U bent hier:

Nieuwe thema- en werkgroepen Artemis

Sinds kort is de nieuwe organisatiestructuur met 4 themagroepen van kracht. Om alle leden nog beter en sneller van de uitkomsten van deze thema- en werkgroepen te voorzien, is ook de communicatie verder vorm gegeven.

Het aantal leden gericht op de activiteiten van biostimulanten is groeiende en Artemis ontwikkelt zich steeds meer als een belangrijke belangenbehartiger op het gebied van biostimulanten. Zo heeft Artemis een duidelijke rol bij de NEN (Voorzitterschap NL normcommissie Biostimulanten) en is Artemis actief betrokken bij de werkgroepen van de CEN/TC 455 Plantbiostimulants (o.a werkgroep 2 Claims Biostimulanten en WG 5 Microbiology). In de laatste ALV (november 2022) is het voorstel om van de werkgroep Biostimulanten een themagroep te maken aangenomen.

Binnen Artemis zijn nu vier themagroepen actief, waaronder 2 werkgroepen.

  1. Communicatie en profilering
  2. Wet- en regelgeving Gewasbescherming
    1. Werkgroep Biologische bestrijders en bestuivers
    2. Werkgroep Bioprotectans
  3. Wet- en regelgeving Biostimulanten
  4. Kennis en Bewustwording

 

De thema- en werkgroepen bestaan uit deelnemers van leden van Artemis. De voorzitters van de themagroepen hebben ook zitting in het bestuur. 

Communicatie & documenten

Omwille van maximale transparantie zijn de stukken in te zien door alle leden van Artemis. In het documentarchief vind je alle documenten als download. Van elke vergadering wordt een kort nieuwsbericht samengesteld met de belangrijkste items, zodat je actief op de hoogte wordt gehouden van de activiteiten binnen Artemis.