U bent hier:

Webinar: De rol van Biocontrol en Biostimulanten

Het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’ van LTO Nederland organiseert drie webinars over geïntegreerde gewasbescherming. Hoe kunt u in de toekomst ziekten, plagen en onkruiden blijven beheersen? Op woensdag 22 maart staat het webinar over Biocontrol en Biostimulanten op het programma.

In de gewasbescherming komt de schijnwerper steeds meer te staan op het minder afhankelijk zijn van chemische middelen en de omslag naar weerbare teeltsystemen. „Gewasbescherming zal zich steeds meer baseren op weerbaarheid: teeltsystemen en gewassen die tegen een stootje kunnen”, aldus Bart Jan Wulfse, programmaleider van het LTO-programma ‘Weerbaarheid in de praktijk’ dat vorig jaar is gestart met de sectoren en met steun van het Ministerie van LNV.

 

Binnen het praktijkprogramma worden haalbare en betaalbare praktijkoplossingen ontwikkeld voor vraagstukken uit de praktijk. „Met de webinarreeks willen we telers ondersteunen bij de ‘hoe-vraag’ en kennis delen tussen de sectoren”, aldus Bart Jan Wulfse. Ieder webinar bestaat uit enkele korte inleidingen. Daarnaast is er ruimte om individuele vragen te stellen. Het derde webinar in deze reeks vindt plaats op 22 maart 2023 onder leiding van Kyra Broeders van 19.30 tot 20.30 uur met als thema: De rol van Biocontrol en Biostimulanten binnen weerbare teeltsystemen.

Jolanda Wijsmuller, specialist biologische gewasbeschermingsmiddelen bij Bayer, geeft duidelijkheid over de actuele wet- en regelgeving over biostimulanten en inzet van biologische gewasbeschermingsmiddelen in Nederland. Helma Verberkt, directeur Artemis, gaat in op de diverse mogelijkheden van biocontrol en deelt samen met Daan Verbeek van Koppert praktijkervaringen over de  diverse mogelijkheden en haalbaarheid rond de inzet van Biostimulanten en Biocontrol in de glastuinbouw en vollegrondsteelt. Rik Peters, WUR-onderzoeker Open Teelten/bodemgebonden ziekten, deelt zijn visie over de plaats van biostimulanten en biocontrol in een geïntegreerde gewasbeschermingsaanpak. Zowel Daan, Helma, Jolanda en Rik zijn lid van het expertteam Biostimulant & Biocontrol (BS/BC) binnen het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’ van LTO Nederland.

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN

 : Woensdag 22 maart 
 : 19.30 - 20.30 uur
navigate-outline.svg?1662630243862 : Online
 : Aanmelden  noun-link-1721079.png?1659683725977 
informatie---icon.png?1659684783879 : Website  noun-link-1721079.png?1659683725977