U bent hier:

Lelieteler in Drenthe mag wél gewasbescherming toepassen

Een uitspraak in hoger beroep over het verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de zaak van een lelieteler in Drenthe heeft de eerdere uitspraak van het kort geding vernietigd.

Er is een ordemaatregel voor de teler getrovven die inhoudt, dat de lelieleler in 2023 nog maar 4 gewasbeschermingsmiddelen mag spuiten. Deze middelen zijn op eigen aangeven noodzakelijk om het gewas dit jaar te kunnen behouden. Vanuit Artemis is mee gedacht aan het inzetten van een ‘groen’ schema. Vanaf 1 januari 2024 gelden geen belemmerende maatregelen. Hiermee wordt recht gedaan aan het zorgvuldige toelatingsproces in Nederland op basis van wetenschap.

In gesprek met maatschappij en telers

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is in Europa en Nederland sterk gereguleerd, dat betreft zowel de werkzame stof via EFSA als ook het middel inclusief de toepassing ervan door het Ctgb. Anderzijds moeten wij ook goed oog houden voor de maatschappij en in gesprek blijven met mensen.

Als Artemis zullen wij onze kennis en kunde blijven inzetten om samen met de telers de ingezette transitie naar vergroening en verduurzaming van gewasbescherming verder vorm te geven.