U bent hier:

Het actuele nieuws

 • De visie en doelen van Artemis in beeld

  Geplaatst: 20 juni 2024
  In de eerste maanden van 2024 heeft een team binnen Artemis gewerkt aan het visualiseren van de door het bestuur vastgestelde doelen. Dit heeft geresulteerd in een korte video die Artemis graag met ie
  Lees meer
 • Telers pleiten voor snellere toelating groene middelen

  Geplaatst: 03 juni 2024
  De trage toelating van groene middelen remt de verduurzaming. Daarover was iedereen het eens op het jubileumcongres van Artemis, brancheorganisatie voor biologische gewasbescherming. 'Versnelling is k
  Lees meer
 • Jaarverslag 2023 Ctgb

  Geplaatst: 14 mei 2024
  Het Ctgb is als beoordelingsautoriteit verantwoordelijk voor de beoordeling en veilige toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden in ons land. In 2023 beoordeelde het Ctgb 303 aanvragen. Van
  Lees meer
 • Staat van Plantgezondheid 2023 🔒

  Geplaatst: 13 mei 2024
  Elke vijf jaar wordt de “staat van de Nederlandse plantgezondheid” uitgebracht, met daarin de state-of art, verwachte trends, en opgaven richting 2030 op het gebied van plantgezondheid. Onlangs is het
  Lees meer
 • Van 'grauwe schimmel' tot 'agressief snot'

  Geplaatst: 20 november 2023
  Nieuwe databank met meer dan 1700 Nederlandse namen van plantenziekten online en vrij toegankelijk!
  Lees meer
 • ‘Alle hens aan dek voor beheersing Phytophthora in 2024’

  Geplaatst: 09 november 2023
  Afgelopen zomer is de Taskforce Phytophthora ingesteld door de stuurgroep van het Actieplan Plantgezondheid van BO Akkerbouw. Aanleiding was de grote ziektedruk en de beperkte mogelijkheden om  Phytop
  Lees meer
 • Zijn heffingen op gewasbeschermingsmiddelen zinvol? 🔒

  Geplaatst: 01 november 2023
  Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheid van heffingen op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, in het kader van het
  Lees meer
 • Bestrijdingsmiddelenatlas is geactualiseerd

  Geplaatst: 09 oktober 2023
  In de Atlas Bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater is te zien welke werkzame stoffen en metabolieten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden voorkomen in het Nederlandse oppervlaktewater, gebaseer
  Lees meer
 • Bevordering van nuttige organismen voor plaagbestrijding en bestuiving in open teelten

  Geplaatst: 03 oktober 2023
  Binnen het Uitvoeringsprogramma UP Gewasbescherming 2030 zijn diverse acties uitgezet om de strategische doelen te realiseren. Een van de acties, waar Artemis trekker van is, betreft: ‘Het inventarise
  Lees meer
 • Consultatie beleid vergelijkende evaluatie gewasbeschermingsmiddelen 🔒

  Geplaatst: 02 oktober 2023
  Het Ctgb is van plan om de werkwijze voor de vergelijkende evaluatie (comparative assessment) voor gewasbeschermingsmiddelen te wijzigen. De gewijzigde werkwijze zal worden vastgelegd in een beleidsre
  Lees meer
 • Position Paper Artemis aan politieke partijen aangeboden

  Geplaatst: 06 september 2023
  In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen heeft Artemis een Position Paper opgesteld om onze standpunten helder te presenteren en een oproep te doen aan de nieuwe regering.
  Lees meer
 • Gezamenlijk verkiezingsmanifest tuinbouwsector aan politieke partijen verstuurd

  Geplaatst: 31 juli 2023
  Artemis heeft samen met de diverse tuinbouwsectoren een breed afgestemd verkiezingsmanifest ondertekend en verstuurd naar alle politieke partijen.
  Lees meer
 • ‘SUR heeft geringe impact op voedselzekerheid en -productie’ (een update) 🔒

  Geplaatst: 11 juli 2023
  Het is alweer meer dan een jaar geleden dat het voorstel voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (SUR) in Europa is gepubliceerd. Vanuit verschillende lidstaten zijn reacties daarover binn
  Lees meer
 • “Functionele agrobiodiversiteit (FAB) is de toekomst!”

  Geplaatst: 05 juli 2023
  Hoe kunnen wij in de akkerbouw ervoor zorgen, dat er voldoende voedsel wordt geproduceerd in een schone omgeving met behoud van natuur. Een nieuwe brochure beantwoord vragen van akkerbouwers over FAB.
  Lees meer
 • Impactanalyse voorstel Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen 🔒

  Geplaatst: 05 juli 2023
  Minister Adema heeft een impact assessment laten uitvoeren naar de financiële en administratieve gevolgen van het EU commissievoorstel 'Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen' (SUR) va
  Lees meer
 • Transparantie biostimulanten gewenst bij deelnemers Food Compass 🔒

  Geplaatst: 29 juni 2023
  De onafhankelijke stichting Food Compass zet zich sinds 2003 in voor het bevorderen van de voedselveiligheid van verse, onbewerkte groenten, fruit en paddenstoelen. Op 8 juni j.l. werden de leden bijg
  Lees meer
 • Rapport 'Tuinbouwcijfers 2022'

  Geplaatst: 28 juni 2023
  Als vervolg op het rapport uit 2019 biedt het rapport Tuinbouwcijfers 2022, opgesteld op verzoek van de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en Greenports Nederland, een actueel overzicht van de e
  Lees meer
 • Nieuwe kennis en inzichten op het IOBC Symposium 🔒

  Geplaatst: 21 juni 2023
  Onderzoekers uit de hele wereld gaven presentaties over hun onderzoek naar nieuwe biologische mogelijkheden (biocontrol) voor het beheersen van ziekten op het symposium ‘Biocontrol needs and Challenge
  Lees meer
 • Het perspectief van biologische landbouw 🔒

  Geplaatst: 05 juni 2023
  Middels een brief heeft minister Adema de Tweede Kamer het rapport ‘Het perspectief van biologische landbouw’ aangeboden.
  Lees meer
 • Ctgb jaarverslag 2022: Stappen naar duurzaamheid

  Geplaatst: 26 april 2023
  Deze week publiceerde het Ctgb het jaarverslag over 2022. Een blik loont in het bijzonder op de interactieve infographic, met verschillende onderwerpen, zoals de initiatieven voor duurzame landbouw of
  Lees meer
 • Toekomstige trajecten naar duurzame gewassen

  Geplaatst: 17 april 2023
  Onderzoekers van de WUR hebben een analyse uitgevoerd van de gevolgen van het Europese toelatingsbeleid van gewasbeschermingsmiddelen binnen de context van de implementatie van de Farm-to-Fork Strateg
  Lees meer
 • 'Telers hebben alle opties nodig' 🔒

  Geplaatst: 27 maart 2023
  Onlangs verscheen een interview met Artemis directeur Helma Verberkt in 'Akkerwijzer': Een trage toelating van groen middelen, afwachtende telers, wisselende resultaten. Wat mogen wij verwachten van b
  Lees meer
  Helma-Akkerwijzer.png?1679929790660
 • "Kennisinfrastructuur versterken voor versnellen geïntegreerde gewasbescherming"

  Geplaatst: 23 februari 2023
  Minister Adema (LNV) wil de kennisinfrastructuur versterken om tot een versnelling te komen van de advisering over en toepassing van geïntegreerde gewasbescherming. De organisaties Agrodis, Artemis en
  Lees meer