U bent hier:

De Groene Tulp

De Groene Tulp’ is een mooi voorbeeld van samenwerken aan verduurzaming binnen de bollensector. Volgens projectleider Michel Jansen is één van de belangrijke uitgangspunten daarbij: Hoe worden we als sector minder afhankelijk van chemische producten?

20230216---Groene-Tulp-3.png?1676543066631

De Groene Tulp geeft handvatten hoe het anders kan en daar ligt een wetenschappelijke onderbouwing aan ten grondslag. Om de kennis en toepassing dichter bij de ondernemer te brengen is aanvullend de Pilot ‘Tulp en bijgoed’ gestart. Artemis is mede trekker van deze bollenpilot en dit is een mooie gelegenheid om een breed scala aan kennis en producten aan te bieden die de tulpentelers kan helpen om te komen tot een weerbare teelt. Het gaat daarbij om een systeemaanpak, waarbij ingezet wordt op quick wins.  De focus binnen de pilots is gericht op effectieve aanpak van Fusarium, Rhizoctonia (Bolontsmetting), Tulpengalmijt, Botrytis en komend seizoen ook virus.

Lees hier alles over het project

In bijgaande brochure kunt u alle achtergrondinformatie vinden van de ontwikkelingen binnen de ‘De Groene Tulp’. Op pagina 32 en 33 specifiek de inbreng vanuit Artemis. De kracht van ‘De Groene Tulp’ is de samenwerking tussen telers en deelnemende partners die verduurzaming omarmen en uitdragen. Met de kennis en ervaringen hieruit gaat de tulpenteelt een groene toekomst tegemoet.