U bent hier:

Nieuwsbrieven archief

Klik op de betreffende nieuwsbrief voor de online weergave. De (leden)specials hebben een gerichte doelgroep en zijn daarom niet online raadpleegbaar.

  Datum Belangrijke thema's, onder meer:
Nieuwsbrief #14 4 juli 2024 Weerbaar telen in een gezond ecosysteem, Heroverweging implementatie digitale gewasbeschermingsmonitor
Nieuwsbrief #13 20 juni 2024 Geen grote verschuivingen na Europese verkiezingen, Natuurherstelverordening alsnog aangenomen in Europa
Nieuwsbrief #12 4 juni 2024 Veel moties bij commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen, Innovatiemissie naar Brazilië, Special Jubileum Artemis
Nieuwsbrief #11 27 mei 2024 Samenvatting jubileumsymposium Artemis
Nieuwsbrief #10 16 mei 2024 Registratie micro-organismen | EU-plantdebat | KRW | inzet minister | grondaterbeschermgebiden | Ctgb jaarverslag
Nieuwsbrief #09 2 mei 2024 Aangescherpte strategie, missie en doelen Artemis, Bestuivers cruciaal, EU-plantdebat
Nieuwsbrief #08 18 april 2024 Artemis bestaat 30 jaar !, Input IBMA & Artemis aan het ‘strategisch dialoog’ in de EU, Pilots in de teelt van bloembollen
Nieuwsbrief #07 4 april 2024 Veel belangstelling voor ontwikkelingen Biocontrol & Biostimulanten in Brazilië | Inzet LNV in Europa
Nieuwsbrief #06 22 maart 2024 Webinar biocontrol Brazilië | € 200 miljoen uit Groeifonds voor Holomicrobioom Instituut | Kick-off NWO onderzoek Trips in Prei
Nieuwsbrief #05 7 maart 2024 Inventarisatie Fusarium | Reactie Agenda Natuurinclusief 2.0 | Webinar biocontrol in Brazilië
Nieuwsbrief #04 22 februari 2024 Kennis & Bewustwording cruciaal om teelt te verduurzamen, Kandidaten KNPV-prijs voordragen, vergoeding ecoregeling ...
Nieuwsbrief #03 8 februari 2024 EU trekt de SUR in, Groeiende rol Bioprotectants gewasbescherming. Nieuw lid ProGrasS, Golden Award Bernard Blum
Nieuwsbrief #02 25 januari 2024 Kennisinfrastructuur versterken | Fonds Kleine Toepassingen | Invloed & inzicht | Prijswinnaar | Jaarplan aan 2e kamer
Nieuwsbrief #01 11 januari 2024 Happy New Year | Bernard Blum Award | Interactieve KNPV-werkgroep Fytobacteriologie

2023

   
Nieuwsbrief #24 19 december 2023 Merry Christmas & Happy New Year 🎄
Nieuwsbrief #23 30 november 2023 EU-parlement stemt tegen de SUR | Ledenbijeenkomst & ALV | Webinar "Gesloten vulsysteem en AgroCloser'
Nieuwsbrief #22 16 november 2023 Terugblik Artemis Kennisdag | Ledenbijeenkomst & ALV | Akkoord natuurherstelwet bereikt | Bernard Blum Award 2023
Ledenspecial #12 8 december 2023 Uitnodiging "Registratie biologische middelen'
Ledenspecial #11 10 november 2023 Input voor evaluatie Europese meststoffenverordening (FPR) 
Ledenspecial #10 8 november 2023 Uitnodiging: Ledenbijeenkomst & ALV 2023
Ledenspecial #9 3 november 2023 Mogelijkheid voor inbreng groene middelen in PPS ‘De Groene tulp’
Nieuwsbrief #21 3 november 2023 Ledenbijeenkomst | ALV | Heffingen op gewasbeschermingsmiddelen? | Microbac nieuw lid | Artemis Kennisdag
Ledenspecial #8 31 oktober 2023 Uitnodiging: Workshop Gesloten vulsystemen & AgroCloser
Nieuwsbrief #20 19 oktober 2023 Moties Tweede Kamer | Waarde van biostimulanten | twee feedback rondes | Artemis Kennisdag
Special #7 11 oktober 2023 Uitnodiging Artemis Kennisdag 2023
Nieuwsbrief #19 5 oktober 2023 Consultatie beleid vergelijkende evaluatie gewasbeschermingsmiddelen | Europese project SUPPORT
Nieuwsbrief #18 21 september 2023 Dit betekent de miljoenennota voor gewasbesherming | Gewasbeschermingsmonitor | Transitie land- en tuinbouw ..
Nieuwsbrief #17 7 september 2023 Versterking plantweerbaarheid door aanpassing plantmicrobioom | Ctgb publicatie | PP Artemis ..
Ledenspecial #6 4 augustus 2023 Deelname inventarisatie 'Versnellers Glastuinbouw'
Nieuwsbrief #16 3 augustus 2023 Verkiezingsmanifest | versnellers tuinbouw | subsidieregeling | nieuw lid | ICM-velddag
Nieuwsbrief #15 20 juli 2023 SUR impact op voedselzekerheid | Deadline commentaarronde Biostimulanten | Zaak lelieteler
Nieuwsbrief #14 6 juli 2023 FAB is de toekomst | Impactanalyse voorstel SUR | Natuur-inclusieve tuinbouw
Nieuwsbrief #13 4 juli 2023 Lancering nieuwe website en ledenportaal
Ledenspecial #5 29 juni 2023 Uitnodiging: Bijeenkomst 'Versnellers Tuinbouw'
(+ 2 herinneringen)
Nieuwsbrief #12 22 juni 2023 IOBC symposium, Landbouwakkoord geëindigd, rechter verbiedt toepassing gewasbeschermingsmiddelen, Peter Koppert
Nieuwsbrief #11 8 juni 2023 Werkbezoek Stichting Natuur en Milieu aan Artemis | Het perspectief van Biologische landbouw | Samen naar een circulaire bollenstreek
Ledenspecial #4 26 mei 2023 Filmvertoning 'Onder het maaiveld'
Nieuwsbrief #10 25 mei 2023 Commentaarronde normen Biostimulanten deel 3 | Helma Verberkt bestuurslid KNPV | Lector Weerbare Planten
Nieuwsbrief #9 11 mei 2023 Biologische middelen in pipeline | Milieulijst 2024 | CTGB jaarverslag
Nieuwsbrief #8 25 april 2023 Veel output UP | Update publieke commentaarronden | Zorgen over waterkwaliteit | Effecten op gezondheid | STORL | Tussendoelen IPM
Ledenspecial #3 28 april 2023 Publieke commentaarronde 'normen biostimulanten'
Nieuwsbrief #7 13 april 2023 Commentaarronde normen Biostimulanten | ZEMBLA | Ideeën voor projecten | Moties & Amendementen | 4 pijlers voor de transitie
Nieuwsbrief #6 30 maart 2023 Reactie Minister op voorstel ontkoppeling verkoop en advies | 'Telers hebben alle opties nodig' | Nieuw lid: Burger Group | Aandringen op sturing milieu impact in de SUR
Nieuwsbrief #5 17 maart 2023 Rol van Artemis bij Kamerbrief | Doorbraak transitie akkerbouw | Berekening drinkwatercriterium | Screeningonderzoek meeldauw aardbei
Nieuwsbrief #4 1 maart 2023 Kamerbrief Minister | Evaluation manual | Traces | Prioritering actiepunten | Nieuwe toolbox IPM
Ledenspecial #2 28 februari 2023 Discussie over drempelwaarde Bacillus
Nieuwsbrief #3 16 februari 2023 Werkbezoek VVD | Bevindingen EU op SUR | Groene tulp | Biodiversitietsmonitor akkerbouw
Nieuwsbrief #2 3 februari 2023 Biocontrol Grüne Woche | Indicator biol. bestrijding | Webinar | Nieuwe themagroepen
Ledenspecial #1 31 januari 2023 Raadpleging 'azoolgebaseerde fungiciden'
Nieuwsbrief #1 19 januari 2023 Werkbezoek SGP | Event groene genetica | Webinar Biocontrol

2022

   
Nieuwsbrief #22 22 december 2022 Biologische landbouw | webinar | Kleine toepassingen | Biodiversiteit
Nieuwsbrief #21 9 december 2022 Nieuwe voorzitters werkgroepen | CRKLS | Duurzame GWB
Nieuwsbrief #20 25 november 2022 ALV | Moties | Nieuwe bestuursleden | Webinar: Agro Closer & STORL
Nieuwsbrief #19 11 november 2022 Webinar AgroCloser | Feedback EU | Tulpengalmijt
Nieuwsbrief #18 28 oktober 2022 ABIM, | Minister Adema | position paper EBIC
Nieuwsbrief #17 13 oktober 2022 Reactie 2e kamer op SUR |
Nieuwsbrief #16 30 september 2022 Commissiedebat | Reactie Artemis op SUR | 
Nieuwsbrief #15 15 september 2022 Nieuwe werkgroep UP2030 | Netwerkbijeenkomst plantgezondheid
Nieuwsbrief #14 8 augustus 2022 PPS 'Groen op zand' | Welkom Poortershaven | visie overheid | Symposium" De toekomst van duurzaam telen
Nieuwsbrief #13 28 juli 2022 Consultatie SUR ter vervanging van SUD | Toepassing GBM buiten de landbouw | CBS: biol. bestrijding op 95% areaal tuinbouw
Nieuwsbrief #12 07 juli 2022 Biostimulanten blijven beschikbaar | Geen aanpassing gebruiksvoorschriften strokenteelt | Duurzamer telen vergt gestage leerweg
Nieuwsbrief #11 23 juni 2022

Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen en biocontrol | Column Helma Verberkt | Geluiden 2e Kamer

Nieuwsbrief #10 08 juni 2022 Oproep: Meeldauw en Botrytis in gerbera? | Outstanding Achievement Award | Aanvragen kleine toepassing van laag risico middelen
Nieuwsbrief #9 25 mei 2022 Terugblik webinar Agrocloser | Welkom Tradecorp | Webinar Sabe regeling | Uitenvlieg
Nieuwsbrief #8 12 mei 2022 Brief aan minister over Biostimulanten | participatie onderzoek | Oro-Agri | Sinasappelolie
Nieuwsbrief #7 04 mei 2022 Innovatie | wetgeving
Nieuwsbrief #6 25 april 2022 afstemmingsbijeenkomst
Nieuwsbrief #5 15 april 2022 uitnodiging webinar
Nieuwsbrief #4 12 april 2022 nieuwe directeur
Nieuwsbrief #3 09 april 2022 Afscheid Piet en Marianne
Nieuwsbrief #2 07 april 2022 tweede ronde Fonds Kleine Toepassingen
Nieuwsbrief #1 31 maart 2022 Secretariaatswijziging Artemis

2021

   
Nieuwsbrief #8 21 december 2021  
Nieuwsbrief #7 24 november 2021  
Nieuwsbrief #6 12 november 2021 Enquete kennisdag
Nieuwsbrief #5 10 november 2021  
Nieuwsbrief #4 14 oktober 2021  
Nieuwsbrief #3 09 juni 2021 Webinar weerbare landbouw
Nieuwsbrief #2 21 mei 2021  
Nieuwsbrief #1 30 maart 2021