U bent hier:

Toekomstige trajecten naar duurzame gewassen

Onderzoekers van de WUR hebben een analyse uitgevoerd van de gevolgen van het Europese toelatingsbeleid van gewasbeschermingsmiddelen binnen de context van de implementatie van de Farm-to-Fork Strategie voor de Nederlandse Glastuinbouw. Diverse stakeholders, waaronder Artemis, zijn hier ook voor geconsulteerd.

Het huidige Europese en Nederlandse gewasbeschermingsmiddelenbeleid is geanalyseerd en de gevolgen zijn verkent van de verwachte afname in het aantal goedgekeurde gewasbeschermingsmiddelen voor vijf gewassen: tomaat, komkommer, gerbera, chrysant en Phalaenopsis.

Reductie beschikbare gewasbeschermingsmiddelen

Het aantal beschikbare gewasbeschermingsmiddelen kan reduceren met 25-30% in 2027, voor chemische middelen is dit zelfs 40%. Voor de glasgroenteteelt worden opbrengstverliezen van 20% verwacht. Waarbij het opbrengstverlies in sommige jaren vele malen groter kan zijn (fluctuaties nemen toe), vanwege o.a. misoogsten. Voor de snijbloementeelt en potplantenteelt worden opbrengstverliezen >20% verwacht, vanwege o.a. kwaliteits- en exporteisen. Deze reductie van gewasbeschermingsmiddelen geldt niet alleen voor de glastuinbouw, maar voor alle teelten (binnen- en buitenteelten) in heel Europa.

 

Er wordt verwacht dat de reductie van het aantal middelen in de buitenteelten nog groter is, aangezien minder biocontrol alternatieven kunnen worden toegepast. In deze studie is ook een overzicht gegeven van de huidige en toekomstige ontwikkelingen in duurzame gewasbeschermingsmethoden met daarbij een aantal voorwaarden die aan overheid, toeleveranciers, afnemers, onderzoekers en adviseurs, en de glastuinbouw zelf gesteld kunnen worden, die bijdragen aan een situatie waarin glastuinders in staat zijn om de gewasbescherming te blijven verduurzamen op een bedrijfseconomisch verantwoorde wijze.

 

Inzet van nieuwe technologieën en biocontrol kunnen telers daarin helpen. 
Dit vraagt om meer onderzoek naar weerbare teelten en versnelling beschikbaarheid groene alternatieven. 
EU en Nationaal beleid kunnen o.a. via de SUR hier doorbraken in creëren
(Helma Verberkt, directeur Artemis)

Lees hier het verslag

"Future pathways towards sustainable crop protection in greenhouse horticulture"

(PDF | 84 pagina's | 3,5MB)
(Auteurs: Johan Bremmer, Annelein Meisner, Coert Bregman, Gerben Splinter, Angelina Horsting, Caroline van der Salm)