U bent hier:

Ctgb jaarverslag 2022: Stappen naar duurzaamheid

Deze week publiceerde het Ctgb het jaarverslag over 2022. Een blik loont in het bijzonder op de interactieve infographic, met verschillende onderwerpen, zoals de initiatieven voor duurzame landbouw of de maatregelen voor beperking van de milieubelasting bij Biocidegebruik.

In 2022 werd bijvoorbeeld het rodenticidegebruik beperkt tot professionele bestrijders en gecertificeerde agrariërs. Zij moeten zijn opgeleid in Integraal Plaagdier Management (IPM) om het gebruik van de chemische middelen zoveel als mogelijk te beperken. Voor een duurzame landbouw vereenvoudigde het Ctgb het proces om laag-risicomiddelen uit te breiden met kleine toepassingen. Dit kan voortaan zoveel mogelijk administratief omdat hiervan geen onacceptabele effecten op mens, dier en milieu zijn te verwachten.

Van de 29 nieuwe werkzame stoffen die het Ctgb voor Europa beoordeelt is ongeveer 70% ‘groen’. Het gaat daarbij vooral om micro-organismen zoals bacteriën, en plantenextracten. Om te leren hoe Europa het toetsingskader kan inrichten op duurzaamheidswinst uit innovatieve technieken, organiseerde het Ctgb eind van het jaar een workshop met diverse deskundigen.

Zorgvuldig toelatingsbeleid

Het college nam in 2022 123 besluiten over aanvragen voor gewasbeschermingsmiddelen en 98 voor biociden. Meestal omvat een aanvraag meerdere toepassing van een middel. Het college wees één aanvraag voor gewasbeschermingsmiddelen en vijf aanvragen voor biociden volledig af. Van de aangevraagde toepassingen werd bij gewasbeschermingsmiddelen 11% en bij biociden circa 5% afgewezen of teruggetrokken door de aanvrager, vanwege door het Ctgb geconstateerde risico’s. Ook zijn bij een aanzienlijk deel van de toelatingen – bij 64% van de gewasbeschermingsmiddelen en 78% van de biociden – voor het besluit nog voorschriften aangescherpt.

Download het jaarverslag via onderstaande link en bekijk de infografiek op de website van het Ctgb.

Jaarverslag Ctgb 2022 
[externe link | PDF | 100 pagina's | 19 april 2022 | 9,7MB]