordening(EU) 2019/1009 waaronder ook de biosti
  Lees meer
  IMG_6370.jpg?1656503302966
 • Inventarisatie pilot systeemaanpak Sierteelt 🔒

  Geplaatst: 08 juni 2022
  De pilot systeemaanpak met biologische buffering is ook van start in de sierteelt. Daarom vragen we jullie om perspectiefvolle mogelijkheden aan te dragen voor de knelpunten meeldauw en botrytis in de
  Lees meer
 • OPROEP: Groene middelen die de uienvlieg bestrijden? 🔒

  Geplaatst: 17 mei 2022
  Lees meer
 • Doe mee: Artemis innoveert door participatie in onderzoek

  Geplaatst: 02 mei 2022
  Artemis en haar leden werken continu aan verdere vernieuwing van het pakket aan biologische oplossingen om bij te dragen aan weerbare teeltsystemen. Enerzijds binnen de eigen R&D-afdelingen van de led
  Lees meer
 • Product inventarisatie voor WUR-onderzoek "Akkerbouw op Zand" 🔒

  Geplaatst: 04 januari 2022
  Artemis-leden worden opgeroepen om potentiële producten op te geven voor het WUR-project 'Integrale aanpak gewasbescherming voor de akkerbouw op zand'. Heeft jouw bedrijf zo'n product? Geef het op en
  Lees meer
 • OPROEP: Doe mee met de Groene Graadmeter 2021! 🔒

  Geplaatst: 10 november 2021
  Om meer groene middelen (sneller) op de markt te kunnen brengen, moeten we kunnen aantonen dat het aanbod nu nog te klein is. Daarom participeert Artemis vanaf 2021 in de Groene Graadmeter. Alle Artem
  Lees meer
 • Doet Nederland nog mee in Biocontrol?!

  Geplaatst: 05 januari 2021
  Meer acceptatie van Biocontrol heeft ook te maken met meer bekendheid creëren. Succesvolle cases kunnen de weg plaveien voor een bredere inzet van middelen met een natuurlijke oorsprong. Die voorbeeld
  Lees meer
 • Uw mening: Is er behoefte dan wel interesse in uniforme etiketinstructies voor biostimulanten? 🔒

  Geplaatst: 17 december 2020
  Het bestuur van de MMD overweegt om een opdracht uit te zetten bij het Nutriënten Management Instituut en instructies te laten opstellen voor het inrichten van etiketten van de productfunctiecategorie
  Lees meer
 • Uw producten in praktijkproeven akkerbouw? 🔒

  Geplaatst: 17 december 2020
  Wageningen UR voert twee grote systeemproeven uit, één in Lelystand (Boerderij voor de Toekomst voor klei/zavel) en in Vredepeel (Akkerbouw op Zand). De systeemproef in Lelystad wordt door de overheid
  Lees meer
 • OPROEP: Deel je successen! 🔒

  Geplaatst: 28 september 2020
  Deel jouw succes met ons en anderen! Positieve resultaten zijn ook interessant voor media. Niet alleen op onze eigen website. Vakbladen voorop, maar ‘groot nieuws’ kan ook de aandacht trekken van de l
  Lees meer
 • OPROEP: Bedrijfsprofiel al ingeleverd? 🔒

  Geplaatst: 28 september 2020
  In de vakantietijd zou dat verzoek weleens in de vergeethoek kunnen zijn geraakt. Vandaar nogmaals deze oproep. Je wilt toch zichtbaar zijn? Neem een kijkje op de pagina Onze Leden
  Lees meer