U bent hier:

Geactualiseerde instructie berekening drinkwatercriterium

Het Ctgb publiceert een nieuwe werkinstructie voor het berekenen van het 90-percentiel van de gemeten concentraties gewasbeschermingsmiddelen in drinkwater. Deze nieuwe werkinstructie is nodig, vanwege enkele wijzigingen in de naamgeving van innamepunten. 

In navolging van het eerdere bericht door het CTGB d.d. 23 december 2022 is een nieuwe werkinstructie   opgesteld voor het berekenen van het 90-percentiel van de gemeten concentraties, vanwege enkele wijzigingen in de naamgeving van innamepunten. Deze werkinstructie is te vinden op de methodiekenpagina   voor gedrag in het milieu.

Daarnaast is n.a.v. een nadere blik op de meetdata een kleine wijziging geweest in de stoffenlijst van 2017-2021. De aangepaste lijst van stoffen aangetroffen boven de drinkwaternorm op één of meer tijdstippen/innamepunten is te vinden op Stoffen - Vewin. Ctgb zal deze aangepaste lijst hanteren in de risicobeoordeling.

Nieuwsbericht Ctgb  (14 maart 2023 | www.ctgb.nl)