U bent hier:

Artemis ondersteunt ontwikkeling van een objectieve Milieu Indicator Gewasbescherming

Het maatschappelijk debat over gewasbeschermingsmiddelengebruik wordt op vele fronten gevoerd. Dit heeft geleidt tot het ontwikkelen van een objectieve milieu-indicator voor gewasbeschermingsmiddelen met draagvlak in sector, markt en maatschappij. Wageningen Economic Research, CLM en Stichting Natuur & Milieu (SN&M) hebben de afgelopen jaren gewerkt in samenwerking met diverse sector- en ketenpartijen aan de ontwikkeling van een dergelijk instrument: de Milieu Indicator Gewasbescherming (MIG).

Met de MIG kunnen boeren en tuinders, samen met hun adviseurs en ketenpartijen, de milieubelasting van de door hen gebruikte gewasbeschermingsmiddelen eenvoudig in beeld brengen en vervolgens verlagen. Mede aan de hand van de MIG wordt een goed en wetenschappelijk onderbouwd beeld gegeven van de milieu-impact van gewasbeschermingsmiddelen op de bodem, het waterleven en populaties insecten en vogels.

Methodologische beschrijving door Wageningen UR gepubliceerd

De methodologische beschrijving van de Milieu-indicator gewasbescherming (MIG) ofwel de Environmental indicator for crop protection (EICP) is onlangs gepubliceerd. Deze indicator is ontwikkeld op basis van bestaande modellen en modelonderdelen. De methodiek is in overeenstemming met de richtlijnen van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en gebaseerd op de methodiek zoals toegepast door het Ctgb en EFSA bij de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen (GBP's).

Het EICP berekent de effecten op zes beschermingsdoelen: grondwater, in het water levende organismen, in de bodem levende organismen, geleedpotigen die niet tot de doelsoorten behoren, bestuivers en vogels en zoogdieren.

Environmental Indicator Crop Protection (EICP) 
[PDF | 50 pagina's | 2,5 MB]
[Auteur: Wageningen Economic Research | Februari 2023]

Samenwerking diverse sectorpartijen

Voor verder ontwikkeling en implementatie van de MIG werken diverse organisaties (LTO Nederland, BO Akkerbouw, GroentenFruit Huis, IDH Trade, Royal FloraHolland en SN&M) samen om te komen tot een praktische tool voor telers, handel en certificeringspartijen. Door het gebruik van de MIG wordt de verduurzaming van teelten zowel binnen als buiten Nederland gestimuleerd. Belangrijk onderdeel van het gebruik van de MIG is de koppeling met bestaande certificeringsschema’s, zoals GlobalGap, MPS en On the way to PlanetProof, en met dataregistratiesystemen. Ook wordt beoordeeld hoe de MIG gekoppeld kan worden aan of geïntegreerd kan worden in andere initiatieven, zoals de in ontwikkeling zijnde footprint methodieken, zogeheten Product Environmnetal Footprint Category Rules voor respectievelijk de sierteelt- en groenten- en fruitsector de FloriPEF-CR enPEF-CR Groenten&Fruit.

Artemis ondersteunt de ontwikkeling

Helma Verberkt (directeur Artemis) ”Het doorontwikkelen van de MIG tot een praktisch instrument voor telers geeft inzicht in de milieu-impact en richting aan verdere verduurzaming van de sector. Wij ondersteunen dit initiatief voor verdere transparantie en benchmarking”.