U bent hier:

BiodiversiteitsMonitor akkerbouw gelanceerd

biodiversiteit-2.png?1676489663877

De biodiversiteitsMonitor noun-link-1721079.png?1658995766947 akkerbouw (BMA) is onlangs gelanceerd. Dit is het instrument dat prestaties van de Nederlandse akkerbouw om de biodiversiteit te versterken eenduidig meetbaar maakt. Hiermee kan de akkerbouw bijdragen aan het herstel van de biodiversiteit.

De BMA gaat uit van vier pijlers: functionele agrobiodiversiteit, landschappelijke diversiteit, diversiteit van soorten en regionale diversiteit. Daarbij horen de kpi's percentage rustgewassen, organischestofbalans, stikstofbedrijfsoverschot, milieubelasting gewasbescherming, percentage bodembedekking, carbon footprint, natuur- en landschapsbeheer en gewasdiversiteit.

biodiversiteit-2.png?1676489663877

De monitor is onderdeel van het Actieplan Plantgezondheid van BO Akkerbouw. Via dit actieplan werkt de brancheorganisatie samen met andere organisaties aan duurzame teeltmethoden, waarvan biodiversiteit een van de pijlers is. Meer informatie kunt u vinden op:

Meer informatie kunt u hier vinden.


MEER INFORMATIE?

Heeft u aanvullende vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op met Helma Verberkt   (directeur Artemis).

Tip: Dit en ander nieuws voortaan sneller ontvangen? Schrijf u dan in voor de Artemis nieuwsbrief noun-link-1721079.png?1658995766947