U bent hier:

Het actuele nieuws

 • Seminar in de EU over de toelating en beschikbaarheid laag risico middelen 🔒

  Geplaatst: 28 september 2023
  De liberale fractie Renew Europe heeft een seminar georganiseerd dat gericht is op de toelating en beschikbaarheid van biologische en laag risico gewasbeschermingsmiddelen. Renew Europe is een fractie
  Lees meer
 • Dit betekent de miljoenennota voor gewasbescherming

  Geplaatst: 20 september 2023
  Op Prinsjesdag, zoals gebruikelijk, is de miljoenennota gepresenteerd, zelfs nu er een demissionair kabinet is. Vanuit het Ministerie van Landbouw wordt benadrukt dat zij samen met de sector blijven w
  Lees meer
 • Transitie in de land- en tuinbouw wordt doorgezet 🔒

  Geplaatst: 19 september 2023
  In een Kamerbrief heeft demissionair Minister Adema toegelicht welke stappen hij de komende tijd nog zal zetten om te zorgen dat de transitie in de landbouw ondanks de demissionaire status van het kab
  Lees meer
 • Position Paper Artemis aan politieke partijen aangeboden

  Geplaatst: 06 september 2023
  In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen heeft Artemis een Position Paper opgesteld om onze standpunten helder te presenteren en een oproep te doen aan de nieuwe regering.
  Lees meer
 • Gezamenlijk verkiezingsmanifest tuinbouwsector aan politieke partijen verstuurd

  Geplaatst: 31 juli 2023
  Artemis heeft samen met de diverse tuinbouwsectoren een breed afgestemd verkiezingsmanifest ondertekend en verstuurd naar alle politieke partijen.
  Lees meer
 • Natuurherstelwet: Controverses, Compromissen en Ongoing Onderhandelingen

  Geplaatst: 17 juli 2023
  Tijdens de plenaire zitting van het Europees Parlement in Straatsburg is de fel omstreden Natuurherstelwet van Frans Timmermans nipt door de leden van het Europees Parlement goedgekeurd.
  Lees meer
 • Impactanalyse voorstel Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen 🔒

  Geplaatst: 05 juli 2023
  Minister Adema heeft een impact assessment laten uitvoeren naar de financiële en administratieve gevolgen van het EU commissievoorstel 'Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen' (SUR) va
  Lees meer
 • “Het proces om te komen tot een landbouwakkoord te komen eindigt nu”

  Geplaatst: 21 juni 2023
  Nadat LTO heeft besloten om uit het landbouw akkoord te stappen, kwamen zowel LTO als Minister Adama met een reactie.
  Lees meer
 • Het perspectief van biologische landbouw 🔒

  Geplaatst: 05 juni 2023
  Middels een brief heeft minister Adema de Tweede Kamer het rapport ‘Het perspectief van biologische landbouw’ aangeboden.
  Lees meer
 • Werkbezoek Stichting Natuur en Milieu aan Artemis

  Geplaatst: 01 juni 2023
  Onlangs hebben Rob van Tilburg, directeur van Stichting Natuur & Milieu (SN&M), en Berthe Brouwer, Programmaleider duurzame landbouw SN&M, een werkbezoek gebracht aan Artemis.
  Lees meer
 • Vier pijlers voor de transitie naar duurzame teelten

  Geplaatst: 06 april 2023
  “De plantaardige sectoren onderschrijven de ambitie om hun teelten maximaal te verduurzamen – in lijn met de Europese regelgeving. Voor de plantaardige sectoren is het streven om zowel rendabel verse
  Lees meer
 • Aandringen op sturing milieu impact in de 'SUR' 🔒

  Geplaatst: 30 maart 2023
  De minister geeft in zijn recente reactie aan de Tweede Kamer  aan, dat de aanvullende impactanalyse van het EC voorstel ‘Duurzaam gebruik Gewasbeschermingsmiddelen’ (SUR) niet tot vertraging mag leid
  Lees meer
 • Goede intenties, maar geen doorbraak in gewasbeschermings-beleid 🔒

  Geplaatst: 30 maart 2023
  Het thema gewasbescherming blijft actueel in de Tweede Kamer. Vanuit de fracties van VVD, D66, CDA, SP, GroenLinks en PvdA, PvdD, ChristenUnie, SGP en BBB zijn schriftelijke vragen gesteld aan ministe
  Lees meer
 • Reactie op Kamerbrief en de inbreng van Artemis 🔒

  Geplaatst: 17 maart 2023
  Artemis is zeer benieuwd, hoe de leden de discussie over de geplande scheiding tussen verkoop en advies gewasbeschermingsmiddelen zien. En welke aanbevelingen er zijn, voor de verdere inbreng van Arte
  Lees meer
 • De rol van Artemis in de discussie over de 'kennisinfrastructuur' 🔒

  Geplaatst: 17 maart 2023
  Begin maart heeft Minister Adema (LNV) door middel van een Kamerbrief aangekondigd, hoe “advies en verkoop van gewasbeschermingsmiddelen” in Nederland van elkaar gescheiden moeten worden. Artemis heef
  Lees meer
 • "Kennisinfrastructuur versterken voor versnellen geïntegreerde gewasbescherming"

  Geplaatst: 23 februari 2023
  Minister Adema (LNV) wil de kennisinfrastructuur versterken om tot een versnelling te komen van de advisering over en toepassing van geïntegreerde gewasbescherming. De organisaties Agrodis, Artemis en
  Lees meer
 • Werkbezoek VVD aan Artemis 🔒

  Geplaatst: 15 februari 2023
  Deze week mochten wij Thom van Campen en Peter Valstar de twee landbouw woordvoerders van VVD in de Tweede Kamer ontvangen voor een werkbezoek aan Artemis. 
  Lees meer
 • Werkbezoek met woordvoerder landbouw van SGP 🔒

  Geplaatst: 16 januari 2023
  Artemis wil in 2023 alle relevante politieke partijen spreken over hun standpunten over weerbare teelten en groene gewasbescherming. Afgelopen week was SGP op bezoek.
  Lees meer
 • Geluiden uit de Tweede Kamer 🔒

  Geplaatst: 22 juni 2022
  Onlangs is het Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen gehouden in de Tweede Kamer. Deze wordt gevoerd door de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) onder voorzitterschap va
  Lees meer
 • Artemis & Agrodis maken onvrede over de term "onafhankelijke bedrijfsadvisering" kenbaar aan de Minister 🔒

  Geplaatst: 23 november 2020
  Artemis & Agrodis maken onvrede over de term "onafhankelijke bedrijfsadvisering" kenbaar aan de Minister
  Lees meer
 • Piet Boonekamp presenteert standpunt Artemis aan de minister 🔒

  Geplaatst: 30 september 2020
  Piet Boonekamp vertegenwoordigde alle Artemis leden tijdens de presentatie van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 en gaf in een pitch aan minister Schouten (foto) het standpu
  Lees meer
 • Uitvoeringsprogramma 'TOEKOMSTVISIE GEWASBESCHERMING 2030' naar 2e Kamer verstuurd 🔒

  Geplaatst: 28 september 2020
  Maandag 28 september jl. heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 (UP2030) met een brief naar de Tweede
  Lees meer