Het bestuur van Artemis

07

BArt Sosef

- Biobest -

bestuursvoorzitter

Thomas Kern

Thomas Kern

- Royal Brinkman -

bestuurslid & voorzitter TG
Communicatie & Profilering

05

Dennis Eekhoff

- Certis Belchim -

bestuurslid

Guido Halbersma

Guido Halbersma

- Van Iperen -

bestuurslid & voorzitter TG
Kennis & Bewustwording

Willem Ravensberg

Willem Ravensberg

- Koppert -

bestuurslid & voorzitter TG
Wet- & Regelgeving

Arne van Aalst

Arne van Aalst

- Koppert -

penningmeester

*TG = themagroep                                        Neem contact op met een van van de bestuursleden via het secretariaat.

Zo is Artemis georganiseerd