U bent hier:

Ketenpartijen starten inzameling lege cans gewasverzorgingsproducten

Stichting STORL, waarin vier koepelorganisaties binnen de landbouwsector samenwerken, introduceert een eigen inzameling van gereinigd fust. De fabrikanten, distributeurs, loonwerkers en telers introduceren dit jaar samen een eigen inzameling van lege verpakkingen van gewasverzorgingsproducten. Voor telers is het nu in de praktijk soms lastig om dergelijk afval afgevoerd te krijgen.

Met de eigen inzameling willen de ketenpartijen telers een praktische en goedkope oplossing bieden. Bovendien vinden zij het belangrijk om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor verantwoorde afvoer van dergelijke verpakkingen. Zo geeft de industrie hiermee ook invulling aan haar doelstelling om zoveel mogelijk materiaal te recyclen.

Telers en loonwerkers reinigen fust en verzamelen dat op hun bedrijf in speciale STORL-zakken die via de distributie beschikbaar worden gesteld. Zij kunnen de volle zakken kosteloos laten afvoeren.

Telers kunnen zich via de website van STORL aanmelden. Afhankelijk van de situatie in hun regio worden de zakken opgehaald met een perswagen of staat deze op een locatie in de buurt, waar de telers de zakken kunnen brengen.

Schoon en efficiënt

Voor telers is het belangrijk dat zij leeg fust goed reinigen en drogen en de doppen van de cans halen. Alleen zakken met schone en droge cans zonder dop worden geaccepteerd. Doppen kunnen na het schoonspoelen worden aangeboden als bedrijfsafval.

Om een dergelijke eigen regeling mogelijk te maken is het van groot belang dat de inzameling efficiënt verloopt. Dat betekent rijden met volle perswagens in een beperkte regio. De frequentie van inzamelen hangt af van het aantal deelnemers en de hoeveelheid lege cans per deelnemer in een regio. De verwachting is dat veel regio’s binnenkort aan de lijst worden toegevoegd.

Wat moet een teler doen om van STORL gebruik te maken?

Via de website STORL - Registratie telers kunnen telers zich aanmelden bij de STORL. Ook dit gaat per regio. Zodra de inzameling voor een regio is geregeld, staat dit op de site en kan een teler zich voor de betreffende regio aanmelden. De teler krijgt dan een bevestiging en zodra de datum van inzameling bekend is, wordt hij daarover geïnformeerd.

Inzameling resten en restanten volgt in volgende fase

De inzameling van resten en restanten start in 2024. Per regio zal dit eens in de twee jaar plaats vinden.