U bent hier:

Oproep: Heb je ideeën voor een 'PPS' of 'KOM 'project?

Artemis investeert jaarlijks in een aantal projecten die grote impact hebben op de omschakeling naar weerbare teelten met biologie als basis. Veelal betreft dit samenwerkingsprojecten in de vorm van Publiek-Private Samenwerking (PPS) of een communicatieproject binnen Kennis op Maat (KOM).

Ook dit jaar zijn er via de Topsector weer mogelijkheden om voorstellen voor PPS-en en KOM-projecten in te dienen. Dit kan als Artemis, maar kan ook door individuele bedrijven worden opgepakt. Hieronder vindt u meer informatie over deze twee subsidiemogelijkheden.

PPS onderzoeksprojecten voor nieuwe innovatiekracht

De Topsectoren T&U, Agri & Food en Water & Maritiem hebben op 3 april hun gezamenlijke oproep geopend voor PPS-projecten die invulling geven aan de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel Deze oproep is bedoeld voor onderzoeksprojecten die in 2024 starten waarin bedrijven, brancheorganisaties, NGO’s en publieke organisaties met onderzoeksorganisaties samenwerken. Er is circa € 14,5 miljoen (excl. BTW) per jaar beschikbaar. Hiervan wordt € 5 miljoen ingezet als PPS-toeslag, waarvan de helft vrij inzetbaar is bij alle kennisinstellingen. De rest van de middelen betreft WR-capaciteit (€ 8,3 miljoen) en TO2-capaciteit (€ 1,2 miljoen bij Deltares, Marin, NLR, TNO en Wageningen Research). Partners moeten 1/2 van het projectbudget bijdragen (in kind en/of cash). In tegenstelling tot eerdere jaren, komt de fase van projectideeën te vervallen. Het indieningsproces bestaat uit één fase: uiterlijk 1 september kunnen volledige projectvoorstellen ingediend worden. Nieuw daarbij is dat indieners de mogelijkheid krijgen om een adviesgesprek over passendheid en/of financiering aan te vragen. Deze gesprekken vinden plaats in mei (aanmelden = noodzakelijk).

Voorstel indienen?

Kijk voor meer informatie over de regeling, het format voor het PPS-voorstel, de link om een voorstel in te dienen en het aanmelden voor het adviesgesprek op kia-landbouwwatervoedsel.nl

Kennis op Maat: kennis vertalen naar praktijk

Vanaf 11 april 2023 kunnen partijen projecten indienen bij de Topsectoren T&U en Agri & Food binnen het programma Kennis op Maat (KOM). Deze regeling biedt ruimte om bestaande kennis uit onderzoek gericht te ontsluiten en te verspreiden zodat ondernemers op het terrein van landbouw, water en voedsel er zelf mee aan de slag kunnen. Jaarlijks stelt KOM voor dit programma € 2,5 miljoen (excl. BTW) aan WR-capaciteit en € 200.000 aan capaciteit bij andere kennisinstellingen beschikbaar voor de vertaling van bestaande kennis uit onderzoek en praktijk naar handelingsperspectief voor de (toekomstige) mkb'ers.

Voor deze openstelling is de deadline 8 mei 2023 (24.00 uur). Het betreft nadrukkelijk geen onderzoek. Projecten kunnen worden ingediend door bedrijven, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen. Partners moeten minstens 1/3 van het projectbudget bijdragen. Er is ook ruimte voor projecten waarin bedrijven, groene onderwijsinstellingen (mbo en hbo) en WR samenwerken. In dit geval kan de co-financiering ook van de onderwijsinstellingen komen. Voor projecten die worden toegekend is het streven dat zij zo snel mogelijk en uiterlijk 1 september 2023 van start gaan. 

Ideeen of starten?

Heeft u ideeën voor het opstarten voor een PPS of KOM project in samenwerking met Artemis of andere leden dan kunt u contact opnemen met Helma Verberkt  (directeur Artemis). 
(Uiteraard kunt u ook zelf een consortium opstellen en voorstellen indienen)

Tip: Dit en ander nieuws voortaan sneller ontvangen? Schrijf u dan in voor de Artemis nieuwsbrief