U bent hier:

De beste wensen voor 2023!

Het jaar 2022 is weer bijna voorbij en wij gaan ons op maken voor 2023. Voor Artemis betekende 2022 een jaar van verandering zowel intern als extern.

Piet Boonekamp  en Marianne van der Zijpp   hebben na vele jaren afscheid genomen als respectievelijk directeur en secretariaat van Artemis. Het secretariaat wordt nu ingevuld door Mariska van Wensem  en Helma Verberkt   is gestart als nieuwe directeur: “Ik heb Artemis leren kenen als een bruisende en doelgerichte organisatie die, vanuit kennis en passie, actief en zichtbaar naar buiten toe de belangen van de leden en telers optimaal behartigen”. In het bestuur is Alwin Scholten en Gerco Overweg toegetreden en is Willem Ravensberg afgetreden. Wij zijn verheugd dat hij zijn kennis nog blijft inzetten binnen de werkgroep Bioprotectans.

In juni 2022 heeft de Europese commissie de concept verordening ‘Duurzaam gebruik Gewasbeschermingsmiddelen’ gepubliceerd waarin de doelen in de Farm to Fork (F2F) Strategie omgezet worden in wetgeving. Samen met het, op nationaal niveau gerichte, Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030 staat de land- en tuinbouw voor een grote transitie naar weerbare planten en teeltsystemen. Als Artemis kunnen wij hier een duidelijke meerwaarde aan leveren. Onze kennis en producten dragen bij aan versterking van een duurzame land- en tuinbouwsector met oog voor biodiversiteit. In 2023 zullen wij als Artemis de ingezette lijnen doorzetten met als speerpunten:

  • Kennisbron voor nieuwe productontwikkeling en toepassingsmogelijkheden in weerbare teeltsystemen met perspectief voor telers en leden Artemis;
  • Stimuleren verruimen wet- en regelgeving, zodat biocontrol beter en sneller beschikbaar komt voor telers;
  • Communicatie naar maatschappij en politiek.

De omslag naar weerbare planten en teeltsystemen in de land- en tuinbouw, met biologie als basis, is essentieel om te voldoen aan maatschappelijke wensen ten aanzien van verduurzaming. Een spannend maar ook mooi uitdagend traject. Laten wij hier met elkaar verder aan werken in het nieuwe jaar.

Bart Sosef (voorzitter Artemis): "2022 heeft, zoals onze nieuwe directeur aangeeft, voor Artemis in het teken gestaan van een interne generatiewisseling en qua belangenbehartiging is onze toegevoegde waarde op nationaal, maar ook europees niveau steeds concreter geworden. Dat is ook nodig, tijd verstrijkt snel en ook 2023 zal in het teken staan van “momentum” om de verduurzaming van gewasbescherming vorm te geven waarmee de agrarische sector haar licence to produce moet zien te behouden en zelfs te versterken! "

Bestuur en directie Artemis wensen u een mooi en bovenal gezond 2023 !