U bent hier:

Webinar: Kick-off standaardisatie bodemgezondheid en bodembiodiversiteit

NEN organiseert op 1 juni van 13.00 tot 16.00 uur een webinar voor de kick-off van het standaardisatiewerk voor bodemgezondheid en bodembiodiversiteit. We nodigen alle belanghebbenden en geïnteresseerden uit om deel te nemen aan dit webinar.

Waar eerder gestuurd werd op ‘schone’ grond, wordt de roep om ‘gezonde’ bodems steeds groter. Binnen Nederland verschuift langzaam het bodembeleid van nationaal naar Europees, waarbinnen het belang van bodemgezondheid wordt benadrukt door de deze zomer verwachte Soil Health Law. In deze nieuwe wet worden o.a. de condities van een gezonde bodem gespecificeerd.

Vanwege nieuwe ontwikkelingen in het Europese bodembeleid en internationale standaardisatie voor het beoordelen van bodemfuncties is de nieuwe normsubcommissie ‘Bodemgezondheid’ opgericht. De normsubcommissie zal de Nederlandse experts samenbrengen, om zo een sterk kennis netwerk op te bouwen. Vanuit de normsubcommissie zal het Nederlandse belang uitgedragen worden binnen internationale normalisatie. Hierbij wordt ook vooruitgewerkt op verwachte Europese standaardisatie (resulterend uit het nieuwe EU bodembeleid), hetgeen in de nabije toekomst impact kan hebben op de Nederlandse bodem normen. Verder zullen nationale normalisatie mogelijkheden verkend worden. Zo wordt een sterke positie gerealiseerd om de kennis en belangen van Nederland op de verschillende schaalniveaus te vertegenwoordigen.

De projectgroep voor bodembiodiversiteit is opgericht vanuit de overtuiging dat gestandaardiseerde methoden moeten aansluiten bij de behoeften aan specifieke en doelgroepgerichte data over de bodembiodiversiteit. Door het opstellen van een raamwerk maakt de projectgroep inzichtelijk welke methoden en gegenereerde data van toepassing zijn voor specifieke doelgroepen (boeren, projectontwikkelaars, beleidsmakers, natuurbeheerders, etc.). Daarbij wordt rekening gehouden met verschillende ecosystemen (landbouw, bebouwde omgeving, bos en natuurgebied, etc.) en de klimatologische context. Op basis van het raamwerk kunnen hiaten in methodieken en standaardisatie worden geïdentificeerd en (internationale) normen voor gestandaardiseerde analytische methoden en richtlijnen ontwikkeld.

Programma
Tijdens de webinar op 1 juni zullen presentaties gegeven worden over de ontwikkelingen in het EU bodembeleid, over relevante initiatieven binnen de WUR en over de rol van normalisatie bij het vaststellen en monitoren van bodemgezondheid en -biodiversiteit. Daarnaast zullen ook de plannen voor de normsubcommissie Bodemgezondheid en de projectgroep Bodembiodiversiteit gepresenteerd worden. Tevens zal in de webinar de mogelijkheid worden geboden om vragen te stellen of in gesprek te gaan over aanknopingspunten uit de eigen praktijk.

Aanmelden
De webinar vindt plaats op 1 juni 2023 van 13:00 – 16:00 uur. Deelname is gratis. Ben u geïnteresseerd in dit kick-off evenement? Meld u dan vooral aan. Bent u wel geïnteresseerd in het webinar, maar kunt u deze niet bijwonen? Meld u zich dan toch aan en maak gebruik van de keuze achteraf de bijbehorende documentatie te ontvangen.

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN

 : donderdag 1 juni 2023
 : 13.00 - 16.00 uur
navigate-outline.svg?1662630243862 : Online
 : Aanmelden  
informatie---icon.png?1659684783879 : Website