U bent hier:

Het actuele nieuws

 • Pilots in de teelt van bloembollen

  Geplaatst: 16 april 2024
  In het kader van het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030 lopen er meerdere pilots vanuit Artemis en LTO in diverse sectoren. In de bloembollen zijn deze pilots gezwaluwstaart met als titel “Duu
  Lees meer
 • Kabinet bestemt €200 miljoen uit Groeifonds voor Holomicrobioom Instituut 🔒

  Geplaatst: 18 maart 2024
  Het Nederlandse kabinet heeft €200 miljoen uit het Nationaal Groeifonds toegekend aan een publiek-privaat consortium dat onderzoek gaat doen naar ‘microbiomen’ en economisch interessante toepassingen
  Lees meer
 • Doorontwikkeling Milieu-Indicator Gewasbescherming (MIG)

  Geplaatst: 18 maart 2024
  De afgelopen jaren is via een PPS ingezet op het ontwikkelen van de basis voor de Milieu Indicatie Gewasbescherming (MIG) door het agrobedrijfsleven en het ministerie van LNV. De MIG is een tool om de
  Lees meer
 • Inventarisatie nieuwe mogelijkheden tegen Fusarium in Gerbera 🔒

  Geplaatst: 05 maart 2024
  Artemis voert verschillende pilots uit om weerbare gewassen te ontwikkelen, waarbij nieuwe mogelijkheden en inzichten uit de praktijk worden toegepast. In de sierteeltpilot gerbera is het afgelopen ja
  Lees meer
 • Hightech plantenlab NPEC opent deuren in Utrecht

  Geplaatst: 04 oktober 2023
  Met hypermoderne robots, laserscanners, klimaatkamers en andere installaties in huis opende het Netherlands Plant Eco-phenotyping Centre (NPEC) afgelopen vrijdag de deuren in Utrecht. In dit lab kunne
  Lees meer
 • Artemis actief betrokken bij het Europese project SUPPORT

  Geplaatst: 04 oktober 2023
  De afkorting van het Europese project SUPPORT staat voor: Supporting Uptake Integrated Pest Management and Low-Risk Pesticide Use.
  Lees meer
 • Terugblik ICM-velddag en vooruitblik komende jaren

  Geplaatst: 21 september 2023
  Dinsdag 5 september stond de proefboerderij in Vredepeel in het teken van de ICM-velddag. Deze dag is georganiseerd voor akkerbouwers, erfbetreders en andere belangstellenden. Tijdens deze dag werd ke
  Lees meer
 • Artemis ondersteunt 'versnellers' in de glastuinbouw om naar een weerbaar teeltsysteem te gaan 🔒

  Geplaatst: 31 juli 2023
  De 'voorlopers in de glastuinbouwsector' hebben Artemis en haar leden gevraagd om actief betrokken te zijn bij het strategische vraagstuk om gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van een weerbaar
  Lees meer
 • Nieuwe website project 'CropMix'

  Geplaatst: 10 juli 2023
  De voortgang, nieuws en resultaten van het project CropMix zijn voortaan te volgen op de nieuwe website. Als een van de 35 partners is Artemis betrokken bij dit project.
  Lees meer
 • Project 'Holomicrobioom' naar financeringsronde 3

  Geplaatst: 05 juli 2023
  Onlangs zijn de resultaten van het Nationaal Groeifonds bekend gemaakt, met hierin een reservering van 200 miljoen voor het Holomicrobiome Initiative. Een project, waarin ook Artemis participeert. 
  Lees meer
 • "Verdiepen, versnellen en verbeteren binnen het praktijkprogramma 🔒

  Geplaatst: 26 juni 2023
  “Verdiepen, versnellen en verbreden zijn de items die horen bij de invulling van het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’ van LTO Nederland in 2023” aldus programmamanager Bart Jan Wulfse.
  Lees meer
 • Artemis zet pilot-project op in gerbera 🔒

  Geplaatst: 08 juni 2023
  Tegen meeldauw in gerbera wordt door veel telers gebruik gemaakt van zwavelverdampers. De zwavelverdampers staan gemiddeld enkele uren per nacht aan. De zwavel doodt de sporen van de meeldauw schimmel
  Lees meer
 • Samen naar een circulaire Bollenstreek 🔒

  Geplaatst: 06 juni 2023
  In het project Samen naar een circulaire Bollenstreek werken ondernemers, bedrijven, lokale overheden en kennispartijen samen om bij te dragen aan een winstgevende, natuurinclusieve bollenteelt. Eerde
  Lees meer
 • Onderzoek SPNA & presentaties Biocontrol 🔒

  Geplaatst: 09 mei 2023
  Lees meer
  koolzaad.jpg?1683654761287
 • Toekomstige trajecten naar duurzame gewassen

  Geplaatst: 17 april 2023
  Onderzoekers van de WUR hebben een analyse uitgevoerd van de gevolgen van het Europese toelatingsbeleid van gewasbeschermingsmiddelen binnen de context van de implementatie van de Farm-to-Fork Strateg
  Lees meer
 • Oproep: Heb je ideeën voor een 'PPS' of 'KOM 'project?

  Geplaatst: 12 april 2023
  Artemis investeert jaarlijks in een aantal projecten die grote impact hebben op de omschakeling naar weerbare teelten met biologie als basis. Veelal betreft dit samenwerkingsprojecten in de vorm van P
  Lees meer
 • Kick-off Cropmix: Doorbraak transitie naar een duurzame akkerbouw 🔒

  Geplaatst: 13 maart 2023
  Onlangs heeft de Kick-off plaatsgevonden van het ambitieuze NWO programma ‘Cropmix’. Doel hiervan is om met heel veel partijen van akkerbouwers, natuurorganisaties, ketenpartijen, banken tot aan overh
  Lees meer
 • De Groene Tulp

  Geplaatst: 16 februari 2023
  ‘De Groene Tulp’ is een mooi voorbeeld van samenwerken aan verduurzaming binnen de bollensector. Volgens projectleider Michel Jansen is één van de belangrijke uitgangspunten daarbij: Hoe worden we als
  Lees meer
  20230216---Groene-Tulp-3.png?1676543066631
 • Uitbreiden laag-risicomiddelen met kleine toepassingen eenvoudiger

  Geplaatst: 20 december 2022
  Vanaf 1 januari 2023 is voor laag-risicomiddelen (gewasbescherming) een verkorte uitbreidingsprocedure voor kleine toepassingen mogelijk. Het Ctgb reageert hiermee op een door de Tweede Kamer aangenom
  Lees meer
  gewasbeschermingsmiddelen-langwerpig.png?1671532353428
 • Update Bestrijdingsmiddelenatlas met meetgegevens 2021

  Geplaatst: 07 oktober 2022
  In de Atlas Bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater is te zien welke werkzame stoffen en metabolieten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden voorkomen in het Nederlandse oppervlaktewater, gebaseer
  Lees meer
 • Innovatieve teeltconcepten weerbare teelt

  Geplaatst: 27 september 2022
  Een belangrijk strategisch doel van de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma (UP) 2030 is dat gewassen en teeltsystemen zoveel mogelijk weerbaar worden tegen zie
  Lees meer
  IMG_4442.jpg?1653986269616
 • Nieuwsupdate van het project 'Groen Op Zaad' 🔒

  Geplaatst: 08 augustus 2022
  Lees de meest recente update omtrent het project 'Groen op Zaad' in de nieuwsbrief van augustus. Artemis is participant van dit PPS 
  Lees meer
 • Geactualiseerd nationaal actieplan duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen 2022 t/m 2025 🔒

  Geplaatst: 18 juli 2022
  Lees meer
  Tweede-kamer.jpg?1658140151606
 • Artemis deelnemer tafel gezonde planten Greenports Nederland

  Geplaatst: 18 juli 2022
  In de Nationale Tuinbouw Agenda 2019-2030 wordt met diverse organisaties samen gewerkt aan een circulaire, duurzame tuinbouw en verdere versterking van de internationale concurrentiepositie. Hiervoor
  Lees meer
  artemis-bijeenkomst-communicatie.jpg?1658217888101
 • ‘Met de huidige biostimulanten en biologische middelen is niet in enkele jaren een weerbaar teeltsysteem op te bouwen’

  Geplaatst: 07 juli 2022
  Door te experimenteren en te leren is stapsgewijs te werken aan een weerbaar teeltsysteem. Met het huidige beschikbare palet aan biostimulanten en biologische middelen is niet binnen enkele jaren een
  Lees meer
 • Weerbaar Plantgezond

  Geplaatst: 21 juni 2022
  Al vele jaren werkt universiteit Utrecht (UU) aan het ontrafelen van het immuunsysteem van planten. In deze tijd van transitie naar een weerbare land- en tuinbouw zeer actueel en van groot belang. Cor
  Lees meer
  markus-spiske-Cl-r89XfJGE-unsplash.jpg?1655816989679
 • Tweede EC consultatie Nutriënten Actieplan (stikstof en fosfor) 🔒

  Geplaatst: 14 juni 2022
  Hierbij informeren wij u over de openstelling van de 2e online publieksconsultatie van de Europese Commissie over het Nutrienten Actieplan (stikstof en fosfor). Deze is opengesteld op 31 mei jl.  en l
  Lees meer
  erik-karits-gd-hLSi4KK0-unsplash.jpg?1655206326458
 • Inventarisatie pilot systeemaanpak Sierteelt 🔒

  Geplaatst: 08 juni 2022
  De pilot systeemaanpak met biologische buffering is ook van start in de sierteelt. Daarom vragen we jullie om perspectiefvolle mogelijkheden aan te dragen voor de knelpunten meeldauw en botrytis in de
  Lees meer
 • Aanvragen kleine toepassing van laag-risicomiddelen makkelijker bij Ctgb

  Geplaatst: 08 juni 2022
  Mede op verzoek van Artemis is gekeken naar een versnelling op toelating van laag-risico-middelen bij het Ctgb. Er is hiervoor een speciaal traject voor het uitbreiden van toegelaten laag-risicomiddel
  Lees meer
  markus-winkler-HeqXGxnsnX4-unsplash.jpg?1654691816560
 • Artemis goed vertegenwoordigd binnen het UP Gewasbescherming 2030 🔒

  Geplaatst: 31 mei 2022
  Het is al weer enige tijd geleden dat wij als Artemis samen met een grote groep stakeholders en met ministerie van LNV het Uitvoeringsprogramma (UP) Gewasbescherming 2030 hebben getekend. Hoe staat he
  Lees meer
  IMG_4442.jpg?1653986269616
 • Pilot projecten Artemis gericht op biologische buffering

  Geplaatst: 17 mei 2022
  Om de doelstellingen van de toekomstvisie gewasbescherming 2030 en het daaraan gekoppelde Uitvoeringsprogramma (UP) Gewasbescherming te realiseren zijn er diverse pilots gestart om samen met boeren en
  Lees meer
 • Doe mee: Artemis innoveert door participatie in onderzoek

  Geplaatst: 02 mei 2022
  Artemis en haar leden werken continu aan verdere vernieuwing van het pakket aan biologische oplossingen om bij te dragen aan weerbare teeltsystemen. Enerzijds binnen de eigen R&D-afdelingen van de led
  Lees meer
 • Artemis partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

  Geplaatst: 17 februari 2022
  'Als Artemis zijn wij trots dat wij actief deelgenoot zijn van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Met elkaar hebben wij de zorg voor meer biodiversiteit. Meer biodiversiteit staat voor meer weerbaa
  Lees meer
 • Product inventarisatie voor WUR-onderzoek "Akkerbouw op Zand" 🔒

  Geplaatst: 04 januari 2022
  Artemis-leden worden opgeroepen om potentiële producten op te geven voor het WUR-project 'Integrale aanpak gewasbescherming voor de akkerbouw op zand'. Heeft jouw bedrijf zo'n product? Geef het op en
  Lees meer
 • OPROEP: Doe mee met de Groene Graadmeter 2021! 🔒

  Geplaatst: 10 november 2021
  Om meer groene middelen (sneller) op de markt te kunnen brengen, moeten we kunnen aantonen dat het aanbod nu nog te klein is. Daarom participeert Artemis vanaf 2021 in de Groene Graadmeter. Alle Artem
  Lees meer
 • Lobby Taskforce Microbial voor microbiële gewasbescherming in EU-verband

  Geplaatst: 20 oktober 2021
  Recent hebben zes bedrijven een Taskforce Microbial opgezet om gezamenlijk een sterke lobby in de EU te gaan starten. Doel: voorkomen dat bestaande microbiële gewasbeschermingsmiddelen hun toelating v
  Lees meer
 • Lobby Taskforce Microbial voor microbiële gewasbescherming in EU-verband 🔒

  Geplaatst: 12 oktober 2021
  Recent hebben zes bedrijven een Taskforce Microbial [link: https://www.microbialppptaskforce.eu/] opgezet om gezamenlijk een sterke lobby in de EU te gaan starten. Doel: voorkomen dat bestaande microb
  Lees meer
 • Akkerbouwpilots gaan eerste jaar van uitvoering in 🔒

  Geplaatst: 25 maart 2021
  Pilots op twee teeltbedrijven moeten de kennis en bewustwording vergroten rondom groene middelen, met het oog op het toenemende verlies van reguliere gewasbeschermingsmiddelen. Vorig jaar is een eerst
  Lees meer
  Voor toekomstige pilots kijkt Artemis ook naar de bollenteelt.
 • Doet Nederland nog mee in Biocontrol?!

  Geplaatst: 05 januari 2021
  Meer acceptatie van Biocontrol heeft ook te maken met meer bekendheid creëren. Succesvolle cases kunnen de weg plaveien voor een bredere inzet van middelen met een natuurlijke oorsprong. Die voorbeeld
  Lees meer
 • Uw producten in praktijkproeven akkerbouw? 🔒

  Geplaatst: 17 december 2020
  Wageningen UR voert twee grote systeemproeven uit, één in Lelystand (Boerderij voor de Toekomst voor klei/zavel) en in Vredepeel (Akkerbouw op Zand). De systeemproef in Lelystad wordt door de overheid
  Lees meer
 • Eerste pilots akkerbouw staan op stapel voor 2020 🔒

  Geplaatst: 06 juni 2020
  De bedoeling is om dit jaar op kleine schaal te starten voor de gewassen ui en aardappel, in samenwerking met een paar telers. Die proef moet de vraag beantwoorden welke rol de kennis en biocontrol- e
  Lees meer