U bent hier:

Het actuele nieuws

 • Jaarplan UP Gewasbescherming 2024 gepresenteerd aan de Tweede Kamer

  Geplaatst: 17 januari 2024
  Onlangs is het nieuwe jaarplan 2024 van het UP 2030 aangeboden aan de Tweede Kamer met een een gedetailleerd overzicht van de prioritaire acties die de werkgroepen van het Uitvoeringsprogramma in dat
  Lees meer
 • Bevordering van nuttige organismen voor plaagbestrijding en bestuiving in open teelten

  Geplaatst: 03 oktober 2023
  Binnen het Uitvoeringsprogramma UP Gewasbescherming 2030 zijn diverse acties uitgezet om de strategische doelen te realiseren. Een van de acties, waar Artemis trekker van is, betreft: ‘Het inventarise
  Lees meer
 • Vanaf 1 sept: Subsidie voor bedrijfsmiddelen ter bevordering van duurzame gewasbescherming

  Geplaatst: 02 augustus 2023
  Vanaf 1 september is de subsidie "Geïntegreerde gewasbescherming" beschikbaar via het RVO. Het doel van deze subsidie is het verminderen van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen.
  Lees meer
 • Artemis ondersteunt 'versnellers' in de glastuinbouw om naar een weerbaar teeltsysteem te gaan 🔒

  Geplaatst: 31 juli 2023
  De 'voorlopers in de glastuinbouwsector' hebben Artemis en haar leden gevraagd om actief betrokken te zijn bij het strategische vraagstuk om gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van een weerbaar
  Lees meer
 • Impactanalyse voorstel Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen 🔒

  Geplaatst: 05 juli 2023
  Minister Adema heeft een impact assessment laten uitvoeren naar de financiële en administratieve gevolgen van het EU commissievoorstel 'Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen' (SUR) va
  Lees meer
 • Nieuwe website van het 'Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming' 🔒

  Geplaatst: 08 juni 2023
  De website van het Uitvoeringsprogramma (UP) Toekomstvisie gewasbescherming 2030 is live. De website is bedoeld om iedereen die betrokken is bij of geïnteresseerd is in de Toekomstvisie gewasbeschermi
  Lees meer
  website-uitvoeringsprogramma-gewasbescherming.png?1686204377710
 • Zorgen over waterkwaliteit 🔒

  Geplaatst: 19 april 2023
  Vanuit diverse politieke partijen wordt de zorg geuit over de waterkwaliteit, met name in grondwaterbeschermingsgebieden, en het behalen van de doelen in de KRW. De minister geeft aan dat de waterkwal
  Lees meer
 • Informatiebijeenkomst nieuwe verordening ‘Duurzaam gebruik Gewasbeschermingsmiddelen’ (SUR) 🔒

  Geplaatst: 12 april 2023
  Onlangs is een tweede informatiebijeenkomst georganiseerd door LNV over de EU verordening ‘Duurzaam gebruik Gewasbeschermingsmiddelen’. Deze concept verordening is in juni 2022 gepubliceerd en betreft
  Lees meer
 • Aandringen op sturing milieu impact in de 'SUR' 🔒

  Geplaatst: 30 maart 2023
  De minister geeft in zijn recente reactie aan de Tweede Kamer  aan, dat de aanvullende impactanalyse van het EC voorstel ‘Duurzaam gebruik Gewasbeschermingsmiddelen’ (SUR) niet tot vertraging mag leid
  Lees meer
 • Goede intenties, maar geen doorbraak in gewasbeschermings-beleid 🔒

  Geplaatst: 30 maart 2023
  Het thema gewasbescherming blijft actueel in de Tweede Kamer. Vanuit de fracties van VVD, D66, CDA, SP, GroenLinks en PvdA, PvdD, ChristenUnie, SGP en BBB zijn schriftelijke vragen gesteld aan ministe
  Lees meer
 • Reactie op Kamerbrief en de inbreng van Artemis 🔒

  Geplaatst: 17 maart 2023
  Artemis is zeer benieuwd, hoe de leden de discussie over de geplande scheiding tussen verkoop en advies gewasbeschermingsmiddelen zien. En welke aanbevelingen er zijn, voor de verdere inbreng van Arte
  Lees meer
 • De rol van Artemis in de discussie over de 'kennisinfrastructuur' 🔒

  Geplaatst: 17 maart 2023
  Begin maart heeft Minister Adema (LNV) door middel van een Kamerbrief aangekondigd, hoe “advies en verkoop van gewasbeschermingsmiddelen” in Nederland van elkaar gescheiden moeten worden. Artemis heef
  Lees meer
 • "Kennisinfrastructuur versterken voor versnellen geïntegreerde gewasbescherming"

  Geplaatst: 23 februari 2023
  Minister Adema (LNV) wil de kennisinfrastructuur versterken om tot een versnelling te komen van de advisering over en toepassing van geïntegreerde gewasbescherming. De organisaties Agrodis, Artemis en
  Lees meer
 • Prioritering actiepunten 2023 🔒

  Geplaatst: 22 februari 2023
  Binnen de stuurgroep van het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming is afgesproken dat er een extra prioriteringsslag gemaakt wordt voor het behalen van de strategische doelen. Voor deze prioriteringss
  Lees meer
 • Update Bestrijdingsmiddelenatlas met meetgegevens 2021

  Geplaatst: 07 oktober 2022
  In de Atlas Bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater is te zien welke werkzame stoffen en metabolieten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden voorkomen in het Nederlandse oppervlaktewater, gebaseer
  Lees meer
 • Innovatieve teeltconcepten weerbare teelt

  Geplaatst: 27 september 2022
  Een belangrijk strategisch doel van de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma (UP) 2030 is dat gewassen en teeltsystemen zoveel mogelijk weerbaar worden tegen zie
  Lees meer
  IMG_4442.jpg?1653986269616
 • Integrale werkgroep binnen Artemis voor versterking belangenbehartiging UP 2030 🔒

  Geplaatst: 09 augustus 2022
  Om onze belangenbehartiging te versterken en op elkaar af te stemmen is er binnen Artemis een aparte werkgroep opgericht. Iedereen, die namens Artemis deelneemt aan één van de activiteiten van het UP
  Lees meer
 • Artemis goed vertegenwoordigd binnen het UP Gewasbescherming 2030 🔒

  Geplaatst: 31 mei 2022
  Het is al weer enige tijd geleden dat wij als Artemis samen met een grote groep stakeholders en met ministerie van LNV het Uitvoeringsprogramma (UP) Gewasbescherming 2030 hebben getekend. Hoe staat he
  Lees meer
  IMG_4442.jpg?1653986269616
 • Verkorte samenvatting uitvoeringsprogramma 🔒

  Geplaatst: 05 januari 2021
  Het Uitvoeringsprogramma gewasbescherming bestaat uit een groot aantal acties, elk gewijd aan een van de partners, die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de uitvoering van die actie. Er zijn
  Lees meer
 • Piet Boonekamp presenteert standpunt Artemis aan de minister 🔒

  Geplaatst: 30 september 2020
  Piet Boonekamp vertegenwoordigde alle Artemis leden tijdens de presentatie van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 en gaf in een pitch aan minister Schouten (foto) het standpu
  Lees meer
 • Uitvoeringsprogramma 'TOEKOMSTVISIE GEWASBESCHERMING 2030' naar 2e Kamer verstuurd 🔒

  Geplaatst: 28 september 2020
  Maandag 28 september jl. heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 (UP2030) met een brief naar de Tweede
  Lees meer
 • Artemis verstuurt reactie op Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 🔒

  Geplaatst: 18 september 2020
  Diverse leden van Artemis waren in werkgroepen bij de totstandkoming van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 betrokken. Namens onze vereniging had voorzitter Bart Sosef zittin
  Lees meer
 • Uitvoeringsplan gewasbescherming 2030 is nagenoeg gereed 🔒

  Geplaatst: 06 juni 2020
  De overheid legt samen met genoemde partijen de hand aan de vertaling van deze visie naar een uitvoeringsplan. Dit plan bevat onder meer een groot aantal acties van alle deelnemende partijen, die de t
  Lees meer