U bent hier:

Uitspraak rechter heeft consequenties voor vergroening van de sector

De rechter van de rechtbank Noord-Nederland in Assen heeft een door omwonenden aangevraagd verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in een lelieveld toegewezen.

Volgens de uitspraak van de rechtbank kan voor een aantal gewasbeschermingsmiddelen die de lelieteler gebruikt niet worden uitgesloten dat ze een onaanvaardbaar schadelijk effect hebben op de gezondheid van omwonenden. Een uitspraak waardoor de toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van wetenschap in twijfel getrokken wordt. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is binnen de Europese Unie en Nederland sterk gereguleerd. Zowel de werkzame stof (via EFSA - de Europese autoriteit voor voedselveiligheid) als ook het middel inclusief de toepassing op gewassen (door het Ctgb - het College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en Biociden) doorlopen een strenge toelatingsprocedure.

Grote impact op biologische gewasbescherming

Aangezien ook biologische gewasbeschermingsmiddelen aan dezelfde strenge beoordelings- en toelatingscriteria moeten voldoen en onder dezelfde wetgeving vallen is de impact voor biologische gewasbescherming groot. Met deze uitspraak wordt namelijk óók het gebruik van biologische gewasbeschermingsmiddelen verboden. Middelen van  natuurlijke oorsprong die bijvoorbeeld in de biologische teelt mogen worden toegepast. 

Belemmering van de transitie naar vergroening

Artemis betreurt deze uitspraak en vraagt samen met andere partijen om volledige beoordeling van de feiten en omstandigheden. Samen met de telers is een transitie ingezet naar vergroening en verduurzaming van gewasbescherming. Deze uitspraak mag deze transitie niet belemmeren.  

(Eerder communiceerden ook de NOS en andere media over deze zaak)

Beeld: RTV Drenthe